Wykaz funkcji aplikacji IdoSell Bridge - podział na obsługiwane programy księgowo-magazynowe

Poniższe zestawienie pokazuje porównanie aktualnych możliwości współpracy z poszczególnymi, obsługiwanymi przez IdoSell Bridge programami księgowo-magazynowymi.

Sprawdź jakie funkcjonalności zapewnia integracja z poszczególnymi, obsługiwanymi przez IdoSell Bridge programami oraz co oferuje Uniwersalny Tryb Pracy. Pomoże to Tobie wybrać odpowiednie oprogramowanie do obsługi Twojego sklepu internetowego. Jeśli posiadasz już wdrożony w swojej firmie program księgowo - magazynowy, to przekonaj się, że integracja IdoSell z Twoim oprogramowaniem jest najlepszym rozwiązaniem, które oszczędzi Twój czas i pieniądze.

Wszystkie dostępne funkcjonalności w IdoSell Bridge zostały opisane w skrócie na tej stronie, a tabele porównawcze pozwolą Tobie na zobaczenie tego, czy dana funkcja jest obsługiwana w integracji z Twoim programem F/K.

Legenda:
- funkcjonalność dostępna dla danego programu
file-gate.php?id=15323&ext=.png&border=border - funkcjonalność nie jest możliwa do wprowadzenia w danym programie, z uwagi na brak możliwości technicznych jej realizacji

Brak znacznika dostępności oznacza, że funkcjonalność dla danego programu F/K jest planowana.

Synchronizacja zamówień

Aktualizacja zamówień w wybranym kierunku:

Aktualizacja zamówień w IdoSell

 • Jeśli w towarach przypisanych do zamówienia w programie F/K - ich ilościach, cenach - zaszły jakieś zmiany, to aplikacja IdoSell Bridge automatycznie wprowadzi je do zamówienia w IdoSell. Np. gdy zmienisz ilość zamówionych towarów, to IdoSell Bridge automatycznie przeniesie prawidłową ilość do zamówienia w IdoSell.
 • Klient Twojego sklepu internetowego zobaczy naniesione zmiany w złożonym zamówieniu.
Enova365 Comarch ERP Optima Streamsoft Prestiż Subiekt GT Subiekt Nexo (BETA) UDB WAPRO Mag Symfonia

Aktualizacja zamówień w programie F/K

 • Jeśli w towarach przypisanych do zamówienia - ich ilościach, cenach - zaszły jakieś zmiany, to aplikacja IdoSell Bridge automatycznie wprowadzi je do Twojego zamówienia w programie F/K. Np. gdy klient Twojego sklepu zmieni ilość zamówionych towarów, to IdoSell Bridge automatycznie przeniesie prawidłową ilość do zamówienia w Twoim programie F/K.
 • Nigdy więcej nie zrealizujesz żadnego niepełnego zamówienia!
Enova365 Comarch ERP Optima Streamsoft Prestiż Subiekt GT Subiekt Nexo (BETA) UDB WAPRO Mag Symfonia

Przenoszenie notatki do zamówienia w programie F/K

 • Masz możliwość zdefiniowania notatki do przenoszonego zamówienia za pomocą własnej treści i dostępnych zmiennych.
 • Zawartością notatki możesz sterować z poziomu IdoSell za pomocą ustawienia w panelu administracyjnym IdoSell znajdującego się w ADMINISTRACJA/Konfiguracja Bridge.
 • Możesz w notatce wpisać interesujące Ciebie treści jak np. adres dostawy, poziom udzielonego rabatu, czas dostawy itd.
Enova365 Comarch ERP Optima Streamsoft Prestiż Subiekt GT Subiekt Nexo (BETA) UDB WAPRO Mag Symfonia

Domyślny koszt usługi dla opłaty za ubezpieczenie (Trusted Shops)

Enova365 Comarch ERP Optima Streamsoft Prestiż Subiekt GT Subiekt Nexo (BETA) UDB WAPRO Mag Symfonia

Zmiana statusów zamówień

Zmiana statusów zamówień w IdoSell dla zamówień zrealizowanych w programie F/K

 • IdoSell Bridge pilnuje, aby zamówienie które zostało zrealizowane w programie F/K, otrzymało odpowiedni status, który zablokuje możliwość jego ponownej realizacji i oznaczy je jako wykonane.
 • IdoSell Bridge potrafi automatycznie zmienić status zamówienia w IdoSell na jeden z wybranych: Gotowe, Realizowane, Pakowane, Wysłane / Odebrane, Oczekuje na wpłatę, Oczekuje na dostawę.
Enova365 Comarch ERP Optima Streamsoft Prestiż Subiekt GT Subiekt Nexo (BETA) UDB WAPRO Mag Symfonia

Aktualizacja statusów zamówień w wybranym kierunku: do IdoSell albo do programu F/K

 • W programie WAPRO Mag oraz w Uniwersalnym Trybie Pracy możesz powiązać statusy zamówień z programu F/K ze statusami zamówień dostępnymi w IdoSell.
 • Funkcjonalność pozwala na zmianę statusu w oparciu o ustawione mapowanie w jednym z wybranych kierunków: do IdoSell albo do programu F/K.
Enova365 Comarch ERP Optima Streamsoft Prestiż Subiekt GT Subiekt Nexo (BETA) UDB WAPRO Mag Symfonia

Obsługa usług kurierskich oraz form dostaw

Mapowanie usług kurierskich

 • W większości wspieranych programach F/K możesz powiązać usługi kurierskie z kartotekami usług w programie F/K.
 • Dzięki temu w zamówieniu przeniesionym do programu F/K naliczysz klientowi koszt dostawy zamówienia. Koszt dostawy zostanie dodany w zamówieniu w programie F/K jako oddzielna pozycja.
 • Zmiana formy dostawy i jej ceny uwzględniana jest w zamówieniu w IdoSell albo w programie F/K, w zależności do wybranego kierunku aktualizacji zamówień.
Enova365 Comarch ERP Optima Streamsoft Prestiż Subiekt GT Subiekt Nexo (BETA) UDB WAPRO Mag Symfonia

Mapowanie form dostaw

 • W integracji z programem WAPRO Mag możesz również powiązać usługę kurierską z IdoSell z formą dostawy, która ustawia się na karcie zamówienia przeniesionego do WAPRO Mag.
Enova365 Comarch ERP Optima Streamsoft Prestiż Subiekt GT Subiekt Nexo (BETA) UDB WAPRO Mag Symfonia

Domyślny koszt usługi za opłatę za przesyłkę do klienta

Enova365 Comarch ERP Optima Streamsoft Prestiż Subiekt GT Subiekt Nexo (BETA) UDB WAPRO Mag Symfonia

Przenoszenie numeru zamówienia z IdoSell do zamówienia dodanego w programie F/K

We większości wspieranych programach F/K możesz ustalić jaka wartość identyfikująca zamówienie w IdoSell ma być uzupełniana w polu specjalnym na karcie zamówienia przeniesionego do programu F/K.

Tylko numer seryjny zamówienia z IdoSell

 • Możesz zdefiniować, aby jako numer zamówienia w programie F/K był przenoszony numer seryjny zamówienia z IdoSell np. 12345.
Enova365 Comarch ERP Optima Streamsoft Prestiż Subiekt GT Subiekt Nexo (BETA) UDB WAPRO Mag Symfonia

Tylko kod zamówienia z IdoSell

 • Możesz zdefiniować, aby jako numer zamówienia w programie F/K był przenoszony kod zamówienia z IdoSell np. jkowalski-1.
Enova365 Comarch ERP Optima Streamsoft Prestiż Subiekt GT Subiekt Nexo (BETA) UDB WAPRO Mag Symfonia

