Najczęściej zadawane pytania dotyczące konfiguracji płatności i dostaw w IdoSell

Jak skonfigurować profile płatności i dostaw w panelu?

Nawigację po module Ustawienia obsługi dostaw i płatności dla kraju należy rozpocząć od wyboru sklepu, dla którego dokonywane będą zmiany.

Ten wybór prowadzi do głównego ekranu zarządzania ustawieniami modułu. Zestawienie wszystkich funkcji ma postać tabeli, w której łączone są wszystkie potrzebne informacje, jak:

 • kraj, dla którego obowiązują ustawienia,
 • lista profili dostaw oraz profili płatności obowiązujących dla danego kraju z podziałem na typ sprzedaży - detaliczną, hurtową i serwisy aukcyjne,
 • przypisaniem stawki VAT,
 • liczba oraz możliwość podglądu klientów korzystających z danych profili,
 • operacje edycji oraz usuwania ustawień dla danego kraju.

Powyższe ustawienia profili dostaw i płatności dotyczą (poza ustawieniami dla serwisów aukcyjnych) klientów zalogowanych przypisanych do danego kraju. Jeżeli chcesz skonfigurować ustawienia profili dla klientów niezalogowanych, przejdź do działu MODERACJA / Panel klienta w sklepie wraz z podstronami / Składanie zamówień / sekcja Ustawienia procesu składania zamówień.

Istotną zaletą tego modułu jest możliwość ustalenia dla danego kraju (czyli najbardziej szerokiego pojęcia obszaru geograficzno-administracyjnego) dowolnej listy regionów, które do niego przynależą. Każdy z krajów może mieć dowolnie ustaloną listę regionów i osobnych reguł profili dostaw i płatności obowiązujących konkretnie dla każdego z nich. Region jest więc uszczegółowieniem i dostosowaniem do potrzeb reguł dostaw i płatności, które dotyczą kraju.

Sam region jest umownie określonym przez Ciebie obszarem zdefiniowanym tylko i wyłącznie za pośrednictwem kodów pocztowych. To od Ciebie zależy, jak będziesz chciał wyróżniać poszczególne regiony, czy rzeczywiście jako np. województwa, czy też jako dzielnice miast, czy wręcz wyrywkowe zbiory ulic. Zastosowanie podziału dokonywanego za pośrednictwem kodu pocztowego uczyniło moduł całkowicie skalowalnym.

Moduł pilnuje poprawności przyporządkowania reguł dla regionu i działa w sposób zautomatyzowany. Rozpoznaje także nieprawidłowości. W przypadku gdy np. pojawia się klient, który złożył zamówienie, z danymi kontaktowymi nie kwalifikującymi się do ustalonego regionu, moduł dokona automatycznego ustalenia reguł dla danego kraju, a nie regionu. Gwarantuje to poprawność działania i uniknięcie niewygodnej sytuacji w przypadku, gdy np. złożone zamówienie nie kwalifikuje się do ustalonego pierwotnie regionu.

W formularzu możliwe są następujące operacje:

 • aby podejrzeć regiony zdefiniowane dla kraju, należy rozwinąć listę regionów, klikając na ikonę bezpośrednio obok nazwy w rubryce Profili dostaw,
 • aby dokonać edycji ustawień regionu dostaw dla kraju, kliknij na ikonie ołówka, aby przejść do edycji ustawień danego profilu dostaw,
 • analogicznie postępuj, gdy chcesz dokonać podglądu bądź zmian ustawień dla profilu płatności - kliknij ikonę ołówka przy nazwie profilu płatności,
 • w celu dokonania edycji zbiorczego przyporządkowania profili płatności oraz dostaw i stawek VAT skorzystaj z ikony ołówka znajdującej się po skrajnej prawej stronie.

Wybierając konkretną operację, zostaniesz przekierowany na odpowiedni formularz pozwalający dokonać edycji lub modyfikacji omawianych ustawień.

