Analiza zmian stanów magazynowych

IdoSell gromadzi dla Ciebie dane o zmianach stanów magazynowych wszystkich towarów. Na podstawie danych historycznych system sam wyliczy prognozowaną sprzedaż dzięki czemu, bez problemu zaplanujesz dostawy towarów na przyszłość.

Czym jest i do czego służy analiza zmian stanów magazynowych?

Analiza zmian stanów magazynowych to narzędzie ułatwiające prowadzenie gospodarki magazynowej oraz kontrolę stanów magazynowych w sklepie internetowym. W jednym miejscu gromadzi dane o wszystkich operacjach magazynowych wykonywanych na towarach. Na podstawie zmian takich jak: dostawy (PZ, PW), wydania zewnętrzne (WZ) i zwroty (ZW) analiza automatycznie wyliczy średnią ilość sprzedaży jak i prognozowaną ilość dni na jaką wystarczy aktualny stan magazynowy. Powstałą analizą można posłużyć się do zaplanowania przyszłych dostaw, które można tworzyć wprost z wyników analizy. Wyniki analizy można wyeksportować do pliku w formacie ODS.

Jakie korzyści płyną z korzystania z analizy zmian stanów magazynowych?

Dzięki wykorzystaniu analizy zmian stanów magazynowych, dowiesz się o:

 • Ilościach w przyjętych dostawach (PZ, PW),
 • Ilościach sprzedanych w zamówieniach,
 • Ilościach zwróconych w zwrotach sprzedanych towarów,
 • Łącznej ilości w podanym okresie czasu (przyjęte - sprzedane + zwrócone),
 • Aktualnym stanie magazynowym,
 • Poziomie dostępności,
 • Średniej okresowej ilości sprzedaży w podanym okresie czasu np. Jaka była średnia tygodniowa sprzedaż w ubiegłym miesiącu?
 • Prognozowanej ilości okresów na jaką wystarczy aktualny stan magazynowy.

Analizowanie zmian stanów magazynowych wszystkich towarów lub wybranych, np. takich które:

 • nie sprzedały się w podanym okresie (w przypadku nie korzystania z gospodarki magazynowej IdoSell opcja jest niedostępna),
 • sprzedały się poniżej wybranej ilości jednostek,
 • sprzedały się powyżej wybranej ilości jednostek,
 • wymagają dostawy (skończyły się),
 • wymagają dostawy, aby wystarczyły na określoną liczbę dni,
 • mają wybrany poziom w profilu dostępności.

Jakie kryteria zmian w stanach magazynowych i atrybuty ustawione w towarze bierze pod uwagę analiza zmian stanów magazynowych?

 • Magazyn, w którym nastąpiły zmiany (w przypadku jednego magazynu własnego opcja jest ukrywana),
 • Okres, w którym nastąpiły zmiany,
 • Dostawca aktualnie przypisany do towaru (w przypadku braku zdefiniowania dostawców opcja jest ukrywana),
 • Strony, do których aktualnie przypisany jest towar (w przypadku jednej strony opcja jest ukrywana),

Galeria