Numer seryjny / kod zamówienia z IdoSell

 • Możesz zdefiniować, aby jako numer zamówienia w programie F/K był przenoszony numer seryjny i kod zamówienia z IdoSell np. 12345 / jkowalski-1.
Enova365 Comarch ERP Optima Streamsoft Prestiż Subiekt GT Subiekt Nexo (BETA) UDB WAPRO Mag Symfonia

Nazwa sklepu / Numer seryjny z IdoSell

 • Możesz zdefiniować, aby jako numer zamówienia w programie F/K była przenoszona nazwa sklepu i numer seryjny zamówienia z IdoSell np. twój_sklep_1 / 12345.
Enova365 Comarch ERP Optima Streamsoft Prestiż Subiekt GT Subiekt Nexo (BETA) UDB WAPRO Mag Symfonia

Dowolny tekst o długości do 25 znaków

 • Możesz zdefiniować, aby jako numer zamówienia w programie F/K był przenoszony zawsze ten sam stały tekst.=
 • Maksymalna długość tekstu wynosi 25 znaków. Możesz wpisać np. "Zamówienie przeniesione przez IdoSell Bridge".
Enova365 Comarch ERP Optima Streamsoft Prestiż Subiekt GT Subiekt Nexo (BETA) UDB WAPRO Mag Symfonia
file-gate.php?id=15323&ext=.png&border=border

Przenoszenie zwrotów sprzedanych towarów z IdoSell do programu F/K

 • Zwroty sprzedanych towarów dodawane w zamówieniach w IdoSell zostaną uwzględnione w zamówieniach przeniesionych do programu F/K.
 • Zwroty do zamówień przeniesione do programu F/K będą zawierały informację o kliencie którego zwrot dotyczył.
 • IdoSell Bridge automatycznie koryguje dokumenty wystawione przy realizacji zamówień w programie F/K.
 • Dokumentami korygowanymi mogą być dokumenty sprzedaży takie jak faktura czy paragon, jak również wystawione dokumenty magazynowe.
Enova365 Comarch ERP Optima Streamsoft Prestiż Subiekt GT Subiekt Nexo (BETA) UDB WAPRO Mag Symfonia

Przenoszenie zamówień do programu F/K złożonych w IdoSell w walucie obcej

 • Jeśli rozliczenia w Twoim sklepie internetowym prowadzone są w innej walucie niż PLN, to IdoSell Bridge zamówienie w walucie obcej bez problemu przeniesione do Twojego programu F/K z uwzględnieniem ustalonego kursu zamówienia.
 • Aby skorzystać z tej funkcji Sprawdź czy waluty obce są odpowiednio skonfigurowane w Twoim programie F/K.
Enova365 Comarch ERP Optima Streamsoft Prestiż Subiekt GT Subiekt Nexo (BETA) UDB WAPRO Mag Symfonia

* Uwaga: Z uwagi na ograniczenia programu Enova365 związane z aktualizacją kursów walut, przenoszenie zamówień w walucie obcej jest możliwe tylko w dniu ich utworzenia. Zamówienia starsze niż 1 dzień nie zostaną poprawnie przeniesione

Synchronizacja towarów

Aktualizacja cen sprzedaży towarów w wybranym kierunku: do IdoSell albo do programu F/K

Aktualizacja cen sprzedaży towarów w IdoSell

 • IdoSell Bridge potrafi automatycznie aktualizować ceny towarów.
 • Po włączeniu tej funkcji IdoSell Bridge sprawdza zmiany jakie zaszły w cenach sprzedaży w programie F/K i przesyła je do IdoSell.
Enova365 Comarch ERP Optima Streamsoft Prestiż Subiekt GT Subiekt Nexo (BETA) UDB WAPRO Mag Symfonia

Aktualizacja cen sprzedaży towarów w programie F/K

 • IdoSell Bridge potrafi automatycznie aktualizować ceny towarów.
 • Po włączeniu tej funkcji IdoSell Bridge sprawdza zmiany jakie zaszły w cenach sprzedaży w IdoSell i przesyła je do programu F/K.
Enova365 Comarch ERP Optima Streamsoft Prestiż Subiekt GT Subiekt Nexo (BETA) UDB WAPRO Mag Symfonia

