Instrukcja obsługi IdoSell Bridge

Dowiedz się jak krok po kroku uruchomić IdoSell Bridge. Uruchom automatyczną synchronizację danych, towarów, cen, stanów magazynowych oraz zamówień.

Pomoc przy uruchomieniu IdoSell Bridge

W każdym momencie możesz umówić się z naszym specjalistą na zdalne szkolenie, dzięki czemu dowiesz się jak sprawnie i bez błędów skonfigurować aplikację IdoSell Bridge.

Umów się na szkolenie

Synchronizacja danych

Aby rozpocząć synchronizację danych pomiędzy IdoSell, a programem F/K należy wykonać następujące kroki:

Krok 1. W pierwszej kolejności należy w panelu administracyjnym IdoSell uzupełnić kody zewnętrznego systemu dla towarów, które mają zostać zsynchronizowane z towarami programu F/K. Dla towarów, które nie posiadają rozmiarów w panelu administracyjnym IdoSell, kod zewnętrznego systemu przypisywany jest bezpośrednio dla towaru. Z kolei dla towarów w panelu administracyjnym IdoSell, które posiadają kilka rozmiarów, kod zewnętrznego systemu należy przypisać do każdego rozmiaru osobno. W zależności od posiadanego programu F/K są to odpowiednio:

 • dla programu Subiekt GT i Subiekt Nexo jako kod zewnętrznego systemu należy wprowadzić wartość z kolumny Symbol
 • dla programu Comarch ERP Optima (dawniej CDN Optima) jako kod zewnętrznego systemu należy wprowadzić wartość z kolumny Kod
 • dla programu WAPRO Mag (dawniej WF-Mag dla Windows) jako kod zewnętrznego systemu należy wprowadzić wartość kolumny Identyfikator produktu lub Indeks katalogowy w zależności od wyboru dokonanego podczas pierwszej konfiguracji IdoSell Bridge
 • dla programu Enova365 jako kod zewnętrznego systemu należy wprowadzić wartość z kolumny Kod
 • dla programu Streamsoft Prestiż (dawniej PC Biznes) jako kod zewnętrznego systemu należy wprowadzić wartość z kolumny Indeks

Uwaga: Indeks handlowy nie może zostać wykorzystany do identyfikacji towarów ponieważ nie zapewnia unikalności towarów (kod może się powtarzać dla różnych towarów).

 • jeżeli integracja z programem F/K odbywa się przy wykorzystaniu uniwersalnej bazy danych jako kod zewnętrznego systemu należy wprowadzić kod towaru z programu F/K, który jednoznacznie identyfikuje towar i jego rozmiar w programie F/K i został wprowadzony do uniwersalnej bazy danych jako pole o nazwie ident

Krok 2. Kolejnym krokiem jest synchronizowanie wybranych towarów programu F/K z odpowiadającymi im towarami w panelu administracyjnym IdoSell. Identyfikacja towarów odbywa się według kodów zewnętrznego systemu. Aby synchronizować towary należy przejść na listę towarów niesynchronizowanych i zaznaczyć wybrane towary, a następnie zsynchronizować je z towarami w panelu administracyjnym IdoSell klikając Dodaj do synchronizowanych. Towary, które uda się poprawnie zsynchronizować zostaną automatycznie przeniesione na listę towarów synchronizowanych i znikną z listy towarów niesynchronizowanych. Podczas synchronizacji, w panelu administracyjnym IdoSell ustawiany jest stan magazynowy odpowiadający dostępnej ilości towarów z programu F/K. Ilość dostępna w programie F/K jest równa stanowi magazynowemu minus wykonane rezerwacje towaru. Jeżeli w ustawieniach aktualizacji cen odpowiednim cenom z panelu administracyjnego IdoSell zostały przypisane odpowiednie ceny z programu F/K, podczas przenoszenia towarów na listę synchronizowanych w panelu administracyjnym IdoSell zostaną ustawione również odpowiednie ceny odpowiadające zmapowanym cenom z programu F/K. Podczas synchronizacji, aktualne stany magazynowe oraz ceny w panelu administracyjnym IdoSell zostaną zastąpione wartościami z programu F/K.