Jak skonfigurować profile płatności?

System konfiguracji płatności został oparty o tzw. profile płatności. Ponieważ sprzedawcy chcą wyłączać np. określony rodzaj płatności dla klientów z wybranego kraju (regionu) - np. przelewy - ustawianie wszystkich parametrów płatności byłoby bardzo mozolne. W związku z tym - podobnie jak ma to miejsce przy profilach dostaw - definiuje się tzw. profile czyli wspólne grupy ustawień.

Możesz tworzyć dowolną liczbę profili płatności i usuwać te, których nie wykorzystujesz. Musisz mieć przynajmniej jeden profil płatności. Po przejściu do edycji profilu możesz zmieniać różne parametry takie jak włączanie i wyłączanie poszczególnych rodzajów płatności, zmiana numerów kont i inne.

Jeżeli nie widzisz jakiegoś konkretnego operatora płatności na którym Ci szczególnie zależy, skontaktuj się z IdoSell i zamów rozbudowę systemu.

W Konfiguracji profili płatności, czyli stronie działu ADMINISTRACJA / Konfiguracja płatności / Profile płatności, na której tworzy się profile płatności i określa formy płatności wykorzystywane w sklepie. W górnym pasku strony znajdują się odnośniki prowadzące do stron panelu związanych bezpośrednio z konfiguracją przesyłek.
Zmiany w profilach płatności wymagają podania PIN-u który otrzymałeś podczas zawierania umowy z IAI.

Ustawienia obsługi dostaw i płatności dla kraju - ten odnośnik prowadzi do strony, na której przypisujemy profile do poszczególnych krajów i sklepów.

Dodaj profil płatności - kliknięcie spowoduje utworzenie nowego profilu płatności.

Poniżej znajduje się lista utworzonych profili. Ma ona wygląd charakterystycznej dla panelu IdoSell tabeli. Oto jakie znaczenie mają poszczególne kolumny:

Nazwa - widnieje tu nazwa profilu płatności, nazwy profili powinno się tworzyć tak, aby łatwo było je rozpoznać przy późniejszym przydzielaniu danego profilu do kraju. Dobrym sposobem jest wykorzystanie nazwy państwa, w którym będzie wykorzystywany dany profil.

Nazwa sklepu - jest to informacja o tym, w którym sklepie dany profil jest aktualnie wykorzystywany jako domyślny. Profil domyślny jest to taki profil, który widzi klient w momencie wejścia do sklepu, zanim poda swoje dane niezbędne do złożenia zamówienia, na podstawie których zostanie przyznany odpowiedni profil dostawy. Aby ustawić dany profil jako DOMYŚLNY w wybranym sklepie udaj się do działu ADMINISTRACJA / Konfiguracja Działania Sklepu.

Operacje - znajdują się tu linki umożliwiające wejście w edycję profilu i dodawanie akceptowanych w sklepie płatności oraz pozwalające na usunięcie profilu, jeśli spełnia poniższe warunki:

 • nie jest przydzielony do żadnego kraju (również jako profil aukcyjny)
 • nie jest ustawiony jako domyślny
 • nie ma skonfigurowanych usług kurierskich
 • nie jest przypisany do żadnego klienta

Jak i gdzie mogę włączyć obsługę zamówień niestandardowych?

Moduł zamówień niestandardowych jest przeznaczony dla zamówień, których waga lub koszt dostawy nie mieszczą się w ustawieniach używanego profilu dostaw. W przypadku wykrycia takiej sytuacji, w procesie składania zamówienia pojawi się informacja o tym, że nie udało się zidentyfikować standardowego kosztu dostawy dla zamówienia i że zostanie on ustalony indywidualnie przez obsługę po przyjęciu zamówienia.

