Więcej o bazie produktów w IdoSell i związanych z nią operacjach

Produkty to najważniejsza rzecz w każdym sklepie. Bez nich nawet najpiękniejsza oprawa graficzna zda się na nic. Dlatego IdoSell tak duży nacisk kładzie na zarządzanie bazą towarów w sklepie - przygotowaliśmy specjalny, bardzo rozbudowany moduł TOWARY, ażeby ułatwić i zorganizować naszym klientom pracę.


Jak dodać produkt do panelu?

Zasadniczym etapem dodawania nowego produktu jest zdefiniowanie jego podstawowych cech takich jak kod czy producent. Są to główne cechy umożliwiające sklasyfikowanie produktu.

Kod jest to indywidualny numer przypisany danemu produktowi według uznania właściciela sklepu. Często ustawia się ten kod według specyfikacji towarów dostarczonych od dostawcy, aby w przyszłości szybko znajdować towary przy dostawach. Jednak w tym miejscu panuje dowolność - to pole można zostawić puste lub wypełnić według własnego pomysłu.

Aktualnie dostępne są trzy możliwości ustawiania kodów:

 • kod zewnętrznego systemu: kod służy do powiązania produktów (oraz rozmiarów w przypadków produktów z wieloma rozmiarami) pomiędzy panelem IdoSell a oprogramowaniem firm trzecich obsługiwanych przez aplikacje pomocnicze IAI; wymagana jest ich unikalność;
 • kod producenta: kod służący do wprowadzenia kodu producenta, bądź innego typu kodu jak np. kod EAN, który często jest wymagany przez narzędzia marketingowe integrujące oprogramowanie IdoSell z porównywarkami cen, bądź pasażami internetowymi; wartości te powinny być unikalne; określa je producent towaru i sugeruje się ich pozostawienie bez zmian.
 • kod wyświetlany na karcie produktu: kod, który chcieliby Państwo, aby był pokazywany na karcie produktu po stronie sklepu. Może to być kod wymyślony przez obsługę sklepu, w celu dania możliwości wskazywania produktów przez klientów, co ułatwi obsłudze sklepu w ich precyzyjnym identyfikowaniu po stronie Panelu.

Kolejnym krokiem jest przypisanie firmy w polu Producent. Listę producentów możesz stworzyć i edytować w menu TOWARY / Producenci. Dodanie producenta pozwala zgrupować towary tego samego pochodzenia, co ułatwi odnalezienie i przeglądanie produktów danego producenta. Jest to ważne dla klientów, którzy często szukają produktów konkretnej firmy. Tym bardziej jest to potrzebne, gdy w planach jest korzystanie z wyszukiwarek, pasaży lub porównywarek cen. By przypisać producenta do towaru, wystarczy wpisać w polu Producent przynajmniej 3 znaki jego nazwy i wybrać odpowiednią pozycję z pojawiającej się listy podpowiedzi (Kliknięciem lub za pomocą klawiszy strzałek i potwierdzenia klawiszem Enter; inne operacje nie zmieniają wybranej wartości. Po przejściu do innego elementu strony w polu pojawia się poprzednia wartość). Można także wywołać listę wszystkich producentów (w osobnym oknie) klikając na ikonę lupy i w nowo otwartym okienku wybrać z listy odpowiednią pozycję. Ustawienie pola Producent na wartość "producent niezdefiniowany" spowoduje, że informacja o producencie będzie niewidoczna w sklepie oraz pasażach i porównywarkach cen.

Kolejnym etapem klasyfikacji produktu jest uzupełnienie pola Kategoria towaru w panelu, czyli przypisanie kategorii (np. ubrania, książki itp.).

Kategoria towaru w panelu jest grupą podkategorii lub kategorii zagnieżdżonych. W przypadku, gdy kategoria główna podzielona jest na podkategorie, produktu nie można przypisać do kategorii głównej.

