Ta strona ma rozszerzoną wersję zawierającą więcej szczegółów.

Aby uzyskać do niej dostęp

Zaloguj się

Konfiguracja IAI Bridge zintegrowanego z programem WF-MAG

Program IAI Bridge obsługuje integrację z programem WF-MAG dla Windows w wersjach 7.3x. Ponad to, aby zintegrować panel administracyjny IAI-Shop.com z programem WF-MAG wymagane jest posiadanie wariantu "BIZNES", "PRESTIŻ" lub "PRESTIŻ PLUS" programu WF-MAG. Wariant "START" programu WF-MAG nie jest obsługiwany przez aplikację IAI Bridge.

Wstępna konfiguracja

Podczas pierwszego uruchomienia programu IAI Bridge na etapie konfiguracji ustawień po skonfigurowaniu połączenia z bazą danych programu WF-MAG pojawia się dodatkowe okno kreatora konfiguracji pozwalające na ustawienie dodatkowych parametrów specyficznych dla programu WF-MAG. W oknie tym należy ustawić następujące parametry:

1. Wybrać parametr według którego mają być identyfikowane towary pomiędzy panelem administracyjnym IAI-Shop.com, a programem WF-MAG. Do wyboru jest indeks katalogowy, identyfikator artykułu oraz GUID artykułu.

 • Identyfikowanie towarów po indeksie katalogowym, bądź "GUID artykułu" pozwala na synchronizowanie towarów na wielu magazynach. Jest to możliwe dzięki temu, że indeks katalogowy nie jest wartością unikatową i może być użyty wielokrotnie. Więcej informacji znajduje się w sekcji Obsługa wielu magazynów w WF-MAG.

Uwaga! "GUID artykułu", to wartość pobierana z bazy programu WF-MAG z kolumny GUID_ARTYKUL. Kod ten nie jest widoczny na karcie towaru w programie WF-MAG, jest natomiast wyświetlany w oknie Towary w aplikacji IAI Bridge.

 • Natomiast identyfikator artykułu jest parametrem unikatowym, który pozwala w jednoznaczny sposób określić dany towar. Wybranie tej opcji w IAI Bridge spowoduje, że będzie możliwe synchronizowanie towarów z tylko jednego magazynu.

2. Wybrać podmiot (firmę) z programu WF-MAG z którą ma zostać zsynchronizowany panel administracyjny IAI-Shop.com. Program IAI Bridge pozwala na integrację tylko z jednym podmiotem programu WF-MAG. Nie jest możliwa integracja z wieloma podmiotami.

3. Wybrać domyślne parametry nowych zamówień i kontrahentów (dodawanych automatycznie przez aplikację IAI Bridge do programu WF-MAG). W tym celu należy wybrać odpowiednio wartości następujących parametrów:

 • Klasyfikacja - jest to pole określające przynależności kontrahenta do danej grupy. Do wyboru są wartości dostępne z programu WF-MAG. Każdy nowo dodany kontrahent przez IAI Bridge będzie przypisany do wybranej na etapie konfiguracji klasyfikacji. Znaczenie pola "Klasyfikacja" w programie WF-MAG jest następujące. Jest to pole do dowolnego wykorzystania przez użytkownika. Umożliwia wprowadzenie własnego podziału kontrahentów ze względu na jakąś wspólną cechę ? np. ze względu na kryterium terytorialne, branżę ? w celu późniejszego wyodrębnienia ich przy sporządzaniu zestawień, analizy danych sprzedaży itp. Jeżeli nie planujemy korzystać z tej funkcji, przypisujemy wszystkich kontrahentów do jednej grupy o nazwie np. Ogólna.
 • Grupa (ceny) - pozwala na wybór do jakiej grupy cenowej z programu WF-MAG ma być przypisywany nowo dodawany przez aplikację IAI Bridge kontrahent.
 • Priorytet zamówień - pozwala określić jaki priorytet w programie WF-MAG mają mieć zamówienie, które zostaną automatycznie dodane do programu przez IAI Bridge.
 • Obliczanie wg cen - określa sposób liczenia wartości zamówienia. Do wyboru są dwa różne sposoby liczenia cen zamówienie: według cen netto lub według cen brutto. Od tego ustawienia zależy jak będą liczone wartości zamówień dodawanych do WF-MAG'a przez IAI Bridge. Ponieważ w systemie IAI-Shop.com wartość zamówień liczona jest według cen brutto, dlatego też zalecane jest ustawienie takiego samego sposobu liczenia cen dla niezamówień, które będą dodawane do programu WF-MAG. W przypadku gdy ustawione zostanie liczenie wartości zamówień według cen netto może występować kilkugroszowa rozbieżność w wartości zamówienia pomiędzy wartością zamówienia w panelu administracyjnym IAI-Shop.com, a wartością odpowiadającego mu zamówienia w programie WF-MAG. Rozbieżność ta wynika z różnego sposobu liczenia wartości zamówienia.
 • Usługa dla opłaty za przesyłkę do klienta - pozwala wybrać kartotekę usługi z programu WF-MAG, która będzie domyślna dla dostawy wybranej przez klienta w zamówieniu z IAI-Shop.com. Do każdego zamówienia przeniesionego do programu WF-MAG będzie dodana dodatkowa pozycja z usługą, która została wybrana. Jedyne co będzie się zmieniać, to cena usługi w zależności od wybranej formy dostawy w danym zamówieniu z IAI-Shop.com.
 • Usługa dla opłaty za wybraną formę płatności - pozwala wybrać kartotekę usługi z programu WF-MAG, która będzie domyślna dla dodatkowej opłaty naliczonej za wybraną płatność w zamówieniu z IAI-Shop.com. Funkcja ta jest przydatna, jeśli klienci sklepu obciążani są np. opłatą za płatność kartą. Do każdego zamówienia przeniesionego do programu WF-MAG będzie dodana dodatkowa pozycja z usługą, która została wybrana. Jedyne co będzie się zmieniać, to cena usługi w zależności od wybranej formy zapłaty w danym zamówieniu z IAI-Shop.com.
 • Pracownik przypisany do zamówienia - pozwala na wybrania pracownika z dostępnych w programie WF-MAG pracowników, który będzie przypisywany do zamówień pochodzących z panelu administracyjnego IAI-Shop.com.
 • Domyślna kasa dla księgowanych wpłat - pozwala na wybranie kasy z programu WF-MAG, do której będą księgowane wpłaty z zamówień z panelu administracyjnego IAI-Shop.com.
 • Magazyn w WF-MAG do którego przypisane są towary, których ceny mają być synchronizowane - W przypadku, kiedy stosowane są różne ceny dla tego samego towaru na rożnych magazynach (opcja w WF-MAG „Synchronizacja danych artykułów o tym samym indeksie katalogowym w wyróżnionych magazynach” jest ustawiona na „Wspólne bez cen”), należy dodatkowo wybrać magazyn z programu WF-MAG, z którym będą synchronizowane ceny sprzedaży towarów.

Obsługa wielu magazynów w WF-MAG

Aplikacja IAI Bridge od wersji 5.5 obsługuje wiele magazynów w programie WF-MAG. Możliwe jest synchronizowanie wszystkich magazynów z programu WF-MAG oraz towarów znajdujących się na tych magazynach.

Nowa opcja współdziała tylko przy wybranej opcji synchronizowania towarów po indeksie katalogowym (patrz punkt 1 w sekcji "Wstępna konfiguracja") oraz włączonej opcji w WF-MAG "Synchronizacja danych artykułów o tym samym indeksie katalogowym w wyróżnionych magazynach": Wspólne bez cen / Wspólne dane i ceny podstawowe".

W przypadku, kiedy stosowane są różne ceny dla tego samego towaru na rożnych magazynach (opcja w WF-MAG „Synchronizacja danych artykułów o tym samym indeksie katalogowym w wyróżnionych magazynach” jest ustawiona na „Wspólne bez cen”), należy dodatkowo wybrać w ustawieniach aplikacji IAI Bridge magazyn z programu WF-MAG, z którym będą synchronizowane ceny sprzedaży towarów.

Nowe ustawienia aplikacji IAI Bridge 5.5 - W ustawieniach aplikacji IAI Bridge 5.5, w zakładce "Program WF-MAG" została dodana opcja wyboru magazynu dla synchronizacji cen. Przy usługach natomiast dodaliśmy informację, z którego magazynu one pochodzą.