Zakres synchronizacji danych z kart kontrahentów w poszczególnych programach magazynowo-sprzedażowych

Poniżej zamieszczamy tabelę przedstawiającą zakres funkcjonalności modułu synchronizacji kontrahentów dla poszczególnych, wspieranych przez IdoSell Bridge programów F/K. Dowiesz się z niej jakie dane z kart kontrahenta zsynchronizujesz oraz jakie dokładnie pola na karcie kontrahenta w twoim programie F/K zostaną wypełnione. Zapoznaj się z nimi, zanim włączysz nową funkcjonalność w IdoSell Bridge.

Uwaga! Domyślnie dodawanie i synchronizacja kontrahentów w aplikacji IdoSell Bridge są wyłączone.

Zakres synchronizacji danych z kart kontrahentów

Kod zewnętrznego systemu

Comarch ERP Optima Subiekt GT i Subiekt Nexo Enova365 Streamsoft Prestiż WAPRO Mag (dawniej WF-MAG)
Kod Symbol Kod Identyfikator Nazwa kontrahenta

Imię

Comarch ERP Optima Subiekt GT i Subiekt Nexo Enova365 Streamsoft Prestiż WAPRO Mag (dawniej WF-MAG)
file-gate.php?id=15323&ext=.png&border=border file-gate.php?id=15323&ext=.png&border=border file-gate.php?id=15323&ext=.png&border=border
- Imię - - Imię

Nazwisko

Comarch ERP Optima Subiekt GT i Subiekt Nexo Enova365 Streamsoft Prestiż WAPRO Mag (dawniej WF-MAG)
file-gate.php?id=15323&ext=.png&border=border file-gate.php?id=15323&ext=.png&border=border file-gate.php?id=15323&ext=.png&border=border
- Nazwisko - - Nazwisko

Ulica

Comarch ERP Optima Subiekt GT i Subiekt Nexo Enova365 Streamsoft Prestiż WAPRO Mag (dawniej WF-MAG)
Ulica + nr domu + nr mieszkania Ulica + nr domu + nr mieszkania Ulica + nr domu + nr mieszkania Ulica + nr domu + nr mieszkania Ulica, lokal

Miasto

Comarch ERP Optima Subiekt GT i Subiekt Nexo Enova365 Streamsoft Prestiż WAPRO Mag (dawniej WF-MAG)
Miasto Miejscowość Miejscowość Miejscowość Miejscowość

Kod pocztowy

Comarch ERP Optima Subiekt GT i Subiekt Nexo Enova365 Streamsoft Prestiż WAPRO Mag (dawniej WF-MAG)
Kod pocztowy Kod pocztowy Kod pocztowy Kod Kod pocztowy

Kod kraju

Comarch ERP Optima Subiekt GT i Subiekt Nexo Enova365 Streamsoft Prestiż WAPRO Mag (dawniej WF-MAG)
file-gate.php?id=15323&ext=.png&border=border
Kraj ISO Kod ze słownika „Państwa” Kraj - Kraj

NIP

Comarch ERP Optima Subiekt GT i Subiekt Nexo Enova365 Streamsoft Prestiż WAPRO Mag (dawniej WF-MAG)
NIP NIP EU VAT / NIP NIP NIP

Nazwa firmy

Comarch ERP Optima Subiekt GT i Subiekt Nexo Enova365 Streamsoft Prestiż WAPRO Mag (dawniej WF-MAG)
Nazwa Nazwa pełna Nazwa Nazwa pełna Pełna nazwa

Typ klienta

Comarch ERP Optima Subiekt GT i Subiekt Nexo Enova365 Streamsoft Prestiż WAPRO Mag (dawniej WF-MAG)
Podmiot Osoba / Firma Status Typ kontrahenta Na podstawie NIP / PESEL (w obie strony)