Szczegóły dotyczące sposobu obsługi danych klientów (kontrahentów) podczas synchronizacji poprzez IdoSell Bridge

Przedstawiamy dokładny opis działania algorytmu przenoszącego informacje pomiędzy zewnętrznym systemem ERP lub systemem magazynowo-sprzedażowym a chmurą IdoSell.

Dodawanie kontrahentów (klientów) do programu F/K

Aby włączyć dodawanie kontrahentów, należy zaznaczyć checkbox „Włączone dodawanie klientów do IdoSell” w zakładce Preferencje synchronizacji → Kontrahenci.

Aktualizacja kontrahentów (klientów)

Aktualizacja kontrahentów może odbywać się tylko w jedną stronę lub w obie strony. Przy czym zalecamy wybranie aktualizacji tylko w jedną stronę.

Aby włączyć aktualizację kontrahentów z programu F/K do panelu administracyjnego IdoSell należy zaznaczyć checkbox „Aktualizacja klientów w IdoSell na podstawie zmian w programie F/K” w zakładce Preferencje synchronizacji → Kontrahenci.

Aby włączyć aktualizację kontrahentów z panelu administracyjnego IdoSell do programu F/K należy zaznaczyć checkbox „Aktualizacja klientów w programie F/K na podstawie zmian w IdoSell” w zakładce Preferencje synchronizacji → Kontrahenci.

Pamiętaj! Funkcja synchronizacji kontrahentów korzysta z mechanizmu API IdoSell. Jeśli korzystasz z podstawowego abonamentu Cloud, to w zależności od ilości klientów w bazie Twojego sklepu, funkcja synchronizacji kontrahentów może powodować większą ilość wywołań API.

Uwaga! W związku z zapewnieniem stabilności aplikacji i spójności danych, w przypadku włączenia aktualizacji w obie strony, pierwszeństwo dla zmiany danych ma zawsze panel administracyjny IdoSell.

Oznacza to, że jeśli przed dokonaniem synchronizacji różne dane zmieniły się jednocześnie na karcie tego samego kontrahenta w programie F/K oraz w panelu administracyjnym IdoSell, to podczas najbliższej synchronizacji zmianie ulegną tylko dane w kierunku Program F/K → panel administracyjny IdoSell.

Przykład: Przed synchronizacją w programie F/K w kartotece Jana Kowalskiego zmieniła się nazwa ulicy, a dla tego samego kontrahenta w panelu administracyjnym IdoSell zmienił się adres e-mail.

W takim scenariuszu, podczas najbliższej synchronizacji aplikacja IdoSell Bridge zmieni tylko kartotekę w panelu administracyjnym IdoSell. A więc Janowi Kowalskiemu na karcie kontrahenta w IdoSell zmieni się nazwa ulicy oraz adres e-mail (w tym przypadku zostanie nadpisany daną z kartoteki z programu F/K).

Dane na karcie kontrahenta w programie F/K nie ulegną zmianie.

Kod zewnętrznego systemu (klienta)

Jeżeli klient (kontrahent) w panelu administracyjnym IdoSell ma zakładane konto przez IdoSell Bridge, ma on automatycznie nadany kod zewnętrznego systemu, zgodnie z mechaniką działania dla „Kod zewnętrznego systemu”, który został przedstawiony w tabeli.

Przykład: Wartość z pola Symbol na karcie kontrahenta w Subiekt GT zostanie przeniesiona do pola Kod zewnętrznego systemu na karcie kontrahenta w IdoSell. Po tej wartości będzie możliwa aktualizacja kontrahenta pomiędzy programem F/K, a Twoim sklepem.

Jeśli kod zewnętrznego systemu dla danego kontrahenta zostanie zmieniony na inny np. tylko w programie F/K, to w takiej sytuacji aplikacja IdoSell Bridge nie będzie miała już powiązania i aktualizacja takiego kontrahenta nie będzie możliwa. Prosimy unikać takich sytuacji, gdyż może ona mieć negatywny wpływ na proces synchronizacji danych.

W przypadku, jeśli posiadasz już klientów w programie F/K, którzy mają swoje odpowiedniki w IdoSell, a chcesz ich synchronizować – pamiętaj aby uzupełnić kod zewnętrznego systemu, zgodnie z mechaniką działania, która została przedstawiona w powyższej tabeli.

Imię i nazwisko, a Nazwa firmy

W większości programów F/K na karcie kontrahenta nie ma podziału na pola imię, nazwisko, czy nazwę firmy. Jest samo pole „nazwa”. Wyjątkiem są tutaj Subiekt GT oraz WF-MAG, do których IdoSell Bridge potrafi przenosić imię i nazwisko kontrahenta.

W pozostałych przypadkach zawartość pola nazwa z karty kontrahenta w programie F/K zostanie przeniesiona do pola Nazwa firmy na karcie kontrahenta w panelu administracyjnym IdoSell.

Jeśli nastąpi aktualizacja kontrahenta z programu F/K do panelu administracyjnego IdoSell, a wcześniej w karcie kontrahenta w panelu administracyjnym IdoSell było wpisane imię oraz nazwisko, to w takim wypadku pole imię oraz nazwisko w IdoSell zostanie wyczyszczone, a uzupełnione zostanie pole Nazwa firmy.

Miej to na uwadze przed włączenie synchronizacji kontrahentów w IdoSell Bridge.