Aktualizacja cen zakupu towarów w IdoSell

 • IdoSell Bridge automatycznie aktualizuje ostatnią cenę zakupu towarów (na podstawie ostatniej dostawy w programie F/K) podczas aktualizacji ich stanów magazynowych
 • oraz przesyła ostatnią cenę zakupu towaru w przenoszonych i zamykanych zamówieniach
Enova365 Comarch ERP Optima Streamsoft Prestiż Subiekt GT Subiekt Nexo (BETA) UDB WAPRO Mag Symfonia

Aktualizacja cen przekreślonych towarów w IdoSell

 • IdoSell Bridge potrafi automatycznie aktualizować ceny przekreślone towarów.
 • Po włączeniu tej funkcji IdoSell Bridge sprawdza zmiany jakie zaszły w cenach określonych jako przekreślone w programie F/K i przesyła je do IdoSell.
Enova365 Comarch ERP Optima Streamsoft Prestiż Subiekt GT Subiekt Nexo (BETA) UDB WAPRO Mag Symfonia

Aktualizacja cen przekreślonych towarów w programie F/K

 • IdoSell Bridge potrafi automatycznie aktualizować ceny przekreślone towarów.
 • Po włączeniu tej funkcji IdoSell Bridge sprawdza zmiany jakie zaszły w cenach przekreślonych w IdoSell i przesyła je do programu F/K.
Enova365 Comarch ERP Optima Streamsoft Prestiż Subiekt GT Subiekt Nexo (BETA) UDB WAPRO Mag Symfonia

Aktualizacja widoczności towarów w strefach specjalnych w IdoSell

 • IdoSell Bridge potrafi automatycznie aktualizować widoczność towarów w określonych strefach specjalnych (promocja, przecena, produkt wyróżniony, produkt specjalny).
 • Po włączeniu tej funkcji IdoSell Bridge sprawdza zmiany jakie zaszły w wartościach cen, których typy zostały przypisane do określonych stref specjalnych w IdoSell i na tej podstawie włącza lub wyłącza w nich widoczność wybranych towarów.
Enova365 Comarch ERP Optima Streamsoft Prestiż Subiekt GT Subiekt Nexo (BETA) UDB WAPRO Mag Symfonia

Aktualizacja stanów magazynowych w IdoSell

 • Po włączeniu tej funkcji IdoSell Bridge sprawdza zmiany jakie zaszły w stanach magazynowych w programie F/K i przesyła je do IdoSell.
 • Nasza aplikacja bazuje na dyspozycyjnych stanach magazynowych w programie F/K, dzięki czemu w wyliczaniu ilości dostępnej w IdoSell uwzględniamy rezerwacje na towar powstałe w programie F/K, jak i w IdoSell.
 • Już nigdy więcej nie sprzedaż towaru niedostępnego na magazynie!
Enova365 Comarch ERP Optima Streamsoft Prestiż Subiekt GT Subiekt Nexo (BETA) UDB WAPRO Mag Symfonia

Eksport bazy towarów z programu F/K do formatu IOF

Generowanie bazy opisów towarów do formatu IOF

Enova365 Comarch ERP Optima Streamsoft Prestiż Subiekt GT Subiekt Nexo (BETA) UDB WAPRO Mag Symfonia

Wybór pozycji z oznaczeniem do sklepu internetowego

 • Niektóre programy F/K pozwalają określić czy dany towar jest przeznaczony do sprzedaży w sklepie internetowym.
 • Dzięki temu możesz ograniczyć ilość towarów generowanych w ofercie IOF przez co zaimportujesz za pomocą IAI Downloader tylko te towary, które chcesz faktycznie sprzedawać w swoim sklepie internetowym.
Enova365 Comarch ERP Optima Streamsoft Prestiż Subiekt GT Subiekt Nexo (BETA) UDB WAPRO Mag Symfonia