By przypisać produkt do kategorii, powinieneś wybrać jeden z poniższych sposobów:

1. Wpisać fragment nazwy kategorii w polu Kategoria towaru w panelu i wybrać odpowiednią pozycję z pojawiającej się listy podpowiedzi (przez kliknięcie lub używając klawiszy strzałek i Enter). Podpowiedzi zaczynają się pokazywać po wpisaniu co najmniej 3 znaków, przy czym nie musi to być jeden wyraz, lecz także dwa lub trzy, jednak każdy złożony co najmniej z dwóch znaków. Podane ciągi znaków wyszukiwane są w pełnej nazwie kategorii, wraz z wszystkimi poziomami nadrzędnymi. Odpowiednio wybierając charakterystyczne fragmenty można wyszukiwać kategorie bardzo wydajnie, np. wpisując "orb 15" błyskawicznie znajdziesz kategorię "Torby, plecaki / Torby na notebooki / Ekran 15 cali" nawet wśród kilkuset innych.

Uwaga: Wpisanie nazwy kategorii w polu nie zadziała zgodnie z oczekiwaniami - liczy się tylko kategoria wybrana z listy.

2. Odszukać odpowiednią pozycję na liście wszystkich kategorii. W tym celu należy kliknąć ikonę lupy. Powoduje to otwarcie nowego okienka zawierającego drzewo kategorii.

Narzędzie zarządzania kategoriami znajdziesz w zakładce TOWARY / Kategorie towarów w panelu. Możesz tam dodawać nowe kategorie lub modyfikować już istniejące.

Uwaga: Po wykonaniu powyższych czynności, w przypadku ustawiania kategorii na karcie produktu, należy proces ten zakończyć klikając przycisk Zapisz zmiany.

Ostatnim etapem klasyfikacji produktów jest uzupełnienie Kategorii IAI, czyli uniwersalnego klasyfikatora towarów, który używany jest do integracji z serwisami zewnętrznymi.
Kategorie IAI to zbiór elementów udostępniany przez IdoSell. Poszczególne kategorie nie są więc możliwe do edycji, a aktualizacje całego drzewa przebiega automatycznie.

W odróżnieniu do kategorii towarów w panelu, Kategorię IAI możesz przypisać do dowolnego elementu, nawet jeśli zawiera on kolejne podkategorie. Przypisania dokonasz analogicznie, na dwa sposoby:

1. Poprzez wpisanie fragmentu nazwy kategorii w polu "Kategoria IAI" i wybraniu odpowiedniej pozycji z listy;

2. Poprzez odszukanie odpowiedniego elementu na liście dostępnej pod ikoną lupy.

Uwaga: Tak jak w przypadku kategorii towarów w panelu, po wybraniu Kategorii IAI musisz zatwierdzić swój wybór przyciskiem Zapisz zmiany.

Chciałbym dowiedzieć się więcej o ustawieniach cen w sklepie. Do czego służą poszczególne opcje?

Część formularza edycji towaru, zatytułowana Ceny służy do określenia ceny towaru, po jakiej będzie on sprzedawany w sklepie.

Aby poprawnie wprowadzić ceny towaru, należy najpierw ustalić Ustawienia dotyczące cen, czyli zdecydować jakie zależności cenowe i rodzaje cen Cię interesują.

 • Cena hurtowa taka jak cena detaliczna,
 • Cena hurtowa różna od ceny detalicznej,
 • Wszystkie ceny na telefon,
 • Automatycznie wyliczaj cenę,

Zależnie od wybranego ustawienia będzie można zdefiniować w tabelce poniższy rodzaj cen:

Cena detaliczna (wyjściowa) - jest to cena towaru, po jakiej będzie on sprzedawany klientom detalicznym bez rabatów.

Cena hurtowa - jest to cena towaru przy zakupie hurtowym, którą widzą klienci mający status hurtownika. Jeżeli nie prowadzisz sprzedaży hurtowej, to pozostaw pole niewypełnione.

Cena minimalna - jest najniższą ceną, stanowiącą dolną granicę, po przekroczeniu której sprzedaż nie będzie opłacalna. W systemie określa ona poziom, poniżej którego cena nie może zejść, mimo zastosowania kombinacji rabatów z wyjątkiem ofert specjalnych, co pozwala na bezpieczne ich przyznawanie. Oczywiście cena minimalna musi być mniejsza lub równa cenie hurtowej lub detalicznej. W przeciwnym wypadku system wskaże błąd.

Przykład:

Jeżeli kupisz towar za 50 zł i ustawisz cenę sprzedaży na 70 zł oraz dodatkowo podasz cenę minimalną jako np. 55 zł, będziemy mieli pewność, że nawet w wyniku przypadkowego nadania rabatu klientowi w wysokości np. 50% to cena za jaką klient będzie mógł kupić towar nie będzie niższa niż 55 zł.

Jak ustawić różne ceny dla sklepów?

Jeżeli posiadasz klika sklepów w jednym panelu, możesz wprowadzić dla każdego z nich inne ceny.

Jeżeli chcesz ręcznie zmienić cenę towaru dla danego sklepu, zaznacz Ceny konkurencyjne, przejdź do zakładki wybranego sklepu i wprowadź ceny.

Ustawienie Ceny konkurencyjne pozwala określać także różne ceny rozmiarów dla sklepów.

Wszelkie zmiany zostaną zapisane po kliknięciu przycisku "Zapisz zmiany".

Jak konfigurować ceny dla porównywarek?

Ceny dla porównywarek cen można określić globalnie lub ręcznie. Aby ustalić globalną (dla wszystkich towarów) domyślną różnicę cen dla danej porównywarki, przejdź do jej edycji: MARKETING / Porównywarki cen, pasaże handlowe i katalogi i kliknij [edycja] przy danej porównywarce. Otworzy się okienko edycji wybranej pozycji. W polu Domyślna różnica cen możesz określić procentową różnicę cen, np. -10%, 10%. Cena, którą system modyfikuje i wysyła do porównywarki, to Cena detaliczna (wyjściowa).

Aby ręcznie (osobno dla danego towaru) ustalić cenę dla porównywarki należy dokonać modyfikacji ceny na karcie produktu, w sekcji Wymuszanie innych cen dla porównywarek cen (dla każdego rozmiaru). Możesz określić tutaj jaka cena ma być wysyłana przy eksporcie oferty do porównywarki cen, bez względu na ustawienie w edycji danej porównywarki.

Możesz określić różną cenę dla każdej porównywarki dodając ją najpierw do listy, klikając zmień w pozostałych porównywarkach, a następnie wprowadzając żądaną cenę.

Pamiętaj, że na ostateczną cenę po jakiej klient kupi towar po przyjściu z porównywarki mają wpływ Rabaty, kody rabatowe i karty stałego klienta.

Wszelkie zmiany zostaną zapisane po kliknięciu Zapisz.

Jak ustawić ceny dla serwisów aukcyjnych?

Jeżeli chcesz określić inne ceny dla serwisów aukcyjnych niż dla sklepu, użyj opcji Podaj inne ceny towaru dla serwisów aukcyjnych, znajdującej się na karcie produktu. Opcja umożliwia określenie różnych cen dla serwisów aukcyjnych niż te, ustawione dla sklepu.

Jeżeli chcesz, aby ceny rozmiarów były inne dla serwisów aukcyjnych niż dla sklepu, kliknij opcję Wymuszanie innych cen dla porównywarek cen (dla każdego rozmiaru).

Jeżeli chcesz określić różne ceny dla różnych serwisów aukcyjnych, dodaj je klikając na zmień w pozostałych porównywarkach i zaznacz żądane serwisy aukcyjne. Pojawią się one automatycznie w tabelce. Teraz możesz wprowadzić inne ceny. Jeżeli kliknięto opcję Wymuszanie innych cen dla porównywarek cen (dla każdego rozmiaru) można także wprowadzić różne ceny dla każdego z rozmiarów produktu.

Wszelkie zmiany dokonywane w tej sekcji zostaną zapisane po kliknięciu Zapisz zmiany.

Do czego służą ustawienia widoczności w sklepie?