Po pomyślnej synchronizacji, IdoSell Bridge będzie automatycznie synchronizował dane, co ustalony okres czasu z przedziału 15 - 60 minut. Ustawień częstotliwości aktualizacji dokonuje się w module Preferencje synchronizacji/ Ustawienia częstotliwości synchronizacji. Po upływie ustawionego czasu program IdoSell Bridge łączy się z bazą danych programu F/K oraz z panelem administracyjnym IdoSell i synchronizuje dane. Podczas synchronizacji wykonywanej automatycznie przez program IdoSell Bridge wymieniane są następujące dane synchronizowanych towarów:

 • w panelu administracyjnym IdoSell aktualizowane są stany magazynowe na podstawie aktualnych z programu F/K, tak aby w panelu zawsze były aktualne stany magazynowe oferowanych towarów. Jest to szczególnie wygodne dla osób prowadzących jednocześnie sprzedaż poza internetową (np. tradycyjny sklep lub hurtownię). W przypadku wystąpienia sprzedaży poza internetowej z poziomu programu F/K, stany magazynowe w panelu administracyjnym IdoSell zostaną zaktualizowane automatycznie. Również w przypadku przyjęcia dostawy w programie F/K, nie trzeba ponownie przyjmować tej samej dostawy w panelu administracyjnym IdoSell ponieważ stany magazynowe zostaną zaktualizowane automatycznie
 • jeżeli jest skonfigurowana aktualizacja cen, podczas automatycznej synchronizacji, zostaną uaktualnione w panelu administracyjnym IdoSell wybrane ceny towarów, których ceny uległy zmianie w programie F/K. Dzięki aktualizacji cen oszczędzany jest czas pracy operatora panelu ponieważ zmianę cen towaru wystarczy wykonać w programie F/K, a ceny w panelu administracyjnym IdoSell zostaną zaktualizowane automatycznie podczas kolejnej synchronizacji. Ważne jest, aby pamiętać, że aktualizacja cen działa tylko w jedną stronę tzn. aktualizowane są ceny towarów w panelu administracyjnym IdoSell na podstawie cen z programu F/K. Zmiany cen synchronizowanych towarów w panelu administracyjnym IdoSell nie spowodują aktualizacji cen w programie F/K, natomiast podczas kolejnej synchronizacji ceny zostaną ponownie nadpisane cenami z programu F/K. Dlatego należy pamiętać, aby zmian cen dokonywać tylko i wyłącznie z poziomu programu F/K w przypadku kiedy ustawione zostaną automatyczne aktualizacje wybranych cen
 • podczas każdej synchronizacji danych, IdoSell Bridge pobiera z panelu administracyjnego IdoSell nowe zamówienia oraz te, które uległy modyfikacji i przechowuje je w swojej lokalnej bazie danych. Następnie program sprawdza każde zamówienie pod kątem możliwości dodania go do programu F/K. Sprawdzane jest m.in. czy wszystkie towary z zamówienia są zsynchronizowane z programem F/K, czy magazyn z którego pochodzą zamówione towary jest zsynchronizowany z magazynem programu F/K oraz czy w programie F/K jest wystarczająca ilość towarów dla zamówienia. Jeżeli wszystkie warunki zostaną spełnione, IdoSell Bridge oznacza zamówienie jako poprawne i dodaje je do bazy danych programu F/K wraz z danymi klienta składającego zamówienie. Dzięki temu operator panelu administracyjnego IdoSell nie musi ręcznie wprowadzać zamówienia z panelu administracyjnego IdoSell do programu F/K ponieważ wykonuje to za niego aplikacja IdoSell Bridge

Towary

Kontrola towarów

Ta opcja pozwala przeprowadzić kontrolę stanów magazynowych, a następnie - jeżeli wystąpiły błędy - zaktualizować stany magazynowe w panelu zgodnie z programem F/K. W tym celu zaznacz towary i kliknij na przycisk Aktualizuj stany magazynowe w panelu administracyjnym IdoSell . Kolejna opcja to sprawdzenie aktualizowanych cen, która wykaże wszystkie towary, których ceny w panelu administracyjnym IdoSell i programie F/K są różne. Ponad to umożliwia szybką aktualizację tych cen w panelu administracyjnym IdoSell lub w programie F/K za pomocą opcji dostępnych poniżej listy.

Towary niesynchronizowane

Ta lista wyświetla towary z programu F/K, które nie zostały jeszcze zsynchronizowane, z odpowiadającymi im towarami w panelu administracyjnym IdoSell. Po zsynchronizowaniu towarów na tej liście pojawiać się będą nowo dodane do programu F/K towary.

Co zrobić by zsynchronizować towary?

Wystarczy, że je zaznaczysz, a następnie klikniesz na Dodaj do synchronizacji. Jeżeli kod danego towaru zostanie rozpoznany w panelu administracyjnym IdoSell to taki towar zostanie dodany do synchronizacji.

Towary synchronizowane

Na tej liście znajdują się wszystkie synchronizowane towary. Możesz je tutaj przeglądać, wyszukiwać oraz przenosić do ignorowanych - czyli takich, które występują i w panelu administracyjnym IdoSell i programie F/K, ale nie są brane pod uwagę podczas synchronizacji.

