Wyszukiwanie produktów w bazie danych? Nic prostszego!

W sklepie internetowym - jak w każdej innej działalności handlowej - wszystko obraca się wokół towarów. Im szerszą gamę produktów oferujesz, tym większa staje się grupa docelowa klientów Twojego sklepu. Jednak nad każdą ilością towaru trzeba zapanować, dopilnować stanów magazynowych, cen, promocji, opisać je odpowiednio. W IAI-Shop mamy świadomość, jak ważna jest możliwość swobodnego dostępu do określonych towarów w krótkim czasie. Przygotowaliśmy w tym celu bardzo precyzyjną wyszukiwarkę. Korzystając z naszych doświadczeń, zawarliśmy w niej wszystkie kryteria i parametry, które mogą się okazać przydatne. Dzięki niej odnajdziesz szybko i bezboleśnie żądany towar lub grupę towarów, które wymagają sprawdzenia lub modyfikacji. Dostęp do tego narzędzia uzyskasz po wejściu w zakładkę TOWARY / Wyszukiwarka produktów.

Po przejściu na stronę wyszukiwania, zobaczysz formularz zawierający wiele kryteriów wyszukiwania towarów. Jest on domyślnie tak skonfigurowany, że kliknięcie na przycisku Szukaj bez ingerowania w kryteria spowoduje wyświetlenie wszystkich produktów, jakie istnieją w bazie sklepu.

Lista towarów

Identyfikator lub kod produktu - to pole wypełniasz, gdy poszukiwany jest konkretny towar. Kliknięcie Przejdź do produktu spowoduje przeniesienie od razu na kartę wskazanego produktu. Identyfikator lub inaczej ID jest różne dla każdego towaru i należy je wpisać w całości. System nie przewiduje wyszukiwania, np. po trzech pierwszych cyfrach, zawsze interpretuje wpisany numer jako pełny identyfikator i takiego produktu szuka. System wyszukuje towary według ID produktu, Kodu zewnętrznego systemu oraz kodu producenta.

Kategoria towaru w panelu - pole z autouzupełnianiem; podobnie jak na stronie edycji produktu, po wpisaniu co najmniej 3 znaków pojawia się lista podpowiedzi, zawierająca kategorie, w których pełnej nazwie (tzn. wraz z kategoriami nadrzędnymi) występują wpisane znaki. Nie muszą to być początkowe znaki nazwy. Na początku listy zawsze znajdują się pozycje "* wszystkie" i "* kategoria tymczasowa". W odróżnieniu od edycji produktu, tu można wybrać nie tylko podkategorię (zawierającą tylko towary), ale dowolną kategorię (zawierającą kategorie podrzędne). Wyboru dokonuje się przez kliknięcie albo za pomocą klawiszy strzałek i Enter. Inne operacje nie powodują zmiany wartości wybranej w polu; po przejściu do innego elementu strony w polu przywracana jest poprzednia wartość. Lista podpowiedzi ani pole do wpisywania szukanych znaków nie pojawiają się, gdy nie zdefiniowano jeszcze żadnych kategorii.
Uwaga: wpisanie nazwy kategorii nie odniesie pożądanego skutku; liczy się tylko kategoria wybrana z listy.

Kategoria IAI - pole to działa tak samo jak "Kategorie towaru w panelu", lecz zawiera zdefiniowaną listę Kategorii IAI.

Kategoria w serwisie aukcyjnym - żeby wyszukać towary po kategorii aukcyjnej musisz wpierw wybrać serwis aukcyjny, następnie czy towary posiadają już przypisaną kategorię a na końcu uzupełnić ścieżkę kategorii. W przypadku gdy chcesz, aby wyszukane zostały wszystkie towary z przypisanymi jakimikolwiek kategoriami dla danego serwisu zostaw ścieżkę kategorii z wartością * Nie przypisuj kategorii *.

Producent - wybór producenta w tym polu powoduje wyszukiwanie wyłącznie towarów pochodzących od tego producenta. Wybierając w tym polu wartość "* producent niezdefiniowany" można również szukać produktów, którym nie przypisano jeszcze producenta (wymagających uzupełnienia danych). Domyślna wartość w tym polu to "* wszyscy". W polu działa autouzupełnianie (podpowiedź), podobnie jak w polu Kategoria; różnica jest taka, że tu wystarczy wpisać 2 znaki nazwy, aby zobaczyć podpowiedzi. W ten sposób uwzględnia się producentów o wyjątkowo krótkich nazwach, np. "3M".

Seria - pole widoczne jest tylko wtedy, gdy zdefiniowane zostały już serie produktów. Wybór jednej z serii ogranicza wyszukiwanie do należących do niej produktów. W polu działa autouzupełnianie (podpowiedź), podobnie jak w polu Producent. Tu również wystarczą 2 znaki, aby ukazała się lista podpowiedzi. Specjalne pozycje "* wszystkie" i "* niewybrana" mają analogiczne znaczenie, jak w polu Producent.

