Tabela rozmiarów towaru w sklepie internetowym - FAQ

Gdzie znajduje się moduł Tabele rozmiarów


Moduł dostępny jest w Panelu Administracyjnym w dziale TOWARY.

Posiadam już dodane tabele rozmiarów, co zrobić dalej?


Jeżeli posiadasz dodane tabele rozmiarów, musisz jeszcze przypisać je do towarów, aby system wiedział, którą tabele wyświetlić klientowi będącemu na karcie towaru w sklepie. Aby to zrobić, przejdź do edycji towaru w panelu, odszukaj opcję "Tabela rozmiarów" i kliknij "lupkę" w celu wyświetlania listy dodany tabeli rozmiarów w panelu. Wybierz stosowną tabelę oraz zapisz zmiany. Przejdź do karty towaru w sklepie - przy liście rozmiarów towarów, powinna znaleźć się informacja o tabeli rozmiarów.

Posiadam dodane tabele rozmiarów, następnie przypisałem tabele rozmiarów do towaru, a w sklepie nie wyświetla mi się link z tabelą rozmiarów. Dlaczego?


Prawdopodobnie Twoja maska nie posiada odpowiedniego koponentu - taka informacja powinna znaleźć się na liście tabel rozmiarów w dziale TOWARY / Tabele rozmiarów. Jeżeli nie wyświetla się tam stosowny komunikat - zgłoś to komunikatem do działu Support.

W tabeli rozmiarów nie wyświetlają mi się wszystkie rozmiary, jakie mam dodane do towaru. Co to oznacza? Jak je włączyć?


W tabeli rozmiarów wyświetlą się tylko te rozmiary, które są widoczne i możliwe do wyboru przez klienta w karcie towaru w sklepie. Jeżeli właśnie przeglądany towar nie ma rozmiaru, który jest dodany w edycji tabeli, niestety nie pojawi się ten rozmiar w tabeli w sklepie.

Czy mogę umieścić tabelę rozmiarów w szablonie aukcji?


Aby umieścić tabelę rozmiarów w szablonie aukcji można skorzystać z poniższych zmiennych:

[iai:product_size_chart] - tabela rozmiarów.
[iai:product_size_chart_with_classes] - tabela rozmiarów z nadanymi klasami do elementów table, tr oraz td.
[iai:product_size_chart_instruction] - instrukcja mierzenia z tabeli rozmiarów

W zmiennej [iai:product_size_chart_with_classes] dostępne są następujące klasy CSS:

table.sizes_chart_table - opisuje styl tabeli,
tr.sizes_chart_head - opisuje nagłówek tabeli,
th.sizes_chart_th_size - kolumna z rozmiarami,
th.sizes_chart_th_description - kolumny z opisem rozmiarów,
tr.sizes_chart_tr_odd - nieparzysty wiersz z rozmiarem,
tr.sizes_chart_tr_even - parzysty wiersz z rozmiarem

W razie problemów ze zdefiniowaniem odpowiedniego wyglądu tabeli zachęcamy do kontaktu z działem graficznym.