Wybór pozycji aktywnych w programie F/K

 • Niektóre programy F/K pozwalają określić czy dany towar jest aktywny i przeznaczony jest do sprzedaży. Wówczas możesz wykluczyć z eksportu bazy towarów do oferty IOF towary, które są nieaktywne i przez to ich sprzedaż w programie F/K została zablokowana.
 • Dzięki temu możesz ograniczyć ilość towarów generowanych w ofercie IOF przez co zaimportujesz za pomocą IAI Downloader tylko te towary, które chcesz faktycznie sprzedawać w swoim sklepie internetowym.
Enova365 Comarch ERP Optima Streamsoft Prestiż Subiekt GT Subiekt Nexo (BETA) UDB WAPRO Mag Symfonia

Wybór jakie pole ma być przekazywane jako kod producenta do IdoSell

 • W integracji z programami Subiekt GT i Subiekt Nexo (BETA) możesz zdecydować jaka wartość z kartoteki w programie F/K ma być przekazywana jako kod producenta w ofercie IOF.
Enova365 Comarch ERP Optima Streamsoft Prestiż Subiekt GT Subiekt Nexo (BETA) UDB WAPRO Mag Symfonia

Automatyczne dodawanie towarów do synchronizowanych

 • Możesz ustalić aby przy każdej synchronizacji IdoSell Bridge automatycznie dodawał nowe towary z programu F/K jako synchronizowane z IdoSell.
 • Dzięki temu po zaimportowaniu towarów z oferty IOF przez IAI Downloader nowo dodane towary zostaną powiązane po tzw. kodzie zewnętrznego systemu.
Enova365 Comarch ERP Optima Streamsoft Prestiż Subiekt GT Subiekt Nexo (BETA) UDB WAPRO Mag Symfonia

Księgowanie wpłat

Księgowanie wpłat z IdoSell do zamówień w programie F/K

 • IdoSell Bridge automatycznie przenosi zaksięgowane wpłaty w zamówieniu z IdoSell do Twojego programu F/K. Dzięki temu rozwiązaniu zaoszczędzisz czas na ręcznym dodawaniu wpłat w programie F/K.
Enova365 Comarch ERP Optima Streamsoft Prestiż Subiekt GT Subiekt Nexo (BETA) UDB WAPRO Mag Symfonia

Księgowanie wpłat do zamówień w IdoSell

 • IdoSell Bridge automatycznie przenosi zaksięgowane wpłaty z Twojego programu F/K do zamówień w panelu administracyjnym IdoSell.
Enova365 Comarch ERP Optima Streamsoft Prestiż Subiekt GT Subiekt Nexo (BETA) UDB WAPRO Mag Symfonia

Domyślny koszt usługi dla opłaty za wybraną formę płatności

Enova365 Comarch ERP Optima Streamsoft Prestiż Subiekt GT Subiekt Nexo (BETA) UDB WAPRO Mag Symfonia

Synchronizacja klientów

Dodawanie kont klientów w IdoSell na podstawie bazy programu F/K

 • Możesz w bardzo łatwy sposób zaimportować konta klientów z programu F/K do IdoSell.
Enova365 Comarch ERP Optima Streamsoft Prestiż Subiekt GT Subiekt Nexo (BETA) UDB WAPRO Mag Symfonia

Uwzględnianie grup klientów w procesie dodawania i aktualizacji kont w IdoSell

 • Możesz w bardzo łatwy sposób zaimportować konta klientów z programu F/K do IdoSell.
Enova365 Comarch ERP Optima Streamsoft Prestiż Subiekt GT Subiekt Nexo (BETA) UDB WAPRO Mag Symfonia

Aktualizacja przypisań grup klientów do sklepów w IdoSell

 • Możesz w bardzo łatwy sposób aktualizować przypisania do sklepów w panelu na podstawie grup klientów z programu F/K.
Enova365 Comarch ERP Optima Streamsoft Prestiż Subiekt GT Subiekt Nexo (BETA) UDB WAPRO Mag Symfonia

Automatyczne nadawanie loginu nowym klientom dodanym w IdoSell

 • W trybie UDB możesz ustalić czy chcesz aby IdoSell Bridge automatycznie nadawał login nowo dodawanym klientom w IdoSell.
Enova365 Comarch ERP Optima Streamsoft Prestiż Subiekt GT Subiekt Nexo (BETA) UDB WAPRO Mag Symfonia

Automatyczne wysyłanie klientom dodanym do IdoSell e-mail / sms z potwierdzeniem założenia konta

 • Możesz ustawić aby po dodaniu klienta w IdoSell został on powiadomiony za pomocą e-mail / sms o tym, że konto zostało założone.
Enova365 Comarch ERP Optima Streamsoft Prestiż Subiekt GT Subiekt Nexo (BETA) UDB WAPRO Mag Symfonia

Automatyczne wysyłanie klientom e-mail / sms z informacją o zaksięgowanej wpłacie do zamówienia w IdoSell

 • Możesz ustawić aby po zaksięgowaniu wpłaty do zamówienia w IdoSell klient został powiadomiony o tym za pomocą e-mail / sms.
Enova365 Comarch ERP Optima Streamsoft Prestiż Subiekt GT Subiekt Nexo (BETA) UDB WAPRO Mag Symfonia

Aktualizacja danych billingowych klientów (obustronna)

 • Możesz włączyć aktualizację danych billingowych klientów pomiędzy IdoSell, a programem F/K i odwrotnie.
Enova365 Comarch ERP Optima Streamsoft Prestiż Subiekt GT Subiekt Nexo (BETA) UDB WAPRO Mag Symfonia

Aktualizacja adresów dostaw klientów (obustronna)

 • Możesz włączyć aktualizację adresów dostaw klientów pomiędzy IdoSell, a programem F/K i odwrotnie.
Enova365 Comarch ERP Optima Streamsoft Prestiż Subiekt GT Subiekt Nexo (BETA) UDB WAPRO Mag Symfonia

Aktualizacja danych o rabatach klientów w IdoSell

 • Możesz włączyć dodawanie i aktualizację rabatów przypisanych klientom w kierunku z programu F/K do IdoSell.
Enova365 Comarch ERP Optima Streamsoft Prestiż Subiekt GT Subiekt Nexo (BETA) UDB WAPRO Mag Symfonia

Aktualizacja danych o limicie kredytu kupieckiego i saldzie klientów

 • Możesz przekazywać do IdoSell informacje o bieżącym zadłużeniu klientów. Mechanizm w panelu administracyjnym IdoSell uwzględnia zarówno saldo z programu sprzedażowo-magazynowego, jak i saldo z zamówień złożonych w sklepie internetowym, które nie zostały jeszcze przeniesione przez IdoSell Bridge do programu.
Enova365 Comarch ERP Optima Streamsoft Prestiż Subiekt GT Subiekt Nexo (BETA) UDB WAPRO Mag Symfonia

Przekazywanie dat dostaw

Enova365 Comarch ERP Optima Streamsoft Prestiż Subiekt GT Subiekt Nexo (BETA) UDB WAPRO Mag Symfonia

Przypisywanie klientów do sklepów w IdoSell

Enova365 Comarch ERP Optima Streamsoft Prestiż Subiekt GT Subiekt Nexo (BETA) UDB WAPRO Mag Symfonia

I wiele więcej możliwości

IdoSell Bridge jako usługa Windows

 • IdoSell Bridge może działać jako usługa Windows. Umożliwia to synchronizację danych bez konieczności uruchamiania programu IdoSell Bridge, również po wylogowaniu użytkownika z systemu. Opcja ta jest szczególnie pożądana w przypadku instalacji aplikacji IdoSell Bridge na serwerach Windows, gdzie po określonym czasie braku reakcji użytkownika, jest on automatycznie wylogowywany.