W tym miejscu określone zostają cechy wyświetlenia i umiejscowienia produktu w danym sklepie. IdoSell pozwala z jednego panelu zarządzać dowolną liczbą sklepów. Tutaj decydujesz, do których sklepów dany towar ma przynależeć. Kolejne pola oznaczają:

Widoczny na stronie - określa czy oferta ma być widoczna dla klientów w sklepie. Ustawienie na Nie spowoduje, że produkt nie będzie widoczny w żadnym ze sklepów, a jedynie w panelu. Daje to możliwość wcześniejszego przygotowania oferty towaru i wyświetlenie go w przyszłości. Przydatne na przykład, kiedy czekamy jeszcze na dodanie zdjęć albo na samą dostawę, a mamy już informacje o tym, co do nas przyjedzie. Można też w ten sposób tymczasowo wyłączyć towar ze sprzedaży, bez konieczności usuwania go lub zerowania stanów magazynowych. Przydatne jest to na przykład przy produktach sezonowych lub przy okazji prac przy prezentacji tego produktu, czyli na przykład wymianie zdjęć lub uzupełnianiu opisu.

Uwaga: jeśli zaznaczysz opcję niewidoczności produktu, nadal będziesz miał dostęp do karty produktu poprzez wskazywany z karty produktu link. Oznacza to, że próba przeładowania wcześniej załadowanego produktu powoduje niemożliwość jego powtórnego obejrzenia. Należy o tym pamiętać przy podglądu karty produktu w sklepie przy nieaktywnej widoczności produktu.

Widoczny w eksporcie do porównywarek cen - określa, czy produkt będzie uwzględniany w procesie eksportu do aktywowanych w Panelu porównywarek cen. Domyślnie opcja ta jest ustawiona na Tak.

Priorytet - domyślna dla systemu zasada sortowania, czyli ustalania kolejności wyświetlanych produktów polega na pokazywaniu ich w kolejności chronologicznej według daty utworzenia lub ostatniej modyfikacji. Często jednak zachodzi potrzeba wyróżnienia konkretnych produktów lub sprytnego pokazania najpierw najbardziej atrakcyjnych przedmiotów. Właśnie do takich zabiegów stworzony został parametr "priorytet". Im wyższą wartość liczbową ma priorytet, tym wyżej przedmiot będzie wyświetlany na liście znalezionych produktów. Jeżeli wszystkie produkty będą miały taki sam priorytet, to będą pokazywały się chronologicznie od najnowszego do najstarszego. Domyślnie każdy nowy produkt ma priorytet ustawiony na 1, czyli wartość najniższą.
Aby priorytety funkcjonowały prawidłowo w sklepie, należy również odpowiednio skonfigurować wyniki wyszukiwania w sekcji MODERACJA / Zarządzanie zachowaniem sklepu / Lista towarów. Z listy Domyślnie sortuj znalezione towary po proszę wybrać odpowiednią opcję dotyczącą priorytetów.

Sklepy - pole widoczne tylko wtedy, gdy prowadzisz więcej niż jeden sklep. W tym miejscu możesz określić sklepy, w których ma się pojawić dany produkt. W sytuacji, gdy chcesz, żeby ten towar pojawiał się w więcej niż jednym sklepie, wybierz je z listy, klikając na nie z wykorzystaniem klawiszy "Ctrl" lub "Shift". Wciśnięcie przy kliknięciu tego pierwszego pozwoli na zaznaczanie kilku dowolnych sklepów na liście. Przydatne jest, gdy chcesz wybrać na przykład pierwszy i trzeci sklep. Jeżeli chcesz zaznaczyć cały blok sklepów - na przykład od drugiego do czwartego - kliknij wtedy na drugi, a potem przyciskając "Shift" kliknij na czwarty - zaznaczą się od razu wszystkie sklepy pomiędzy nimi.

Statystyki - to pole zawiera datę dodania produktu do systemu oraz datę ostatniej modyfikacji ustawień tego towaru.

Jak wprowadzić opis produktu?

Indywidualnego opisu produktu dokonuje się w trzech etapach:

Na samym początku należy określić Nazwę Produktu, która będzie ogólnie określać dany przedmiot (np. tytuł książki). Ta nazwa będzie wyświetlała się klientom na stronie sklepu, ważne więc by jasno wskazywała o jaki towar chodzi. Limit długości tekstu w nazwie to 255 znaków.

Następnie znajduje się Opis krótki przedmiotu. Położenie tego opisu zależy od konstrukcji maski graficznej Twojego sklepu. Zwykle jest on umieszczony obok takich informacji, jak producent, nazwa, cechy. Z tego powodu zaleca się wpisanie w nim kilku najistotniejszych właściwości przedmiotu w sposób krótki i hasłowy. Jego limit to również 255 znaków, dłuższe treści zostaną "skrócone".

