Synchronizacja widoczności towarów w strefach specjalnych pomiędzy programem Enova365, a panelem administracyjnym IdoSell

Integracja programu Enova365 z panelem administracyjnym IdoSell za pośrednictwem IdoSell Bridge, zapewnia jednokierunkową synchronizację widoczności towarów w strefach specjalnych w sklepie IdoSell: z programu sprzedażowo-magazynowego do panelu.

Aby włączyć widoczność synchronizowanych towarów w wybranych strefach specjalnych w sklepie IdoSell w IAI Bridge w oknie Preferencje synchronizacji / Ceny należy:

  • w sekcji Strefy, w jakich towary mogą być prezentowane po stronie sklepu IdoSell wskazać jakie typy cen ustawione w towarach w programie F/K mają określać widoczność tych towarów w strefach specjalnych w sklepie IdoSell.

Okno synchronizacji cen: Ustawienia stref specjalnych w sklepie IAI-Shop.com

O włączeniu lub wyłączeniu widoczności decyduje wartość ceny w programie F/K, której typ został wskazany dla określonej strefy specjalnej w IdoSell.

Więcej informacji o sposobie włączania lub wyłączania widoczności w strefach specjalnych znajduje się na stronie FAQ: Jak włączyć lub wyłączyć widoczność w danej strefie specjalnej ustawianą przez IAI Bridge dla wybranych produktów?