Instrukcja samodzielnego webowego przywracania towarów z kopii zapasowej

Narzędzie do webowego przywracania z kopii zapasowej pozwala odzyskać informacje dotyczących towarów o dowolnym typie z kopii zapasowej dostępnej na serwerze lub z pliku kopii w formacie IOF 3.0, który możesz wskazać ze swojego dysku lokalnego

Webowe narzędzie do przywracania z kopii zapasowej służy do odzyskiwania informacji dotyczących towarów o dowolnym typie z kopii zapasowej dostępnej na serwerze lub z pliku, który możesz wskazywać ze swojego dysku lokalnego. Codziennie jest tworzona pełna kopia zapasowa, których 7 ostatnich wersji z kolejnych dni dostępnych jest w panelu administracyjnym na stronie ADMINISTRACJA / Kopie zapasowe . Masz więc możliwość łatwego przywrócenia danych o towarach nawet sprzed 7 dni.

Instrukcja webowego przywracania towarów z kopii zapasowej

 • Krok 1: W panelu IdoSell z menu wybierz TOWARY / Import, aktualizacja i przywracanie towarów z kopii
 • Krok 2: Z listy dostępnych opcji wybierz Przywrócić towary z kopii zapasowej. Tryb ten pozwala na przywrócenie informacji o towarach z kopii zapasowej.

 • Krok 3 Na stronie listy źródeł wybierz przycisk Wybierz plik backupu do wykorzystania

 • Krok 4: Wybierz źródło danych, wskazując plik kopii zapasowej z systemowego archiwum bądź z lokalnego dysku. W przypadku systemowego archiwum zostaniesz dodatkowo poproszony o wskazanie daty i godziny, z której dane mają zostać przywrócone.

 • Krok 5: Wybierz sklep, dla którego dane mają być przywrócone

 • Krok 6: Wybierz szablon atrybutów, które mają zostać przywrócone. Przykładowo możesz przywrócić towarom ich poprzedni stan (w tym przypadku zawsze przywracany jest stan magazynowy, jednak aby było to w ogóle możliwe należy w ADMINISTRACJA / Konfiguracja magazynów i gospodarki magazynowej przełączyć opcję "Główny system magazynowo-sprzedażowy to" na IdoSell.


Domyślny wczytywany szablon STANDARD ma włączone wszystkie możliwe atrybuty. Możesz również tworzyć własne szablony - taka opcja możliwa jest z poziomu widoku listy towarów do przywrócenia.

 • Krok 7: Wybierz sposób uruchomienia importu - w tym momencie decydujesz czy po dodaniu importu chcesz mieć jeszcze czas na przejrzenie poszczególnych żądań API lub zmianę atrybutów jakie mają zostać przywrócone, czy też decydujesz się na automatyczną obsługę bez weryfikacji.

 • Krok 8: Na liście kolejki importów pojawi się nowo dodany wpis. W tym miejscu będziesz mógł również:
  • sprawdzić jaki w danym momencie jest jego status:
   • Importowany - status jest widoczny w przypadku, gdy plik wskazanej kopii zapasowej jest ładowany do systemu,
   • Wstrzymany - X% - status jest widoczny w przypadku, gdy operacja przywracania danych zostanie wstrzymana (ręcznie, bądź poprzez wybór opcji podczas dodawania kopii zapasowej)
   • Oczekuje na weryfikację - status jest widoczny w przypadku, gdy plik wskazanej kopii zapasowej zostanie załadowany i będzie oczekiwał na przygotowanie requestów API
   • Zweryfikowany - status jest widoczny w przypadku, gdy requesty API zostaną już przygotowane, ale system nie zdążył ich jeszcze nwykonać,
   • Przetwarzany (krok X z 4) - status jest widoczny w przypadku, gdy requesty są wykonywane przez API:
    • krok I: przywracanie informacji o towarach głównych z grup towarów (parentów) lub towarach niepowiązanych w grupy,
    • krok II: przywracanie informacji o pozostałych towarach z grup towarów (child),
    • krok III: przywracanie informacji dotyczących zestawów i kolekcji oraz podczepienie składowych do tych towarów
    • krok IV: przywracanie pozostałych (ciężkich) parametrów takich jak zdjęcia czy załączniki oraz wykonywanie operacji typu ustawianie towarów polecanych, czy łączenie towarów we właściwe dla nich grupy (jest to najdłużej wykonujący się krok)
   • Kończenie importu - X% - status jest widoczny w przypadku, gdy wykonywany jest końcowy etap IV (patrz niżej: Przebieg procesu przywracania kopii zapasowej)
   • Zaimportowany - status jest widoczny w przypadku, gdy operacja przywracania danych zostanie zakończona i informacje dotyczące wszystkich towarów zostaną przywrócone bez żadnych błędów,
   • Zaimportowany częściowo - status jest widoczny w przypadku, gdy operacja przywracania danych zostanie zakończona, jednak informacje dotyczące części towarów nie zostaną przywrócone ze względu na błędy które wystąpiły
   • Całkowicie błędny - status jest widoczny w przypadku, gdy operacja przywracania danych zostanie zakończona jednak żadne informacje dotyczące towarów nie zostaną przywrócone ze względu na błędy które wystąpiły
  • sprawdzić ile towarów zawiera wskazana kopia zapasowa,
  • sprawdzić liczbę towarów już zaimportowanych (przywróconych),
  • sprawdzić liczbę towarów jeszcze niezaimportowanych (nieprzywróconych).

 • Krok 9: Do czasu, gdy zweryfikowany plik przywracanej kopii zapasowej nie osiągnie statusu Przetwarzany możesz zmienić zakres atrybutów towarów jakie mają zostać przywrócone. W tym celu wstrzymaj wykonywanie operacji przywracania danych (klikając odpowiedni link w kolumnie Operacje), a następnie kliknij na liczbę wszystkich towarów bądź liczbę towarów niezaimportowanych. Po przejściu na wybraną listę kliknij link konfiguracja widoku, gdzie w wyświetlonym okienku będziesz mógł odznaczyć/zaznaczyć i zapisać te atrybuty, które mają zostać uwzględnione bądź nie podczas procesu ich przywracania. Po dokonaniu wszystkich zmian pozostaje tylko wznowić operację przywracania danych.

 • Krok 10: Pozostaje czekać, aż system przetworzy wszystkie żądania API dla dodanej kopii zapasowej.
 • Krok 11: Po poprawnej operacji, towary zostają przeniesione do listy Lista towarów zaimportowanych. Towary, których nie udało się zaimportować (przywrócić) pozostaną w zakładce Lista towarów niezaimportowanych. Przy tych towarach w kolumnie Bramka API zwróciła następujące błędy będzie znajdować się informacja, co było powodem niepowodzenia.

 • Krok 12: W momencie , gdy system zweryfikuje dodany przez Ciebie backup, zostaniesz o tym automatycznie poinformowany przez wiadomość e-mail która zostanie dostarczona na adres wpisany w ustawieniach konta z którego import został w panelu dodany.
 • Krok 13: System poinformuje Cię w podobny sposób również o zakończeniu wykonywania danego backupu.