Instrukcja obsługi IAI Bridge: Przywracanie ustawień programu

Na tej stronie zapoznasz się z modułem przywracania ustawień aplikacji IAI Bridge, dostępnym w menu "Narzędzia".
Aby przywrócić ustawienia programu i połączenie z bazą danych należy wykonać następujące kroki: