Jak sprawdzić opłacalność i współczynnik konwersji z niektórych działań marketingowych i sprzedażowych?

Wystarczy wykorzystać generowane w IAI-Shop.com zestawienie, które zawiera pełne dane na temat konwersji ruchu z różnych źródeł w sieci (np. z reklam w Google). Dzięki tym informacjom możesz precyzyjnie wyznaczyć kierunek swoim działaniom marketingowym i kierować swoją ofertę do serwisów, które przynoszą największy zysk. Ponadto może się okazać, że cały zysk, który wypracowujesz w swoim sklepie, przeznaczasz na nie dające żadnych rezultatów kampanie reklamowe w katalogach lub wyszukiwarkach.

Co oznaczają kolory w Analizie Konwersji i Opłacalności?

Kolorowe oznaczenia liczb wskazują kanały ponadprzeciętne (zielone) i poniżej przeciętnej (czerwone).

Jak skonfigurować koszt pozyskania zamówienia?

Aby ustawić koszt pozyskania zamówienia z różnych źródeł, należy przejść do działu RAPORTY I FINANSE \ Analiza konwersji i opłacalności \ Definiowanie kosztów wejść (link u góry ekranu)

Czy źródło np. Onet.pl oznacza wyszukiwarkę czy też reklamy kontekstowe Onet?


Budując moduł Analiza konwersji i opłacalności wykorzystaliśmy tzw. źródła zamówień. Rejestrują one konkretne rodzaje serwisów, z góry zaprogramowane przez nas. Każdy serwis jest osobno identyfikowany np. na podstawie parametrów czy źródła przejścia. Tym samym jeżeli źródło brzmi np. Wyszukiwarka - Onet.pl to nie są w tym źródle rejestrowane reklamy kontekstowe Onet.pl. Takie reklamy będą np. pokazane w witrynach odsyłających.

Jak skonfigurować koszt zakupu towarów?

Koszt zakupu towarów podawany jest podczas tworzenia dokumentu dostawy PZ.

W dziale ADMINISTRACJA \ Konfiguracja magazynów i gospodarki magazynowej istnieje możliwość ustawienia, czy cena zakupu ma być wartością wymaganą przy przyjmowaniu dostaw.

Jak skonfigurować koszt dostawy ponoszony przez sklep?

Koszt dostawy ponoszony przez sklep jest ustawiany indywidualnie dla każdej dostępnej usługi kurierskiej. Można go wprowadzić w dziale ADMINISTRACJA \ Konfiguracja dostaw \ Profile dostaw. Wchodząc do wybranej profilu, a następnie do konfiguracji wybranego kuriera, należy uzupełnić pole Koszt dostawy ponoszony przez sklep

Jak skonfigurować koszt płatności ponoszony przez sklep?

Podobnie jak w przypadku kosztów dostawy, ustawienia kosztów płatności można dokonać w dziale ADMINISTRACJA \ Konfiguracja płatności \ Profile płatności. Przechodząc do wybranego profilu, należy wejść do edycji formy płatności i uzupełnić pole Wysokość kosztu ponoszonego przez sklep

Jak skonfigurować koszt ubezpieczenia?

Koszt ubezpieczenia dotyczy zamówień w sklepach objętych ochroną kupujących Trusted Shops

Dlaczego tabela opłacalności pokazuje nieprawidłowe dane?

Tak długo jak wybrane zamówienie nie zostanie obsłużone, dane pokazane w tabeli opłacalności zamówienia są oparte o obliczenia szacunkowe. Dokładne kwoty są umieszczane w momencie wykonania zamówienia.

Pamiętaj, że sprzedawane towary mogą pochodzić nie tylko z dostaw, ale też dokumentów PX w których nie podaje się kosztu zakupu. W przypadku sprzedaży towaru pochodzącego z PX, marża będzie odpowiadała cenie sprzedaży a koszt zakupu będzie zerowy. Jest to działanie poprawne i wynika z przyjętej metody wyceny zapasów FIFO.

Czy Analiza Konwersji i Opłacalności może być podstawą do rozliczeń księgowych i finansowych?

Analiza Konwersji i Opłacalności wyświetla dane zagregowane, bez możliwości naniesienia zmian następujących długo po złożeniu zamówienia. Ze względu na to, że są to najczęściej zmiany wywołujące skutek księgowy, nie możemy traktować danych w niej zawartych jako podstawy do rozliczeń księgowych i finansowych.

Jaki model atrybucji jest stosowany?

Stosujemy model atrybucji last click bazujący na domniemaniu, że decyzję o zakupie klient podejmuje w ciągu ostatniej wizyty (poza wyjątkami w nadpisywaniu źródła wejścia opisanymi poniżej), a wcześniejsze odwiedziny sklepu nie są tak istotne. Model last click jest zbliżony do koncepcji podstawowej implementacji Google Analytics. Jest on najbardziej skuteczny przy spontanicznych decyzjach zakupowych klientów, gdy wcześniejsza znajomość sklepu ma drugorzędny charakter.

Jednakże model last click udoskonaliliśmy o kilka wyjątków wynikających z analizy zachowań konsumentów. Można więc powiedzieć, że model last click w IdoSell działa bardziej inteligentnie. Np. przejście z wyników organicznych Google, jeżeli wcześniej było zapisane przejście z innego kanału, traktujemy jak wpisanie adresu. Często bowiem konsumenci wpisują adresy z błędami lub niepełne w pasek adresu, co skutkuje właśnie otwarciem wyników organicznych z których przechodzą do wznowienia zakupów. Jeżeli pierwsza wizyta nastąpi z wyników organicznych Google, zostanie to uznane jako źródło pozyskania zamówienia. Kompletna lista reguł znajduje się poniżej:

 1. Przejście z SERP:
  1. jeżeli było wcześniej otwarcie z innego źródła, nie traktujemy jako nowe źródło, tylko tak samo jak wpisanie adresu bezpośrednio
  2. jeżeli jest to pierwsze otwarcie sesji i nie mamy informacji o innym źródle pozyskania klienta, jako przejście z SERP
 2. Po dokonaniu zakupu resetujemy źródło wejścia, aby nie zostało ono przypisane do kolejnego zamówienia.

W zakresie SERP zawierają się wejścia z następujących źródeł:

 • Google Search
 • Google Images
 • Bing
 • Wp.pl
 • Onet.pl
 • Seznam.cz
 • Ask.com

W źródłach zamówień widzę aplikację mobilną, podczas gdy nie mam aplikacji mobilnej


W przypadku, gdy w źródłach zamówień pojawia się informacja o zamówieniach z aplikacji mobilnej, podczas gdy strona nie posiada takiej aplikacji, to należy takie zamówienia interpretować jako zamówienia pochodzące z urządzeń opartych na systemie Windows Phone.