Towary ignorowane

Towary występujące na tej liście występują i w panelu administracyjnym IdoSell i programie F/K, ale nie są brane pod uwagę podczas synchronizacji. Jeżeli chcesz je przywrócić do synchronizacji, zaznacz je, a następnie kliknij na Zsynchronizuj ponownie.

Towary błędne

Na tej liście znajdują się wszystkie towary, które z jakichś względów nie mogą być zsynchronizowane. Obok każdego towaru znajduje się krótki opis błędu jaki wystąpił podczas synchronizacji. Bezpośrednio z tej listy możesz również spróbować ponownie zsynchronizować takie towary.

Zamówienia

Zamówienia błędne

Lista zawiera zamówienia, które nie spełniają warunków, aby mogły zostać dodane do programu F/K. Jeżeli chcesz możesz je usunąć za pomocą narzędzia Usuń zamówienia.

Zamówienia pominięte

Tutaj znajdują się zamówienia, które nie zostały pominięte ponieważ wystąpił błąd podczas dodawania do programu F/K. Możesz spróbować dodać takie zamówienia ponownie.

Zamówienia poprawne

Lista zawiera zamówienia, które zostały złożone bądź dodane ręcznie do panelu administracyjnego IdoSell i zostały poprawnie zaimportowane do programu F/K.

Ustawienia programu

Panel IdoSell

W tej sekcji należy wprowadzić podstawowe dane potrzebne do synchronizacji takie jak:

 • nazwa strony
 • dane dostępowe do panelu administracyjnego IdoSell
 • klucz licencji, który dostępny jest w panelu administracyjnym IdoSell w module APLIKACJE POMOCNICZE / IdoSell Bridge. Jeżeli go tam nie ma zamów licencję. Jeżeli licencja była przez Ciebie zamówiona, a nie ma klucza, skontaktuj się z Działem wsparcia
 • sprawdzenie połączenia z panelem administracyjnym IdoSell administracyjnym IdoSell jest narzędziem, które weryfikuje czy wprowadzone przez Ciebie dane są dobre i sprawdzi klucz licencji

Program Bridge i Program F/K

Tutaj możesz konfigurować zaawansowane opcje związane z konfiguracją i działaniem programów.

Preferencje synchronizacji

Automatyczna synchronizacja

Dzięki tym ustawieniom nie trzeba pamiętać by przeprowadzać synchronizację ręcznie - IdoSell Bridge zrobi to za Ciebie. Uruchom usługę automatycznej synchronizacji BridgeService, która będzie synchronizowała dane między panelem administracyjnym IdoSell, a programem F/K. Usługa BridgeServiece działa nawet gdy program IdoSell Bridge jest wyłączony.
Dodatkowo możesz ustawić jak często ma odbywać się synchronizacja. W tym celu wprowadź wartość w minutach od 15 do 240.

Funkcje synchronizacji

Funkcje synchronizacji podzielone są na dwie części i oferują następujące możliwości:

1. Aktualizacja danych w IdoSell - dotyczy aktualizacji panelu administracyjnego IdoSell na podstawie danych programu F/K:

 • Aktualizacja stanów magazynowych w IdoSell - monitoruje zmiany stanów magazynowych w programie F/K i aktualizuje te stany w panelu administracyjnym IdoSell
 • Aktualizacja zamówień w IdoSell - monitoruje zmiany w zamówieniach w programie F/K i aktualizuje te zamówienia w panelu administracyjnym IdoSell.

Funkcja ta nie działa przy włączonej opcji "Aktualizacja zamówień w programie F/K".

 • Aktualizacja cen sprzedaży w IdoSell - monitoruje ceny w programie F/K i aktualizuje te ceny w panelu administracyjnym IdoSell.

Funkcja ta nie działa przy włączonej opcji "Aktualizacja cen sprzedaży w programie F/K".

2. Aktualizacja danych w programie - dotyczy aktualizacji zmian w programie F/K na podstawie zmian w panelu administracyjnym IdoSell:

 • Przenoszenie nowych zamówień z panelu IdoSell do programu F/K - wraz z danymi klientów oraz dokonując rezerwacji towarów
 • Aktualizacja zamówień w programie F/K - na podstawie zmian w panelu administracyjnym IdoSell

Funkcja ta nie działa przy włączonej opcji "Aktualizacja zamówień w IdoSell".

 • Aktualizacja cen sprzedaży w programie F/K - na podstawie zmian dokonywanych w panelu administracyjnym IdoSellIdoSell

Funkcja ta nie działa przy włączonej opcji "Aktualizacja cen sprzedaży w IdoSell".

