Instrukcja samodzielnego webowego przywracania towarów z kopii zapasowej

Narzędzie do webowego przywracania z kopii zapasowej pozwala odzyskać informacje dotyczących towarów o dowolnym typie z kopii zapasowej dostępnej na serwerze lub z pliku kopii w formacie IOF 3.0, który możesz wskazać ze swojego dysku lokalnego

Codziennie jest tworzona pełna kopia zapasowa, w której 3 ostatnie wersje z kolejnych dni dostępne są w panelu IdoSell w sekcji ADMINISTRACJA > Kopie zapasowe. Dzięki temu masz możliwość łatwego przywrócenia danych o towarach.
Istnieje możliwość przywrócenia kopii zapasowej z 7 dni, ale wymaga to płatnych prac administratora, cena według aktualnego cennika.

Dowiedz się, jak przywrócić towary z kopii zapasowej