Konfiguracja IdoSell Bridge zintegrowanego z programem WAPRO Mag (dawniej WF-MAG)

Program IdoSell Bridge obsługuje integrację z programem WAPRO Mag (dawniej WF-MAG) dla Windows w wersjach 7.3x. Ponad to, aby zintegrować panel administracyjny IdoSell z programem WAPRO Mag (dawniej WF-MAG) wymagane jest posiadanie wariantu "BIZNES", "PRESTIŻ" lub "PRESTIŻ PLUS" programu WAPRO Mag (dawniej WF-MAG). Wariant "START" programu WAPRO Mag (dawniej WF-MAG) nie jest obsługiwany przez aplikację IdoSell Bridge.

Wstępna konfiguracja

Podczas pierwszego uruchomienia programu IdoSell Bridge na etapie konfiguracji ustawień po skonfigurowaniu połączenia z bazą danych programu WAPRO Mag (dawniej WF-MAG) pojawia się dodatkowe okno kreatora konfiguracji pozwalające na ustawienie dodatkowych parametrów specyficznych dla programu WAPRO Mag (dawniej WF-MAG). W oknie tym należy ustawić następujące parametry:

Krok 1. Wybrać parametr według którego mają być identyfikowane towary pomiędzy panelem administracyjnym IdoSell, a programem WAPRO Mag (dawniej WF-MAG). Do wyboru jest indeks katalogowy, identyfikator artykułu oraz GUID artykułu.

 • Identyfikowanie towarów po indeksie katalogowym, bądź "GUID artykułu" pozwala na synchronizowanie towarów na wielu magazynach. Jest to możliwe dzięki temu, że indeks katalogowy nie jest wartością unikatową i może być użyty wielokrotnie. Więcej informacji znajduje się w sekcji Obsługa wielu magazynów w WAPRO Mag (dawniej WF-MAG).

Uwaga! "GUID artykułu", to wartość pobierana z bazy programu WAPRO Mag (dawniej WF-MAG) z kolumny GUID_ARTYKUL. Kod ten nie jest widoczny na karcie towaru w programie WAPRO Mag (dawniej WF-MAG), jest natomiast wyświetlany w oknie Towary w aplikacji IdoSell Bridge.

 • Natomiast identyfikator artykułu jest parametrem unikatowym, który pozwala w jednoznaczny sposób określić dany towar. Wybranie tej opcji w IdoSell Bridge spowoduje, że będzie możliwe synchronizowanie towarów z tylko jednego magazynu.

Krok 2. Wybrać podmiot (firmę) z programu WAPRO Mag (dawniej WF-MAG) z którą ma zostać zsynchronizowany panel administracyjny IdoSell. Program IdoSell Bridge pozwala na integrację tylko z jednym podmiotem programu WAPRO Mag (dawniej WF-MAG). Nie jest możliwa integracja z wieloma podmiotami.

Krok 3. Wybrać domyślne parametry nowych zamówień i kontrahentów (dodawanych automatycznie przez aplikację IdoSell Bridge do programu WAPRO Mag (dawniej WF-MAG)). W tym celu należy wybrać odpowiednio wartości następujących parametrów:

 • Klasyfikacja - jest to pole określające przynależności kontrahenta do danej grupy. Do wyboru są wartości dostępne z programu WAPRO Mag (dawniej WF-MAG). Każdy nowo dodany kontrahent przez IdoSell Bridge będzie przypisany do wybranej na etapie konfiguracji klasyfikacji. Znaczenie pola "Klasyfikacja" w programie WAPRO Mag (dawniej WF-MAG) jest następujące. Jest to pole do dowolnego wykorzystania przez użytkownika. Umożliwia wprowadzenie własnego podziału kontrahentów ze względu na jakąś wspólną cechę ? np. ze względu na kryterium terytorialne, branżę ? w celu późniejszego wyodrębnienia ich przy sporządzaniu zestawień, analizy danych sprzedaży itp. Jeżeli nie planujemy korzystać z tej funkcji, przypisujemy wszystkich kontrahentów do jednej grupy o nazwie np. Ogólna.
  • Grupa (ceny) - pozwala na wybór do jakiej grupy cenowej z programu WAPRO Mag (dawniej WF-MAG) ma być przypisywany nowo dodawany przez aplikację IdoSell Bridge kontrahent.
  • Priorytet zamówień - pozwala określić jaki priorytet w programie WAPRO Mag (dawniej WF-MAG) mają mieć zamówienie, które zostaną automatycznie dodane do programu przez IdoSell Bridge.
  • Obliczanie wg cen - określa sposób liczenia wartości zamówienia. Do wyboru są dwa różne sposoby liczenia cen zamówienie: według cen netto lub według cen brutto. Od tego ustawienia zależy jak będą liczone wartości zamówień dodawanych do WAPRO Mag (dawniej WF-MAG)'a przez IdoSell Bridge. Ponieważ w systemie IdoSell wartość zamówień liczona jest według cen brutto, dlatego też zalecane jest ustawienie takiego samego sposobu liczenia cen dla niezamówień, które będą dodawane do programu WAPRO Mag (dawniej WF-MAG). W przypadku gdy ustawione zostanie liczenie wartości zamówień według cen netto może występować kilkugroszowa rozbieżność w wartości zamówienia pomiędzy wartością zamówienia w panelu administracyjnym IdoSell, a wartością odpowiadającego mu zamówienia w programie WAPRO Mag (dawniej WF-MAG). Rozbieżność ta wynika z różnego sposobu liczenia wartości zamówienia.
  • Usługa dla opłaty za przesyłkę do klienta - pozwala wybrać kartotekę usługi z programu WAPRO Mag (dawniej WF-MAG), która będzie domyślna dla dostawy wybranej przez klienta w zamówieniu z IdoSell. Do każdego zamówienia przeniesionego do programu WAPRO Mag (dawniej WF-MAG) będzie dodana dodatkowa pozycja z usługą, która została wybrana. Jedyne co będzie się zmieniać, to cena usługi w zależności od wybranej formy dostawy w danym zamówieniu z IdoSell.
  • Usługa dla opłaty za wybraną formę płatności - pozwala wybrać kartotekę usługi z programu WAPRO Mag (dawniej WF-MAG), która będzie domyślna dla dodatkowej opłaty naliczonej za wybraną płatność w zamówieniu z IdoSell. Funkcja ta jest przydatna, jeśli klienci sklepu obciążani są np. opłatą za płatność kartą. Do każdego zamówienia przeniesionego do programu WAPRO Mag (dawniej WF-MAG) będzie dodana dodatkowa pozycja z usługą, która została wybrana. Jedyne co będzie się zmieniać, to cena usługi w zależności od wybranej formy zapłaty w danym zamówieniu z IdoSell.
  • Pracownik przypisany do zamówienia - pozwala na wybrania pracownika z dostępnych w programie WAPRO Mag (dawniej WF-MAG) pracowników, który będzie przypisywany do zamówień pochodzących z panelu administracyjnego IdoSell.
  • Domyślna kasa dla księgowanych wpłat - pozwala na wybranie kasy z programu WAPRO Mag (dawniej WF-MAG), do której będą księgowane wpłaty z zamówień z panelu administracyjnego IdoSell.
  • Magazyn w WAPRO Mag (dawniej WF-MAG) do którego przypisane są towary, których ceny mają być synchronizowane - W przypadku, kiedy stosowane są różne ceny dla tego samego towaru na rożnych magazynach (opcja w WAPRO Mag (dawniej WF-MAG) „Synchronizacja danych artykułów o tym samym indeksie katalogowym w wyróżnionych magazynach” jest ustawiona na „Wspólne bez cen”), należy dodatkowo wybrać magazyn z programu WAPRO Mag (dawniej WF-MAG), z którym będą synchronizowane ceny sprzedaży towarów.

Obsługa wielu magazynów w WAPRO Mag (dawniej WF-MAG)

Aplikacja IdoSell Bridge od wersji 5.5 obsługuje wiele magazynów w programie WAPRO Mag (dawniej WF-MAG). Możliwe jest synchronizowanie wszystkich magazynów z programu WAPRO Mag (dawniej WF-MAG) oraz towarów znajdujących się na tych magazynach.

Nowa opcja współdziała tylko przy wybranej opcji synchronizowania towarów po indeksie katalogowym (patrz punkt 1 w sekcji "Wstępna konfiguracja") oraz włączonej opcji w WAPRO Mag (dawniej WF-MAG) "Synchronizacja danych artykułów o tym samym indeksie katalogowym w wyróżnionych magazynach": Wspólne bez cen / Wspólne dane i ceny podstawowe".

W przypadku, kiedy stosowane są różne ceny dla tego samego towaru na rożnych magazynach (opcja w WAPRO Mag (dawniej WF-MAG) „Synchronizacja danych artykułów o tym samym indeksie katalogowym w wyróżnionych magazynach” jest ustawiona na „Wspólne bez cen”), należy dodatkowo wybrać w ustawieniach aplikacji IdoSell Bridge magazyn z programu WAPRO Mag (dawniej WF-MAG), z którym będą synchronizowane ceny sprzedaży towarów.