Zawierających tekst - w to pole wystarczy wpisać jedynie fragment tekstu. System odnajdzie wszystkie towary zawierające dany fragment w nazwie lub opisie. System bierze pod uwagę jedynie opisy krótkie, nie wyszukuje w opisach długich.

Kod produktu lub jego część - tutaj istnieje pewna dowolność wpisu, system wyszukuje wszystkie towary zawierające w swoim kodzie podany ciąg znaków. Kod może się powtarzać dla kilku produktów.

Kody towarów - podobnie jak "Kod towaru lub jego część" pozwala na wyszukiwanie towaru w dowolnej wcześnie przygotowanej liczbie kodów. Aby z niego skorzystać należy przygotować plik tekstowy z kodami umieszczonymi jeden pod drugim a następnie przenieść plik na opisane pole, alternatywnie można je wprowadzić samemu.

Widoczny w eksporcie do porównywarek - za pomocą tej opcji można określić zakres wyszukiwania produktów z ustawioną opcją eksportu do porównywarek. Z kolei ustawienie produktu do eksportu do porównywarek ustawia się w indywidualnej edycji produktu.

Posiadany w magazynach, Widoczny, Zdefiniowana cena hurtowa - te kryteria mogą być zdefiniowane tylko na trzy sposoby, dlatego widnieją przy nich trzy warianty do oznaczenia kliknięciem. Oznaczenie tak przy Posiadany spowoduje wyświetlenie tylko tych towarów, których stany magazynowe są różne od zera. tak przy Widoczny wywoła towary, których ustawienia zezwalają na ich wyświetlanie na stronie sklepu. Natomiast Zdefiniowana cena hurtowa decyduje jedynie o fakcie posiadania przez produkt zdefiniowanej ceny hurtowej, niezależnie od jej wysokości.

Promocja, Przecena, Produkt wyróżniony - te kryteria działają na takiej samej zasadzie, co opisane powyżej, czyli wyszukują produkty, dla których jest włączona (lub nie) opcja wyróżniania ich na stronie sklepowej jako promocja, przecena, oferta specjalna itp. To, co wyróżnia te kryteria, to możliwość nadania im dowolnej nazwy przy wykorzystaniu zakładki ADMINISTRACJA / Konfiguracja produktów. Jeśli nie ingerowałeś w te ustawienia, to domyślnie zobaczysz w formularzu określenia Promocja, Przecena i Produkt wyróżniony.

Bestseller - pozwala na wyszukiwanie produktów mających ustawioną flagę bestseller, zgodnie z ustawieniami w konfiguracji działania sklepu. Przypominamy, że jako bestsellery oznaczone są okresowo produkty znajdujące się w sprzedaży. Jeżeli produkt się skończył, nie znajdziesz go poprzez tę opcję - nawet gdyby świetnie się sprzedawał. Lista produktów w wynikach nie będzie odpowiadała liście według wielkości sprzedaży. Konfiguracja sposobu generowania bestsellerów znajduje się w dziale MODERACJA \ Zarządzanie zachowaniem sklepu \ Nowości produktowe i bestsellery.

Nowość w sklepie - działa analogicznie do wyszukiwania bestsellerów. Lista produktów w wynikach nie będzie odpowiadała liście według daty dodania. Konfiguracja sposobu oznaczania towarów jako Nowości znajduje się w dziale MODERACJA \ Zarządzanie zachowaniem sklepu \ Nowości produktowe i bestsellery.

Sklepy - znajduje się tu spis wszystkich sklepów przypisanych do panelu. Przy klikaniu na poszczególnych nazwach są one podświetlane i w ten sposób oznaczane są sklepy, do których należą poszukiwane towary. Wyszukiwarka może przeprowadzić selekcję na dwa sposoby. Oznaczając w jednym z, wyszukasz towary należące do któregokolwiek ze wskazanych sklepów. Wybierając we wszystkich, zgłaszasz chęć wyszukania towarów należących do wszystkich oznaczonych sklepów jednocześnie.

Ilość produktów na stronie - to ustawienie nie ma wpływu na wyniki wyszukiwania, a jedynie na to, ile z odnalezionych pozycji ma być wyświetlonych na jednej stronie. Wybór zależy wyłącznie od preferencji użytkownika.

Przedział cenowy - daje możliwość znalezienia grupy produktów mieszczących się w danym przedziale cen detalicznych, hurtowych ub minimalnych.

Warto również dodać, że dostępne jest także wyszukiwanie towarów na podstawie posiadanych cech, dat oraz dostępności na aukcjach.