W celu włączenia modułu zamówień niestandardowych należy:

 • udać się do MODERACJA / Panel klienta w sklepie wraz z podstronami,
 • wybrać opcję Składanie zamówień,
 • odszukać sekcję Przyjmuj zamówienia niestandardowe (koszt lub waga zamówienia nie mieszczą się w profilach dostaw) i ustawić ją na tak,
 • kliknąć Zapisz zmiany.

Po zapisaniu zmian w panelu w dziale ADMINISTRACJA / Konfiguracja kurierów pojawi się nowy kurier o nazwie: Kurier dla zamówień niestandardowych. Nazwa ta będzie widoczna jedynie dla obsługi sklepu z poziomu edycji zamówienia.

Czy jest jakikolwiek sposób ustawienia różnych profili płatności dla konkretnych klientów, bądź grup klientów?

Profil płatności przypisany jest do sklepu oraz określonego kraju i nie można go przypisać do indywidualnego klienta lub grupy klientów tworzonej przez moduł KLIENCI / Grupy rabatowe. Osobny profil można natomiast w ramach jednego sklepu przydzielić grupie klientów rozumianej jako grupa hurtowników. Przypisania osobnego profilu płatności dla klientów ze statusem hurtownik dokonujemy w dziale ADMINISTRACJA / Ustawienia obsługi dostaw i płatności dla kraju.

Gdzie w panelu mogę ustawić możliwość przedpłaty dopiero po potwierdzeniu zamówienia przez obsługę?

Możliwość włączenia opcji Blokowanie przedpłat podczas składania zamówienia znajduje się w edycji profilu dostaw w zakładce ADMINISTRACJA / Konfiguracja dostaw / Profile dostaw / (profil)Edytuj.

Jak dodać region dla kraju?

W pierwszej kolejności należy utworzyć profil dostaw, który będzie następnie przypisany do regionu. Profile dodaje się w zakładce ADMINISTRACJA / Konfiguracja dostaw / Profile dostaw / Dodaj nowy profil. Dobrze nazwać profil tak żeby kojarzyły się z danym regionem np. "profil dla Warszawy". W profilu należy skonfigurować dostawców według własnej potrzeby.
Następnie należy wejść w zakładkę: ADMINISTRACJA / Ustawienia obsługi dostaw i płatności dla kraju / Dodaj region,
wybrać kraj (np. Polska) oraz wpisać nazwę regionu (np. Warszawa), podać zakres kodów i wybrać profil dostawy (np. "profil dla Warszawy") i płatności (np. "początkowy profil płatności").
Każdy kolejny region dodaje się tak samo, przypisując odpowiednie profile.

Jak ograniczyć dostawy tylko i wyłącznie do wybranych regionów?

Aby ograniczyć dostawy tylko i wyłącznie do określonych regionów, należy w module Edycja ustawień dla kraju określić wymagane regiony i przypisać do każdego z nich odpowiedni profil dostawy. Następnie w ogólnym ustawieniu dla kraju ustawić jako wybrany profil dostawy opcję nie wysyłamy. Taka konfiguracja spowoduje że w danym kraju pojawią się tylko formy dostawy ustawione dla poszczególnych regionów

Jak uruchomić systemy płatności w sklepie?

W celu uruchomienia wybranych systemów płatności w naszym sklepie, należy w module ADMINISTRACJA wejść w zakładkę Konfiguracja płatności, następnie wybierając z menu link [edytuj] przy Profile płatności, by przejść do edycji interesującego Cię profilu.

Na stronie Konfiguracja profilu płatności, możesz kliknąć na dodaj formę płatności do profilu w sekcji Formy płatności. Następnie wybierz kraj, w którym chciałbyś korzystać z wybranej formy, oraz formę płatności.

Uwaga: Niektóre systemy płatności wymagają podania identyfikatorów i/lub haseł. By uzyskać te dane, skontaktuj się bezpośrednio z przedstawicielem danego systemu płatności.

Jak dodać informację o dodatkowej opłacie za płatność?

