Współpraca z dostawcami w obrębie IAI-Shop.com i spoza systemu

Internet Offer Format (IOF) jest formatem XML do opisu produktów w Internecie, umożliwiającym bezproblemową wymianę informacji o ofercie sklepów (czyli pomiędzy dostawcą a sprzedawcą). Jeśli Twój dostawca będzie dostarczał Ci pliki z ofertą, zgodne z tym formatem, to nic nie stoi na przeszkodzie wykorzystania także aplikacji IAI Downloader.

Masz uwagi lub pytania do IOF?

Chcemy aby IOF był standardem otwartym. Jeżeli zapomnieliśmy o jakimś elemencie, ważnym z punktu widzenia Twojego biznesu, lub masz pytania dotyczące implementacji generowania lub interpretowania plików IOF, napisz do nas komunikat ze swojego panelu administracyjnego. Komunikat nadaj do Działu wsparcia. Wszystkie pytania i sugestie nie pozostaną bez odpowiedzi.

Internet Offer Format (IOF)

Aby ułatwić udostępnianie oferty pomiędzy systemem dostawcy a systemem odbiorcy oraz zestandaryzować proces informowania o dostępności towarów, opracowaliśmy specjalny format danych - IOF oparty o język XML.

Czym jest standard IOF?

Internet Offer Format Internet Offer Format (IOF) to standard wymiany informacji o towarach w formacie XML, opracowany przez IAI S.A., który stanowi autorski format opisu oferty produktów w e-handlu.


Standard IOF stworzyliśmy w oparciu o lata doświadczeń nad tysiącami integracji, podczas których coraz bardziej narastało w nas przeświadczenie, że potrzebny jest jeden standard na rynku. Przeprowadzone wdrożenia pokazały nam również, jak potrzebne są przyrosty, czyli dodanie logiki wyznaczania zmian w ofercie do jej generatora, któremu łatwiej sprawdzić co się zmieniło, niż skryptom przetwarzającym ofertę.

IOF jest pierwszym formatem łączącym wszystkie informacje niezbędne do prawidłowego scharakteryzowania towaru w Internecie umożliwiającym udostępnianie ich w sposób przyrostowy.

Jest to format otwarty i udostępniany na podstawie licencji Creative Commons, a więc każdy, kto chce, może z niego korzystać pod jednym warunkiem - nie będzie go sprzedawać ani rozpowszechniać pod własną nazwą.

Wykorzystanie formatu IOF

Zastosowanie i korzyści płynące z wdrożenia otwartego formatu IOF

 • Plik full.xml - przykładowy towar w ofercie w formacie IOF.

Format IOF służy do opisywania produktów w bazie danych oferty importowanej za pomocą programu IAI Downloader. W tym celu wykorzystuje tzw. meta-informacje o produkcie wpisywane w odpowiednie miejsca w plikach, wchodzących w skład oferty w formacie IOF.

Dzięki formatowi IOF będą mogli Państwo aktualizować ofertę swojego sklepu internetowego i wymieniać się nią z innymi sklepami. IOF pozwala zarządzać najpotrzebniejszymi informacjami na temat produktów oraz ich migrację między dowolnymi systemami informatycznymi.

Format wspiera:

 • wielojęzyczność - to doskonała wiadomość dla tych, którzy prowadzą sprzedaż za granicą. Przy wykorzystaniu tego formatu możliwe jest aktualizowanie oferty o informacje o produktach w więcej niż jednym języku;
 • liczbę towaru dla konkretnego magazynu - można określić, ile towaru ma się znaleźć w danym magazynie;
 • kod producenta i jego standard - format przechowuje informacje o kodzie producenta dla konkretnego rozmiaru wraz z informacją o standardzie w jakim kody zostały zapisane;
 • wagę produktu - możliwe jest określenie wagi produktu dla konkretnego rozmiaru;
 • sugerowaną cenę detaliczna (SRP) - można określić sugerowaną cenę detaliczną dla każdego towaru oraz konkretnego jego rozmiaru;
 • przekreśloną cenę detaliczna (STP) - można określić przekreśloną cenę detaliczną dla każdego towaru oraz konkretnego jego rozmiaru;
 • przekreśloną cenę hurtową (SWP) - można określić przekreśloną cenę hurtową dla każdego towaru oraz konkretnego jego rozmiaru;
 • załączniki - umożliwia załączanie do towaru plików wideo, audio, pdf, zip, doc itp.;
 • zdjęcia - umożliwia załączanie do towaru wielu zdjęć w wysokiej rozdzielczości
 • ikony - umożliwia ustawienie ikony towaru w sklepie, ikony dla aukcji oraz ikony dla towaru w grupie
 • gwarancje - umieszczenie informacji o gwarancji, jej okresie oraz dodatkowym opisie;
 • ważność oferty - możesz zamieścić informację o tym w jakim okresie generowana oferta jest ważna.
 • parametr oraz ich opcje dodatkowe i konteksty specjalne - bardzo szczegółowe i najczęściej poszukiwane techniczne informacje o towarze.
 • warianty - możliwe jest określenie wariantów rozróżniających daną grupę towarów
 • zestawy i kolekcje wraz z ich składowymi - możliwe jest zwrócenie towarów o typie zestaw lub kolekcja wraz z ich składowymi

Jakie korzyści optymalizacyjne daje IOF hurtownikowi

Generowanie danych w formacie IOF zostało opracowane w sposób oszczędzający serwer przy jednoczesnej dokładności i aktualności ważnych informacji jak cena i dostępność. Dane na temat dostępności i ceny znajdują się w osobnym pliku light.xml, który generuje się szybko i na żądanie. Obszerniejsze informacje, które rzadziej ulegają zmianom, takie jak opisy, nazwy i parametry towarów znajdują się w pliku full.xml generowanym raz na dobę i przyrostowo w formie dodatkowych plików full_changeYYYY-MM-DDThh-mm-ss.xml (gdzie YYYY-MM-DDThh-mm-ss wskazuje datę i godzinę ostatniej zmiany w normie ISO 8601) zawierających informacje o głównych węzłach towarów, które zmieniły się w ciągu ostatnich 30 minut.

Jeżeli chcesz zapewnić pełną wymianę informacji, nie tylko dotyczących oferty towarów, ale także o zamówieniu to możesz zastosować IOF łącznie z Internet Cross-docking and Drop-shipping Format (ICDF). Oba formaty, zastosowane razem, uzupełniają się dla doskonałej i pełnej komunikacji hurtowni i sklepów internetowych.

Jeżeli chcesz używać standardu IOF i jesteś klientem IAI-Shop.com, to możesz w ciągu kilku chwil pobrać nawet dziesiątki tysięcy towarów z różnych hurtowni oraz masowo aktualizować ceny towarów w swoim sklepie korzystając z naszego uniwersalnego narzędzia do integracji z dostawcami IAI Downloader.

Chcesz dowiedzieć się więcej o możliwościach oferowanych przez IOF?