Webowy import, aktualizacja i przywracanie towarów z kopii zapasowej

Chcesz przenieść towary z dowolnego systemu do IdoSell lub on-line'owo aktualizować ofertę na podstawie feedu hurtowni? A może chcesz przywrócić utracone dane o towarach z kopii zapasowej? Jeśli na któreś z pytań odpowiedziałeś twierdząco to nasz system do importu i aktualizacji bazy towarów jest rozwiązaniem dla Ciebie.

Czym jest moduł importu, aktualizacji i przywracania towarów z kopii?

To intuicyjny mechanizm do masowego wprowadzania danych zarówno o nowych jak i istniejących już towarach. Dla większej przejrzystości został podzielony na następujące tryby:

  • Tryb dodawania nowych towarów (mod=add)
  • Tryb aktualizacji istniejących towarów (mode=actualize)
  • Tryb synchronizowania towarów (dodawania nowych i aktualizowania istniejących) (mode=synchronize)
  • Tryb synchronizowania towarów w sposób ciągły ze zdalnej lokalizacji (mode=continuous)
  • Tryb synchronizowania towarów w sposób ciągły od dostawcy (mode=provider)
  • Tryb synchronizowania towarów przez API (mode=api)
  • Tryb przywracania towarów z kopii zapasowej (mode=backup)

Jak to działa w sklepie IdoSell?

Każdy z trybów składa się z trzech etapów:

  1. wgrania pliku i wyboru szablonu atrybutów towaru jakie mają zostać zaimportowane, zaktualizowane bądź przywrócone
  2. weryfikacji, przetwarzania i przygotowania odpowiednich requestów do API
  3. importu danych, czyli wykonania requestów przez właściwe API (Products i ProductsSynchronization)

Najpierw więc wgrywasz plik ze wskazanego źródła lokalnego bądź zdalnego. Następnie system sprawdza czy ma on poprawną strukturę XML lub CSV i odpowiednio ją automapuje uwzględniając jednocześnie listę wybranych przez Ciebie atrybutów towarów (wybranego szablonu importu) jakie mają być w danym imporcie obsłużone. Po odpowiednim zmapowaniu wszystkich informacji system tworzy na ich podstawie właściwe requesty do API. Ich wykonanie kończy proces importu. Moduł obsługuje formaty danych: XML i CSV, których struktura przygotowana została w rekomendowanym przez nas standardzie IOF 3.0.

O obsługiwanych formatach danych

Źródłem importu danych dla nowego narzędzia może być plik lokalny, zdalny adres URL, tekst czy kopia zapasowa. Na tą chwilę narzędzie działając w trybie BETA obsługuje pliki XML i CSV w formacie IOF 3.0.

Operując na plikach w strukturze IOF moduł automatycznie rozpoznaje wszystkie typy pól, dzięki czemu użytkownik nie musi ich ręcznie mapować.

Jak dodać własny import, aktualizację lub przywrócić dane o towarach?

Więcej o module importu i aktualizacji towarów Więcej o przywracaniu towarów z kopii zapasowej

Jak dodać synchronizację towarów w sposób ciągły z oferty pobieranej ze zdalnej lokalizacji URL lub od różnych dostawców dodanych w panelu?

Więcej o synchronizacji oferty ze zdalnej lokalizacji Więcej o synchronizacji oferty po kodzie dostawcy

Czy lepiej używać modułu webowego aktualizacji bazy towarów czy desktopowej aplikacji pomocniczej Downloader?

Krótkie zestawienie wad i zalet każdego z rozwiązań:

Narzędzie webowe Aplikacja Downloader
Praca na dowolnym systemie operacyjnym wymaga jedynie przeglądarki wymaga MS Windows
Praca bez instalacji programu
Praca bez dodatkowej opłaty wymaga wykupienia płatnej, dodatkowej subskrypcji
Praca "out-of-the box" wymaga wstępnej konfiguracji
Nie nalicza żądań API dla abonamentu Cloud
Odciążanie serwera przy aktualizacji wszystkie zmiany są porównywane z bazą towarów na serwerze zmiany są najpierw porównywane z lokalną bazą i wysyłane jedynie różnice
Zautomatyzowany proces aktualizowania oferty od dostawców * - w niedalekiej przyszłości

Aplikacja Downloader będzie Ci na pewno potrzebna w sytuacji, gdy oferta XML lub CSV, którą będziesz chciał zsynchronizować będzie w innym standardzie niż standard IOF 3.0.

Czy wykonywać prace samodzielnie?

Udostępnione w panelu IdoSell narzędzie do importu, synchronizacji i przywracania towarów z kopii zapasowej dedykujemy użytkownikom zaawansowanym, developerom i partnerom. Jeżeli jesteś początkującym użytkownikiem, rekomendujemy skorzystanie z profesjonalnych usług naszych specjalistów.