By dodać informację o dodatkowym koszcie płatności, należy wprowadzić do opisu danej płatności (edycja bezpośrednio w profilu płatności) odpowiednie zmienne. Przykładowo możesz wprowadzić poniższą informację, która obejmuje wartość procentową i kwotową:

[iai:isset_payment_additional_cost_percent-begin]Opłata dodatkowa za formę płatności: [iai:payment_additional_cost_percent][iai:isset_payment_additional_cost_percent-end][iai:isset_payment_additional_cost_fixed-begin] + [iai:payment_additional_cost_fixed][iai:isset_payment_additional_cost_fixed-end].

Przykładowo, w masce będzie to wyglądać tak: "Opłata dodatkowa za formę płatności: 2,3% + 0,80zł.

Czy mogę samodzielnie zmienić kolejność płatności widocznych w pierwszym kroku składania zamówienia?

Zmiana kolejności wyświetlania dostępnych form płatności jest możliwa. Aby tego dokonać, należy przejść do edycji profilu płatności:

ADMINISTRACJA / Konfiguracja płatności / Profile płatności / edytuj profil

Zmiany kolejności dokonasz przy pomocy wygodnej metody drag&drop czyli przeciągając i upuszczając wybrane przez siebie formy płatności na odpowiednie pozycje.

Uwaga: Jeżeli po dokonaniu zmian nic się nie zmieniło w Twoim sklepie, zgłoś sprawę do działu graficznego z opisem przeprowadzonych działań.

Jak działa Konfiguracja dostaw?

Ustalenie odpowiednich kosztów przesyłek to jeden z najważniejszych elementów sprzedaży w handlu internetowym. Opcja Konfiguracja przesyłek pozwala zautomatyzować naliczanie opłat za przesyłkę. Można ustalić koszty wysyłki towarów dla wszystkich sklepów w panelu i do wielu różnych krajów. Przed rozpoczęciem sprzedaży należy skonfigurować profile dostaw.

Naliczanie kosztów przesyłki może odbywać się według różnych kryteriów:

Sytuacja 1:
Sprzedaż produktów o dużych gabarytach - w tym przypadku rekomendowane jest zawarcie kosztów przesyłki wynikających z rozmiaru towaru w cenie produktu i pozostawienie uproszczonej konfiguracji profilu dostaw. Dzięki temu można reklamować tanie koszty wysyłki w sklepie.

Sytuacja 2:
Cena przesyłki jest uzależniona od wagi produktów - w tym przypadku można zastosować przedziały wagowe, które pozwolą zróżnicować ceny wysyłki towarów, w zależności od wagi całego zamówienia. Konieczne jest uzupełnienie wagi w gramach dla każdego produktu (można do tego wykorzystać Edycję grupową).

Sytuacja 3:
Zryczałtowana umowa z przewoźnikiem - zastosowanie tej samej ceny dla wszystkich towarów, w przypadku, gdy ich waga/rozmiar nie mają wpływu na koszty przesyłki. Dużo proście jest zawrzeć indywidualną umowę z kurierem. Ustali to koszty wysyłki na uśrednionym poziomie. Dzięki temu wysyłka zarówno dużych towarów, jak i małych, będzie opłacalna. W szczególności dla sklepów, które sprzedają duże ilości produktów i korzystają z systemu rabatów. To rozwiązanie jest też jasne i zrozumiałe dla klientów, którzy widzą jedną, atrakcyjną cenę za przesyłkę.

Sytuacja 4:
Niestandardowe koszty wysyłki, wymagające indywidualnego ustalenia za każdym razem - np. w sytuacji, gdy o cenie przesyłki decyduje kilka czynników na raz (waga + rozmiar + odległość dostawy). W takim przypadku rekomendowane jest zastosowanie blokady przedpłat. Umożliwi to wprowadzenie niestandardowych kosztów wysyłki i poinformowanie o tym klienta, gdy koszty zostaną już ustalone. Do tego czasu klient nie ma możliwości opłacenia zamówienia.

