Synchronizacja statusów zamówień pomiędzy programem Enova365, a panelem administracyjnym IdoSell

Integracja pomiędzy programem Enova365, a panelem administracyjnym IdoSell zapewnia synchronizację statusów zamówień w wybranym kierunku, w oparciu i pole "Potwierdzenie" znajdującego się na karcie dokumentu ZO w programie Enova365.

Aby włączyć synchronizację statusów pomiędzy panelem administracyjnym IdoSell, a programem Enova365 wystarczy, że w oknie Preferencje synchronizacji / Funkcje synchronizacji zaznaczysz opcję "Aktualizacja statusów zamówień":

Wybierz odpowiedni kierunek synchronizacji

W IdoSell na podstawie zmian dokonanych w programie Enova365

Jeśli wybierzesz ten kierunek synchronizacji, to zmianie będą ulegać statusy zamówień w panelu administracyjnym IdoSell, zgodnie z ustalonym mapowaniem.

Aby włączyć ten kierunek synchronizacji, zaznacz opcję "w IdoSell na podstawie zmian dokonanych w programie Enova365" w sekcji "Aktualizacja statusów zamówień". Następnie kliknij w przycisk "Zaawansowane" i wybierz opcję "Na podstawie statusów w programie Enova365":

Do wyboru masz dwie opcje aktualizacji statusów dla zamówień:

  • niezrealizowanych - aktualizowane będą statusy tylko tych zamówień w panelu administracyjnym IdoSell, dla których w programie Enova365 nie został jeszcze wystawiony dokument sprzedaży;
  • utworzonych X dni od daty ich utworzenia - aktualizowane będą statusy wszystkich zamówień, które zostały utworzone w panelu administracyjnym IdoSell określony czas temu (bez względu na to czy do zamówienia w programie Enova365 został już wystawiony dokument sprzedaży).

W Enova365 na podstawie zmian dokonanych w IdoSell

Jeśli wybierzesz ten kierunek synchronizacji, to zmianie będą ulegać statusy zamówień na karcie dokumentu ZO w programie Enova365, zgodnie z ustalonym mapowaniem.

Aby włączyć ten kierunek synchronizacji, zaznacz opcję "w Enova365 na podstawie zmian dokonanych w IdoSell" w sekcji "Aktualizacja statusów zamówień".

Powiąż statusy z programu Enova365 ze statusami z panelu administracyjnego IdoSell

Włączenie opcji "Aktualizacja statusów zamówień" poskutkuje teraz pojawieniem się nowej zakładki "Statusy":

Dzięki niej powiążesz statusy zamówień z panelu administracyjnego IdoSell ze statusami zamówień z pola "Potwierdzenie" znajdującego się na karcie dokumentu ZO w programie Enova365:

Uwaga: Aby synchronizacja statusów poprawnie działała, koniecznie musisz powiązać wszystkie statusy z programu Enova365 (Niepotwierdzony, Potwierdzony i Zaakceptowany) np.: