Raport Intrastat - wywóz

Raport Intrastat jest niezbędny dla sklepów, które osiągnęły lub przekroczyły próg sprzedaży do krajów UE. Wartość progu jest raz do roku publikowana na stronach rządowych (stat.gov.pl). W roku 2021 wynosi 2 mln złotych.

Udostępniony przez nas raport jest przystosowany do wyliczania statystyk danych, potrzebnych dla raportu Intrastat typu wywóz dla statystycznego progu podstawowego. Każdy podmiot, który przekroczył określony próg sprzedaży do krajów UE, musi składać taki typ raportu.

Raport przelicza całą wartość sprzedaży na PLN wraz z zaokrągleniem (podwyższeniem) do pełnych złotych od 50 groszy. Kurs NBP.

Raport Intrastat - wywóz - tabela towarów