Sytuacja 5:
Przyporządkowanie poszczególnych grup towarów do konkretnych przewoźników - np. Dla Poczty Polskiej wszystkie zamówienia poniżej 20 kg, dla kuriera - zamówienia powyżej 20 kg. Można ustawić przedziały wagowe, które pozwolą na odpowiedni podział zamówień tak, by trafiały do odpowiednich przewoźników zgodnie z zakładanym przyporządkowaniem.

Szczegółowy sposób konfiguracji poszczególnych opcji opisany jest poniżej.

Konfiguracja przesyłek opiera się na profilach dostaw. W jednym profilu zawarte są wszystkie formy wysyłki wykorzystywane w sklepie. W początkowych ustawieniach sklepu przypisany jest tylko Polska i Wielka Brytania.

Jeśli jednak sklep prowadzi również sprzedaż za granicę, to również istnieje możliwość stworzenia kolejnych profili i dodania do nich kurierów, jeżeli wysyłka do innego kraju będzie odbywać się na innych zasadach (inni przewoźnicy, inne ceny).

Zależność między tymi elementami opiera się na przypisaniu PROFILU do KRAJU. W najprostszej konfiguracji do jednego profilu przypisany jest jeden kraj. Do PROFILU przypisani są KURIERZY dostarczający wysyłki w danym kraju.

Domyślny profil ustalany jest na podstawie kraju pochodzenia klienta, składającego zamówienie. Dodatkowo istnieje możliwość ręcznego ustawienia domyślnego profilu klientowi. W tym celu należy udać się na kartę klienta i w pozycji Ustawienia dostaw i podatków, w polu Profil dostawy należy wybrać domyślny profil, z którego będzie zawsze korzystał klient.

Na początku korzystania z panelu ustawiony jest profil domyślny, który zawiera podstawowe ustawienia wysyłek. Aby dodać nowego kuriera, firmę przewozową lub zmienić koszty wysyłki, wystarczy przejść do edycji profilu. Aby zmienić kraj przypisany do profilu, dodać nowy kraj, lub ustawić domyślny profil dostaw dla kraju należy udać się do działu ADMINISTRACJA / Ustawienia obsługi dostaw i płatności dla kraju.

W przypadku, gdy w jednym panelu obsługiwanych jest kilka sklepów internetowych, można zastosować dwa rozwiązania:

- jeśli warunki wysyłki są takie same dla wszystkich sklepów, to można przypisać jeden profil do kilku sklepów,
- jeśli warunki wysyłki dla sklepów różnią się, to konieczne jest stworzenie osobnego profilu dla każdego sklepu.

Przykład:
PROFIL PIERWSZY: POLSKA -> PROFIL PIERWSZY -> POCZTA POLSKA + DHL -> koszty wysyłki

Mając tak skonfigurowany profil dostaw zamówienie może zostać wysłane do Polski za pośrednictwem jednego z dwóch przewoźników dodanych do profilu. Chcąc rozpocząć sprzedaż do Niemiec na innych warunkach, należy dodać nowy profil:

NIEMCY -> PROFIL DRUGI -> UPS -> koszty wysyłki

Tworząc nowy profil, można określić osobne warunki dla wysyłki do innych krajów. Mogą to być np. inni przewoźnicy lub inne koszta wysyłki.

Pan Jan sprzedaje wina zarówno do Polski, jak i do Niemiec. Dla klientów z Polski utworzył PROFIL PIERWSZY. Klienci z Polski mogą zamawiać wina za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz DHL.

Klienci z Niemiec jednak korzystają z innego kuriera - UPS. Nie mają oni możliwości zamówienia wina za pośrednictwem DHL, gdyż w profilu przypisanym do Niemiec Pan Jan dodał tylko jednego kuriera - UPS.

