Synchronizacja rabatów pomiędzy programami Subiekt GT i Subiekt Nexo (BETA), a panelem administracyjnym IdoSell

Integracja pomiędzy programem Subiekt GT i Subiekt Nexo (BETA), a panelem administracyjnym IdoSell zapewnia jednostronną synchronizację rabatów poszczególnych klientów: dodawanie nowych rabatów i aktualizację już tych istniejących w panelu sklepu.

Synchronizacja rabatów działa w oparciu o funkcję w Subiekt GT i Subiekt Nexo (BETA) „Promocje”. W promocji możliwe jest ustawienie rabatu procentowego dla towarów od wybranego poziomu cen dla konkretnych klientów. Możliwe jest definiowanie promocji o wybór towarów i klientów z listy, jak i na podstawie wcześniej ustalonych grup.

Zakres działania synchronizacji:

  • Usunięcie promocji z listy spowoduje, że rabat na dany towar usunie się z karty klienta w panelu administracyjnym IdoSell.
  • Dezaktywowanie promocji spowoduje, że rabat na dany towar usunie się z karty klienta w panelu administracyjnym IdoSell.
  • Nieaktualny zakres daty obowiązywania promocji spowoduje, że rabat na dany towar usunie się z karty klienta w panelu administracyjnym IdoSell.
  • W przypadku, gdy dla jednego klienta powtórzy się w promocjach ten sam towar, ale z różnymi ustawionymi rabatami, to przy synchronizacji pod uwagę zostanie wzięty wyższy rabat (z korzyścią dla klienta sklepu).

Aby włączyć przekazywanie rabatów do panelu administracyjnego IdoSell należy w aplikacji IdoSell Bridge włączyć funkcję „Aktualizacja danych o rabatach klientów”, która znajduje się w zakładce „Klienci” w oknie „Preferencje synchronizacji”.

Poznaj również wyszukiwarkę rabatów - DobreKody.pl