Synchronizacja zadłużenia i limitu kredytu kupieckiego klienta pomiędzy programem WAPRO Mag (dawniej WF-MAG), a panelem administracyjnym IdoSell

Integracja programu WAPRO Mag (dawniej WF-MAG) z panelem administracyjnym IdoSell za pośrednictwem IdoSell Bridge, zapewnia jednokierunkową synchronizację zadłużenia i limitu kredytu kupieckiego klientów: z programu sprzedażowo-magazynowego do panelu.

Synchronizacja aktualnego zadłużenia i limitu kredytu kupieckiego działa jednokierunkowo - przenosi dane z WAPRO Mag (dawniej WF-MAG) do panelu administracyjnego IdoSell.

Od momentu włączenia opcji synchronizacji, informacje o aktualnym zadłużeniu i saldzie limitu kredytu kupieckiego klientów w panelu administracyjnym IdoSell, będą nadpisywane informacjami z karty kontrahenta z programu WAPRO Mag (dawniej WF-MAG).

Przed pierwszym włączeniem tej opcji, warto zwrócić uwagę, by informacje w programie WAPRO Mag (dawniej WF-MAG) były aktualniejsze niż informacje w panelu administracyjnym IIdoSell.

Aby włączyć synchronizację aktualnego zadłużenia i limitu kredytu kupieckiego należy IdoSell Bridge w oknie Preferencje synchronizacji / Klienci w sekcji Aktualizacja danych bilingowych klientów zaznaczyć opcję w IdoSell na podstawie zmian w programie F/K, a w sekcji Aktualizacja danych o aktualnym zadłużeniu i limicie kredytu kupieckiego opcję w IdoSell na podstawie zmian w programie F/K.

Mechanizm limitu kredytowego po stronie panelu administracyjnego IdoSell możesz aktywować w edycji konta wybranego klienta, przechodząc do sekcji Saldo i kredyt kupiecki, a następnie przestawiając opcję Pozwalaj na kredyt kupiecki na tak i wprowadzając wartość w polu Limitu zadłużenia.

Ustawianie salda limitu kredytowego w panelu administracyjnym IAI-Shop.com

Na potrzeby tej synchronizacji z programu WAPRO Mag (dawniej WF-MAG) wykorzystywane jest pole "Limit kupiecki" z zakładki "Dane handlowe" w edycji kartoteki kontrahenta:

Aby nowe zakupy wpadające do panelu administracyjnego IdoSell nie przekroczyły ustawionej wartości limitu kredytowego, mechanizm limitu kredytowego w panelu administracyjnym podczas oceny możliwości dodania nowego zamówienia, uwzględnia zarówno saldo przeniesione z programu WAPRO Mag (dawniej WF-MAG), jak i saldo z zamówień złożonych w sklepie internetowym, które nie zostały jeszcze przeniesione z panelu administracyjnego IdoSell przez IdoSell Bridge do programu WAPRO Mag (dawniej WF-MAG).

Ustawianie limitu kredytowego w edycji klienta w panelu administracyjnym IAI-Shop.com

Ustawianie limitu kredytowego w edycji klienta w panelu administracyjnym IAI-Shop.com