Instrukcja samodzielnej migracji bazy klientów z innego sklepu do panelu IdoSell

Przenieś bazę swoich klientów z innej platformy sklepowej do panelu IdoSell w kilku prostych krokach.

Migrację klientów możesz przeprowadzić w kilku prostych krokach:

Krok 1 - lokalizacja narzędzia

1. Przejdź w panelu administracyjnym sklepu do strony KLIENCI / Eksport i import klientów

2. Na liście dostępnych trybów wybierz opcję Migracja klientów z innego sklepu

Krok 2 - wybór platformy sklepu, z którego klienci maja być przeniesieni

1. Wybierz jedną z dostępnych platform, aby przejść do konfiguracji połączenia z jej API.

Krok 3 - konfiguracja połączenia z API

1. Wypełnij formularz, podając:

  • domenę sklepu (np. https://sklep989241.shoparena.pl)
  • login (login użytkownika z odpowiednimi uprawnieniami odczytu i zapisu w API)
  • hasło (hasło do wskazanego konta)

2. Sprawdź status połączenie klikając przycisk Sprawdź połączenie. Gdy wszystko będzie ok, pojawi się zielony napis Połączenie poprawne, w przypadku jakiegoś błędu pojawi się czerwony napis Połączenie niepoprawne,

3. Po nawiązaniu poprawnego połączenia kliknij Przejdź dalej.

Krok 4 - wskazanie sklepu z panelu, z którym przenoszeni klienci mają zostać powiązani oraz zlecenie importu

1. Zaznacz wszystkie bądź wybrane sklepy z panelu, z którymi chcesz powiązać przenoszonych klientów,

2. Zleć import klikając na Zapisz i zleć import

Krok 5 - pobierania danych z zewnętrznej platformy

1. Po zapisaniu i zleceniu importu, na liście importów pojawi się nowy wpis, gdzie w kolumnie "Status" pojawi się napis "Oczekuje na wygenerowanie pliku XML". Gdy system pobierze już wszystkie potrzebne dane status zmieni się na "Oczekuje na weryfikację" i będzie możliwe dalsze procesowanie.
2. Status postępu pobierania danych możesz śledzić pod linkiem szczegóły i status generowania.
3. Jeśli klikniesz w link usuń źródło wówczas proces pobierania danych zostanie trwale przerwany.

Krok 6 - weryfikacja i import do bufora

1. Na liście importów dla wgranego pliku importu wybierz "Sprawdź i zaimportuj".

Plik zostanie zweryfikowany pod kątem jego struktury.

Jeżeli plik będzie poprawny, dane z pliku zostaną wgrane do bufora.

Krok 7 - bufor danych i lista klientów niezaimportowanych

1. Po przejściu na listę Klienci niezaimportowani będziesz mógł zweryfikować poprawność załadowanych danych. Lista prezentuje klientów pobranych z pliku ale jeszcze nie zaimportowanych do bazy sklepu,
2. Zaznacz klientów, celem ich importu do bazy klientów w panelu sklepu,
3. Wybierz na dole ekranu Importuj klientów do bazy sklepu.

Po zaznaczeniu rekordów pojawi się okno umożliwiające modyfikację klientów tuż przed importem do bazy sklepu.

Krok 8 - modyfikacja danych przed importem do bazy sklepu

1. Zmodyfikuj odpowiednie pola w oknie formularza,
2. Wybierz Nie pytaj mnie ponownie o potwierdzenie jeśli nie chcesz aby system wyświetlił Ci ten formularz przes importem kolejnych klientów,
3. Wybierz Importuj, by zaimportować klienta/klientów lub Pomiń, by pominąć import tego klienta.

W razie niezaimportowania klienta do bazy sklepu, na liście klienci niezaimportowani w ostatniej kolumnie o nazwie Błędy pojawi się opis błędu, z którego powodu dany klient nie został dodany do bazy sklepu.

Krok 9 - klienci zaimportowani (powiadomienie)

Lista klienci zaimportowani przedstawia listę klientów poprawnie zaimportowanych do bazy sklepu. W ostatniej kolumnie zatytułowanej Poinformowano klienta o założeniu konta znajdziesz informację czy klient został poinformowany o założeniu nowego konta, czy nie.

Możesz wówczas wysłać mu taką wiadomość wykorzystując szablon dostępny na stronie Administracja / Konfiguracja wiadomości transakcyjnych / Właściwy sklep / Klienci / Zarządzanie kontem / Mail po zaimportowaniu klientów przez support (UWAGA!!! dostęp do konfiguracji szablony wymaga uprawnień administracyjnych)

Powiązane treści