Narzędzie do samodzielnego importu i eksportu klientów

Dzięki modułowi importu klientów utworzysz konta klientów w sklepie na podstawie danych z pliku.

Import klientów z pliku do bazy sklepu

Import klientów

Udostępnione narzędzie polecamy developerom i użytkownikom zaawansowanym. Jeżeli jesteś początkującym użytkownikiem, rekomendujemy skorzystanie z profesjonalnych usług naszych specjalistów.

Mając na uwadze bezpieczeństwo użytkowania z narzędzia cały proces importu został podzielony na etapy. Dzięki temu masz pełną kontrolę nad poszczególnymi operacjami na danych.

Etapy importu klientów:

  1. wgranie pliku importu
  2. weryfikacja struktury pliku
  3. mapowanie danych
  4. import danych do bufora
  5. edycja klientów
  6. import klientów do bazy sklepu
  7. powiadamianie klientów o założeniu nowego konta

Aby rozpocząć proces importu danych klientów do bazy sklepu IAI-Shop należy posiadać plik w formacie CSV lub XML. Jeżeli nie posiadasz pliku CSV/XML, proponujemy kontakt z naszymi specjalistami, którzy pozyskają dane z Twojego obecnego rozwiązania.

Zalecamy, by plik CSV/XML był zgodny ze specyfikacją techniczną dostępną na stronie firmowej.

Moduł importu klientów doskonale radzi sobie nawet z dużymi plikami CSV i XML, dzięki czemu import nawet kilkudziesięciu tysięcy klientów przebiegnie szybko i bezproblemowo.

Zobacz instrukcję samodzielnego importu bazy klientów

Eksport klientów

Dzięki modułowi eksportu klientów wyeksportujesz dane swoich klientów do pliku w formacie CSV. Plik możesz wykorzystać do importu danych klientów do innego sklepu IAI-Shop lub na potrzeby importu do zewnętrznej aplikacji CRM. Pamiętaj, że dane w pliku możesz swobodnie modyfikować przy pomocy dowolnego edytora tekstu, dzięki temu dostosujesz strukturę pliku do wymagań każdego systemu.

Zobacz instrukcję samodzielnego eksportu bazy klientów