Jeżeli jednak Pan Jan będzie chciał sprzedawać wina również do Holandii a ceny przesyłek w UPS będą takie same, wystarczy, że przypisze do profilu dostawy drugi kraj - Holandię

Istnieje możliwość ustawienia darmowej wysyłki towarów. W edycji profilu dostawy, dla każdego przewoźnika można ustawić wartość zamówienia, powyżej której wysyłka będzie darmowa.

Każdy przewoźnik może również mieć ustawioną indywidualnie dla siebie minimalną oraz maksymalną wartość zamówienia.

Uwaga działu technicznego:
Wszyscy przewoźnicy, którzy mają znaleźć się w ofercie sklepu, powinni być dodani w jednym profilu ustawionym w sklepie.


EDYCJA PROFILU DOSTAW

Edycja profilu dostawy umożliwia ustawienie przewoźników oraz cen wysyłki towaru dostępnych w sklepie. Kolejność wyświetlania dostawców w procesie zamówienia można zmienić metodą drag & drop, przeciągając wybranego dostawcę w górę lub w dół, trzymając lewy przycisk myszy. Ustawienie domyślnego dostawcy w profilu spowoduje, że ta forma wysyłki będzie domyślnie zaznaczona na stronie wyboru formy dostawy. Te czynności pozwolą na podkreślenie preferowanej formy wysyłki towaru: poprzez przesunięcie jej wyżej na liście oraz domyślne zaznaczenie.

Maksymalna wartość nieobsłużonych zamówień dla jednego klienta - graniczna kwota, będąca sumą wartości nieobsłużonych zamówień jednego klienta. Po przekroczeniu tej kwoty złożenie kolejnego zamówienia przez klienta nie będzie możliwe. Funkcja ta jest zabezpieczeniem przed sytuacją, w której osoba - składając dużą liczbę zamówień - rezerwuje tym samym produkty z magazynu.

Uwaga działu technicznego:
Dodatkowe ustawienia kurierów są dostępne w ADMINISTRACJA / Konfiguracja kurierów.

EDYCJA KOSZTÓW DOSTAWY

Edycja kosztów dostawy dla danego przewoźnika może się odbywać w trzech trybach:

TRYB PROSTY - używany, gdy waga towarów nie ma wpływu na koszty dostawy. Dostępne tutaj są podstawowe opcje, pozwalające określić koszty wysyłki, graniczną kwotę, od której wysyłka jest darmowa, oraz minimalne oraz maksymalne wartości zamówień. Istnieje możliwość doliczenia do kosztów wysyłki wartości procentowej od zamówionych towarów. Jest to wykorzystywane, gdy kurier wymaga doliczenia opłaty za ubezpieczenie przesyłki.

PRZEDZIAŁY WAGOWE - produkty sprzedawane w sklepie mogą mieć znaczące różnice w wadze, które wpływają na koszty wysyłki. Po przełączeniu na przedziały wagowe pojawia się możliwość wprowadzenia przedziałów wagowych i określenia kosztów wysyłki dla każdego przedziału. Dostępne są również pozostałe opcje z trybu prostego.

PRZEDZIAŁY KWOTOWE - produkty sprzedawane w sklepie mogą mieć znaczące różnice w kwotach, które mogą wpłynąć na koszty wysyłki. Po przełączeniu na przedziały kwotowe pojawia się możliwość wprowadzenia przedziałów kwotowych i określenia kosztów wysyłki dla każdego przedziału. Dostępne są również pozostałe opcje z trybu prostego.

Uwaga Działu Technicznego:
Jeżeli korzystasz z przedziałów wagowych lub kwotowych, konieczne jest przypisanie produktom określonej wagi w gramach. Po włączeniu tej opcji w dziale ADMINISTRACJA / Konfiguracja Produktów wagę można przypisać na stronie edycji produktu. Można również grupowo zmienić wagę produktów, korzystając z Edycji grupowej dla wyszukanej i zaznaczonej większej liczby produktów jednocześnie.

