Synchronizacja zadłużenia i limitu kredytu kupieckiego klienta pomiędzy programem Streamsoft Prestiż, a panelem administracyjnym IdoSell

Integracja programu Streamsoft Prestiż z panelem administracyjnym IdoSell za pośrednictwem IdoSell Bridge, zapewnia jednokierunkową synchronizację zadłużenia i limitu kredytu kupieckiego klientów: z programu sprzedażowo-magazynowego do panelu.

Synchronizacja aktualnego zadłużenia i limitu kredytu kupieckiego działa jednokierunkowo - przenosi dane z Streamsoft Prestiż do panelu administracyjnego IdoSell.

Od momentu włączenia opcji synchronizacji, informacje o aktualnym zadłużeniu i saldzie limitu kredytu kupieckiego klientów w panelu administracyjnym IdoSell, będą nadpisywane informacjami z karty kontrahenta z programu Streamsoft Prestiż.

Przed pierwszym włączeniem tej opcji, warto zwrócić uwagę, by informacje w programie Streamsoft Prestiż były aktualniejsze niż informacje w panelu administracyjnym IdoSell.

Aby włączyć synchronizację aktualnego zadłużenia i limitu kredytu kupieckiego należy IdoSell Bridge w oknie Preferencje synchronizacji / Klienci w sekcji Aktualizacja danych bilingowych klientów zaznaczyć opcję w IdoSell na podstawie zmian w programie F/K, a w sekcji Aktualizacja danych o aktualnym zadłużeniu i limicie kredytu kupieckiego opcję w IdoSell na podstawie zmian w programie F/K.

Preferencje synchronizacji zakładka Klienci

Mechanizm limitu kredytowego po stronie panelu administracyjnego IdoSell możesz aktywować w edycji konta wybranego klienta, przechodząc do sekcji Saldo i kredyt kupiecki, a następnie przestawiając opcję Pozwalaj na kredyt kupiecki na tak i wprowadzając wartość w polu Limitu zadłużenia.

Ustawianie salda limitu kredytowego w panelu administracyjnym IAI-Shop.com

Na potrzeby tej synchronizacji z programu Streamsoft Prestiż wykorzystywane jest pole "Dopuszczalna wartość całkowitego kredytu" z zakładki "Limity, Blokady" w edycji kartoteki kontrahenta:

Aby nowe zakupy wpadające do panelu nie przekroczyły ustawionej wartości limitu kredytowego, mechanizm limitu kredytowego w panelu administracyjnym IdoSell podczas oceny możliwości dodania nowego zamówienia, uwzględnia zarówno saldo przeniesione z programu Streamsoft Prestiż, jak i saldo z zamówień złożonych w sklepie internetowym, które nie zostały jeszcze przeniesione z panelu administracyjnego IdoSell przez IdoSell Bridge do programu Streamsoft Prestiż.

Ustawianie limitu kredytowego w edycji klienta w panelu administracyjnym IAI-Shop.com

Ustawianie limitu kredytowego w edycji klienta w panelu administracyjnym IAI-Shop.com