Opis długi to szczegółowa charakterystyka produktu. Może być to opis zawartości, stanu, pochodzenia, wyglądu, innych wcześniej nieokreślonych cech. Ogólnie mówiąc wszystko, co pomoże w jeszcze lepszym przedstawieniu towaru. Edycja opisu długiego podzielona jest na cztery zakładki:

1) Podgląd opisu długiego - umożliwia obejrzenie ostatecznego wyglądu opisu długiego.

2) Edycja opisu długiego (WYSIWYG) - narzędzie, które umożliwia proste przygotowywanie opisu bez koniecznej znajomości HTML-a. Pozwala na formatowanie tekstu, wstawianie obrazów i linków do innych stron lub plików.

UWAGA: Nie należy przekopiowywać tekstów z edytora tekstowego np. Microsoft Office Word, gdyż podczas kopiowania tekstu, aplikacja ta dodaje formatowanie tekstu, które obsługiwane jest jedynie w Wordzie. Wklejenie tak skopiowanej treści do edytora systemowego, może spowodować rozsypanie się maski sklepu, bądź jej niewłaściwe wyświetlanie się. Chcąc skorzystać z tak przygotowanych opisów, należy użyć zakładki "Wgraj plik z opisem długim".

3) Edycja opisu długiego (HTML) - umożliwia przygotowanie opisu długiego z wykorzystaniem kodowania HTML.

4) Wgraj plik z opisem długim - umożliwia wgranie wcześniej przygotowanego pliku z opisem długim w formacie html lub txt. Plik html można przygotować w edytorze tekstowym, np. MS Word. Po kliknięciu w menu "zapisz jako" należy wybrać opcje zapisu "jako strona html".

Nie ma żadnych limitów co do rozmiaru opisu długiego dla sklepu. Istnieje jednak ograniczenie przy wystawianiu przedmiotów na aukcje internetowe.

Jeżeli sklep działa w kilku wersjach językowych, to pól/zakładek do wprowadzenia nazwy, opisu krótkiego i długiego będzie tyle, ile wersji językowych sklepu.

Jak działa mechanizm załączników do produktów?

Mechanizm załączników do produktów pozwala na tworzenie sortowanych list materiałów, które mogą być przeglądane lub pobierane przez klientów.

Lista załączników jest tworzona dla każdego języka osobno. Poszczególne elementy listy składają się z:

 • nazwy w sklepie - nazwa wyświetlana w sklepie dla danego języka,
 • typu załącznika - możliwość wyboru jednego z trzech typów załącznika: audio, wideo i dokument,
 • widoczności dokumentów - odpowiada za wyświetlenie i pobranie plików po spełnieniu określonych warunków,
 • opcji śledzenia pobrań pliku - ustawienie na tak pozwala na gromadzenie informacji dotyczących pobrań plików. Opcja jest aktywowana tylko w sytuacji kiedy załącznik dostępny jest z ograniczeniem (ustawienie widoczności dokumentów jest inne niż dla wszystkich),
 • pliku - plik dodany do wybranego elementu listy (jeden plik - jeden element na liście).

Aby załączniki były dostępne w sklepie, wymagana jest zmiana w masce sklepu (ADMINISTRACJA / Konfiguracja produktów). Trzy różne typy załączników umożliwiają prezentacje poszczególnych zasobów w trzech niezależnych strefach w sklepie. Jeśli chcesz specjalnie wyróżnić załączniki do pobrania lub na przykład zainstalować w swoim sklepie odtwarzacz, to zgłoś zlecenie do działu graficznego.

Jako załączniki akceptowane są tylko następujące formaty plików:

 • Audio: mp3
 • Wideo: flv, swf
 • Dokument: pdf, txt

Maksymalna wielkość załącznika to 10MB.

Po dodaniu lub usunięciu pliku załącznika może się zdarzyć, że zmiany nie są od razu widoczne w sklepie. Czas oczekiwania na aktualizację danych wynosi średnio 30 minut.