Po ustawieniu przedziałów wagowych lub kwotowych, klient w procesie składania zamówienia będzie miał do wyboru tylko te formy wysyłki, które zostały ustawione dla danego przedziału wagowego lub kwotowego.

W koszyku sumowana jest waga wszystkich produktów i waga całego koszyka jest jednocześnie wagą zamówienia. Jeśli klient złoży zamówienie na produkty, które nie posiadają przypisanej wagi (waga = 0 g), na stronie wyboru formy dostawy zobaczy przedział, zaczynający się od 0 g.

Jak mogę ustawić darmową wysyłkę dla konkretnego produktu?

System nie ma dedykowanego narzędzia dla przypisania do produktu darmowej wysyłki. W profilu dostaw koszt dostawy można uzależnić od wartości koszyka lub jego wagi i właśnie opcję wag w pewnym stopniu można wykorzystać do osiągnięcia podobnego efektu. Można to zrobić, ustawiając niestandardową wagę produktu na karcie produktu w panelu (np. 1g lub 1000000g) a następnie w profilu dostaw przypisując darmową wysyłkę dla takiej wagi.

Uwaga!

Proszę pamiętać, że klient może zamówić kilka takich produktów zatem zakres darmowej wysyłki powinien obejmować wielokrotność wagi produktu.

Na jakiej zasadzie działa automatyczne optymalne sortowanie form płatności w ustawieniach strony edycji profilów płatności?

Mechanizm sortowania działa wg niżej wymienionych kryteriów (wg kolejności poniższej listy):

 • banki (alfabetycznie),
 • karty kredytowe,
 • przelew,
 • system PayU (jeżeli dodany),
 • systemy płatności (te, które nie są rozbite na banki).

Jeżeli włączone jest automatyczne sortowanie, nie można ręcznie zmieniać kolejności form płatności w profilu płatności. Ustawienie automatycznego sortowania jest ustawieniem globalnym, czyli dotyczy wszystkich zdefiniowanych profilów płatności.

Do czego służy moduł Ustalanie terminów dostaw własnych sklepu dla regionów?

Jeżeli posiadasz możliwość prowadzenia własnych dostaw i chciałbyś określać samodzielnie dzień dostawy zamówienia wg regionu zamieszkania klienta - to ten moduł jest dokładnie tym czego szukasz.
Znajdziesz go w w dziale ADMINISTRACJA / Konfiguracja dostaw.

Składa się on z 2 elementów:

 • Regionów dostaw
 • Tras i terminów dostaw

Regiony dostaw - jest to strona na której tworzymy regiony. Oprócz nazwy region musi mieć przypisany kraj oraz podany zakres kodów pocztowych. Zakres kodów musi być unikalny dla każdego kraju, tzn że nie możemy stworzyć 2 regiony w tym samym kraju z pokrywającymi się kodami pocztowymi.

Trasy i terminy dostaw - jest to strona na której możemy utworzyć trasy, które później przypiszemy dla regionu. Data wizyty podana dla trasy staje się datą wizyty dla każdego regionu danej trasy. W tabeli wyświetlona jest najbliższa data wizyty oraz po kliknięciu przycisku "+" obok daty kolejne podane daty dla danej trasy. Nieaktualne już daty wizyt są usuwane podczas edycji trasy. Nie są one już wyświetlane.

Uwaga:
Moduł będzie aktywny tylko w przypadku wyboru przez klienta opcji Dostawa Sklepu.
Aby moduł działał w sklepie należy zgłosić się do działu graficznego w celu aktywacji odpowiedniego komponentu w masce sklepu.

Jak działa koszt minimalny dostawy ponoszony przez klienta?

