Synchronizacja zadłużenia i limitu kredytu kupieckiego klienta pomiędzy programem Enova365, a panelem administracyjnym IdoSell

Integracja programu Enova365 z panelem administracyjnym IdoSell za pośrednictwem IdoSell Bridge, zapewnia jednokierunkową synchronizację zadłużenia i limitu kredytu kupieckiego klientów: z programu sprzedażowo-magazynowego do panelu.

Synchronizacja aktualnego zadłużenia i limitu kredytu kupieckiego działa jednokierunkowo - przenosi dane z Enova365 do panelu administracyjnego IdoSell.

Od momentu włączenia opcji synchronizacji, informacje o aktualnym zadłużeniu i saldzie limitu kredytu kupieckiego klientów w panelu administracyjnym IdoSell, będą nadpisywane informacjami z karty kontrahenta z programu Enova365.

Przed pierwszym włączeniem tej opcji, warto zwrócić uwagę, by informacje w programie Enova365 były aktualniejsze niż informacje w panelu administracyjnym IdoSell.

Aby włączyć synchronizację aktualnego zadłużenia i limitu kredytu kupieckiego należy IdoSell Bridge w oknie Preferencje synchronizacji / Klienci w sekcji Aktualizacja danych bilingowych klientów zaznaczyć opcję w IdoSell na podstawie zmian w programie F/K, a w sekcji Aktualizacja danych o aktualnym zadłużeniu i limicie kredytu kupieckiego opcję w IdoSell na podstawie zmian w programie F/K.

Mechanizm limitu kredytowego po stronie panelu administracyjnego IdoSell możesz aktywować w edycji konta wybranego klienta, przechodząc do sekcji Saldo i kredyt kupiecki, a następnie przestawiając opcję Pozwalaj na kredyt kupiecki na tak i wprowadzając wartość w polu Limitu zadłużenia.

Ustawianie salda limitu kredytowego w panelu administracyjnym IAI-Shop.com

Na potrzeby tej synchronizacji z programu Enova365 wykorzystywane jest pole "Limit kredytu" i "Dostępny" z zakładki "Warunki płatności" w edycji kartoteki kontrahenta:

Aby nowe zakupy wpadające do panelu administracyjnego IdoSell nie przekroczyły ustawionej wartości limitu kredytowego, mechanizm limitu kredytowego w panelu administracyjnym IdoSell podczas oceny możliwości dodania nowego zamówienia, uwzględnia zarówno saldo przeniesione z programu Enova365, jak i saldo z zamówień złożonych w sklepie internetowym, które nie zostały jeszcze przeniesione z panelu administracyjnego IdoSell przez IdoSell Bridge do programu Enova365.

Ustawianie limitu kredytowego w edycji klienta w panelu administracyjnym IAI-Shop.com

Ustawianie limitu kredytowego w edycji klienta w panelu administracyjnym IAI-Shop.com