 • Księgowanie wpłat do zamówień w programie F/K - automatyczne przenoszenie wpłat zaksięgowanych w IdoSell do programu F/K
 • Przenoszenie zwrotów towarów do F/K - automatyczne przenoszenie zwrotów do zamówień z IdoSell do programu F/K wraz z wystawieniem odpowiednich dokumentów korygujących.

Zamówienia

Tryb rejestracji zamówień

Do dyspozycji masz rożne tryby rejestracji zamówień. Po kliknięciu w wybraną opcję wyświetli się opis działania.
Z ustawień preferencji pobierania nowych zamówień z panelu administracyjnego IdoSell, możesz wybrać, aby wszystkie nowe zamówienia trafiały do programu F/K lub trafiały tam tylko zamówienia spełniające określone kryteria. Do wyboru masz pobieranie zamówień o określonych statusach oraz opcję pobierania tylko zamówień potwierdzonych.

Preferencje pobierania nowych zamówień

W tej zakładce możesz określić, z jakimi statusami mają być przenoszone zamówienia do programu F/K.

 • Pobieraj wszystkie nowe zamówienia - aplikacja IdoSell Bridge przeniesie do programu F/K wszystkie nowe zamówienia bez względu na ich status.
 • Pobieraj tylko zamówienia spełniające wybrane kryteria - aplikacja IdoSell Bridge przeniesie do programu F/K tylko zamówienia o wybranych statusach.

Zmiana statusów zamówień

Opcja automatycznego ustawiania statusu dla zamówień w panelu administracyjnym IdoSell dotyczy zamówień, które zostały zrealizowane w programie F/K. Zamówienie zrealizowane oznacza, że dla takiego zamówienia został wystawiony w programie F/K dokument sprzedaży (np. paragon, faktura, itd.).

 • Automatyczna zmiana statusu w panelu administracyjnym IdoSell administracyjnym IdoSell po realizacji zamówienia w programie F/K

Dla zamówień zrealizowanych w programie F/K status zamówienia może zostać zmieniony na jeden z trzech: Gotowe, Realizowane lub Wysłane / Odebrane (w zależności czy zamówienie zostało wysłane, czy odebrane).

 • Automatyczna zmiana statusu dla zamówień ?starszych niż?

IdoSell Bridge posiada również opcję, która może posłużyć jako narzędzie do uporządkowania statusów dla wcześniej zrealizowanych zamówień w programie F/K, a do których nie była wcześniej zastosowana automatyczna zmiana statusów.

W aplikacji możesz ustawić opcję automatycznej zmiany statusów dla zamówień zrealizowanych w programie F/K ?starszych niż X dni?, a które miały ustawiony w panelu administracyjnym IdoSell administracyjnym IdoSell inny status niż wysłane / odebrane.

Np. zaznaczenie, że funkcja ta ma być włączona dla zamówień starszych niż 10 dni spowoduje, że wszystkie zamówienia zrealizowane w programie F/K ? z wystawionym dokumentem sprzedaży, starsze niż 10 dni i posiadające inny status niż wysłane / odebrane w panelu administracyjnym IdoSell - zmienią swój status w panelu administracyjnym IdoSell na wysłane / odebrane (w zależności czy zamówienie zostało wysłane, czy odebrane).

Ceny

 • Ceny sprzedaży - ogólne ceny dla towarów umieszczonych w panelu administracyjnym IdoSell. Możesz wybrać jakim cenom w panelu mają być przyporządkowane ceny w programie F/K.
 • Ceny przekreślone - możesz przyporządkować ceny dodatkowe towarów takie jak np. promocja czy przecena, odpowiednim cenom w programie F/K. Jeżeli aktualizujesz te ceny, w panelu administracyjnym IdoSell stworzy się [/pl/shop/marketing/special-offers/faq.phtml#11 specjalna promocja API]
 • Różne ceny dla sklepów - możesz dokonać takiego samego przyporządkowania jak w zakładce Ceny ale osobno dla każdego sklepu.

Sklepy

Tutaj można wybierać, czy synchronizowane mają być wszystkie sklepy czy tylko wybrane, oraz możesz zdecydować jakie to mają być sklepy.

Magazyny

Ta sekcja pozwala na przyporządkowanie magazynom programu F/K, magazynów z panelu administracyjnego IdoSell oraz zdecydowanie, które magazyny mają podlegać synchronizacji. Dla magazynu M0 wyłączona jest opcja synchronizacji stanów magazynowych.

Pomoc przy uruchomieniu IdoSell Bridge

W każdym momencie możesz umówić się z naszym specjalistą na zdalne szkolenie, dzięki czemu dowiesz się jak sprawnie i bez błędów skonfigurować aplikację IdoSell Bridge.

Umów się na szkolenie