Koszt minimalny ponoszony przez klienta ma uchronić przed sytuacją, w której doliczony procent od wartości zamówienia stanowi za małą kwotę, aby przesyłka była dla sklepu opłacalna. Oznacza to, że klient nigdy nie zapłaci mniej, niż jest wprowadzone w tym polu. Wyjątkiem jest jedynie wpisanie kodu rabatowego na koszty przesyłki.

W jaki sposób zamówienie dzielone jest na paczki przy korzystaniu z przedziałów wagowych?

Towary dopasowujemy do paczek w kolejności od najcięższego do najlżejszego, aby zoptymalizować ilość paczek. Każdy kolejny towar próbujemy umieścić w paczce od najmniejszego przedziału wagowego, aby wybrać najkorzystniejszą cenę dla klienta (zgodnie z zasadą: im mniejsza paczka, tym niższa cena).

Przykład
Mamy zamówienie z trzema towarami:

 • towar A - 3 szt. po 100g
 • towar B - 3 szt. po 250g
 • towar C - 2 szt. po 200g

oraz do dyspozycji trzy przedziały wagowe:

 • przedział 1 - paczka do 150g
 • przedział 2 - paczka do 240g
 • przedział 3 - paczka do 300g

Utworzone zostaną w tej konfiguracji:

 • 3 paczki z przedziału 3 (do 300g) każda z 1 szt. towaru B (250g)
 • 1 paczka z przedziału 3 (do 300g) z 1 szt. towaru C (200g) i 1 szt. towaru A (100g)
 • 1 paczka z przedziału 2 (do 240g) z 1 szt. towaru C (200g)
 • 1 paczka z przedziału 2 (do 240g) z 2 szt. towaru A (po 100g)

Ile wynosi maksymalna liczba paczek w zamówieniu wynikająca z działania mechanizmu dzielenia na paczki?

Maksymalna ilość paczek, jaka może zostać automatycznie utworzona w zamówieniu, w wyniku działania mechanizmu dzielenia zamówienia na paczki, wynosi 40. Limit ten jest optymalny nie tylko ze względu na działanie samego mechanizmu dzielenia zamówienia na paczki, ale również na obsługę samego zamówienia. Jeśli klient Twojego sklepu chce zamówić towar w ilości np. 300 szt. i w paczce może znajdować się maksymalnie 1 szt. towaru, to w zamówieniu stworzyłoby się wtedy 300 paczek, co jest oczywiście bez sensu.

Jeśli w ramach jednego zamówienia chcesz wysłać znacznie większą ilość towaru, to zastanów się nad zastosowaniem w takim przypadku przesyłki paletowej.

W zamówieniu nadal możesz dodać większą ilość paczek niż limit 40, który obowiązuje tylko dla zamówień składanych przez template sklepu i API.

Co się stanie jeśli zostanie przekroczony limit paczek w zamówieniu?

W takim przypadku zamówienie będzie traktowane tak jak zamówienie niestandardowe. Jeśli nie pozwalasz na obsługę zamówień niestandardowych, to zamówienie dla którego został przekroczony limit paczek nie będzie mogło zostać złożone.

Jeśli chcesz umożliwić składanie zamówień niestandardowych, a więc również tych, dla których został przekroczony limit paczek w jednym zamówieniu, to musisz włączyć opcję "Przyjmuj zamówienia niestandardowe (koszt lub waga zamówienia nie mieszczą się w profilach dostaw)" w MODERACJA / Panel klienta w sklepie wraz z podstronami / Składanie zamówień.

Podczas zapisywania zmian w profilach płatności wymagany jest PIN, gdzie mogę go znaleźć ?

W procesie podpisywania umowy z IAI otrzymałeś PIN na swój telefon komórkowy, jest to właśnie ten PIN który musisz wprowadzić przy zapisywaniu zmian w swoich profilach płatności.
Jeżeli nie pamiętasz PIN-u, możesz wygenerować go ponownie w Biurze Obsługi Klienta\Zarządzanie kontem.