Logowanie z konta na własnym serwerze kont opartym na standardzie OpenID

Co zyskuję dzięki mechanizmowi logowania przez własny serwer kont?

IdoSell pozwala na dodawanie wielu serwerów kont opartych na standardzie OpenID. Jeżeli posiadasz własny serwis społecznościowy lub dowolną witrynę wykorzystującą logowanie w standardzie OpenID, możesz spiąć ją ze swoim sklepem internetowym pozwalając użytkownikom prosto zakładać konto i logować się do Twojego sklepu. Z pewnością spodoba się to Twoim klientom, którzy nie lubią posiadać różnych loginów i haseł w każdym serwisie - a takich jest wielu.

Dzięki takim możliwościom, zyskasz:

 • szybsze i wygodniejsze logowanie do sklepu przez Twoich klientów
 • zwiększenie lojalności i zaufania klientów
 • wygodniejszy sposób rejestracji konta w sklepie
 • możliwość prostego utworzenia specjalnego rabatu, który będzie automatycznie przypisywał się do klientów logujących się przez dodany przez Ciebie serwis kont

Jakie dane konta klienta są obsługiwane w ramach mechanizmu logowania przez OpenID?

IdoSell obsługuje atrybuty standardowe:

 • Imię - namePerson/first
 • Nazwisko - namePerson/last
 • Ulica i numer - contact/postalAddress/home
 • Kod pocztowy - contact/postalCode/home
 • Miasto - contact/city/home
 • Kraj - contact/country/home
 • Adres e-mail - contact/email
 • Telefon komórkowy - contact/phone/default

oraz atrybuty dodatkowe (eksperymentalne) związane z adresem dostawy:

 • Ulica i numer - x/contact/postalAddress/shipping
 • Kod pocztowy - x/contact/postalCode/shipping
 • Miasto - x/contact/city/shipping
 • Kraj - x/contact/country/shipping

Jak zainstalować logowanie przez OpenID?

Aby włączyć mechanizm logowania dla danego serwisu, przejdź do MODERACJA / Zarządzanie zachowaniem sklepu i wybierz Sposoby logowania (opcja dostępna dopiero, gdy maska przynajmniej jednej opublikowanej strony obsługuje logowanie przez serwisy zewnętrzne). Z listy wybierz interesujący Cię serwis i uzupełnij wymagane dane w oknie edycji. Możesz także przypisać specjalny rabat, do klientów używających danego sposobu logowania.

Od tej chwili na stronie logowania do sklepu będzie widoczny przycisk logowania przez serwis jaki został przez Ciebie skonfigurowany.

Od Działu graficznego: Aby wykorzystać możliwości logowania się z Facebook, Google i OpenID, konieczna jest aktualizacja maski. Funkcję tą obsługują wszystkie najnowsze maski STANDARD. Będą ją wspierały wszystkie nowo-tworzone maski indywidualne. Dotychczasowych klientów zapraszamy do kontaktu z Działem graficznym i wykorzystanie mechanizmu, który świetnie zwiększy lojalność klientów.