Deklaracja VAT OSS

Kwartalna deklaracja wysyłkowej sprzedaży zagranicznej w Unii Europejskiej (w ramach procedury OSS), podsumowuje wartość należnego podatku VAT dla każdego kraju dostawy.

Sposób działania

Brana pod uwagę jest każda sprzedaż zagraniczna do państw UE. Uwzględniane są transakcje z naliczonym podatkiem VAT po stawce kraju docelowego.

Raport grupuje każdą sprzedaż między dwoma państwami UE wraz z podziałem na każdą stosowaną w sprzedaży stawkę VAT.

Deklaracja przelicza całą sprzedaż na EUR wg kursu EBC z ostatniego roboczego dnia okresu rozliczeniowego (lub dnia następnego). Źródło: infor.pl

Jeżeli generujemy raport w środku zakresu dat, to kurs walut zostanie zastosowany z dnia poprzedniego.

Deklaracja Vat oss - tabela