Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Narzędzia dla Developerów
IdoSell

Struktura i jej opis

Plik light.xml jest drugim podstawowym plikiem oferty IOF zawierającym informacje o cenach towarów i ich rozmiarów uwzględniających rabaty i walutę indywidualnego odbiorcy, o ich stanach dyspozycyjnych i kodach producenta, oraz wagach. W plikach light dla IOF 3.0 nie znajdziemy zestawów znajdą się natomiast informacje o składowych zestawu.

Ceny

Wszystkie zwracane w pliku ceny:

 • cena towaru zawarta w węźle <product><price>,
 • sugerowana cena towaru zawarta w węźle <product><srp>,
 • przekreślona cena detaliczna towaru zawarta w węźle <product><strikethrough_retail_price>,
 • cena rozmiaru zawarta w węźle <product><sizes><size><price>,
 • sugerowana cena rozmiaru zawarta w węźle <product><sizes><size><srp>,
 • przekreślona cena detaliczna rozmiaru zawarta w węźle <product><sizes><size><strikethrough_retail_price>,

są automatycznie przeliczane na walutę klienta docelowego (atrybut @currency w węźle <products>) z uwzględnieniem również rabatów przypisanych do jego konta w serwisie dostawcy, a w przypadku, gdy konto odbiorcy ma status hurtownika ich wartości pobierane są z pól cen hurtowych towarów po stronie dostawcy.

Węzeł każdej ceny zawiera informacje o wartości brutto (opcjonalny atrybut @gross) oraz o wartości netto (wymagany atrybut @net).

Stawka VAT (atrybut @currency) określana jest dla całego towaru w jego głównym węźle <product>.

Rozmiary

Każdy dostępny w pliku rozmiar (węzeł <size>) opisywany jest przez następujące atrybuty:

Atrybuty wymagane:

 • @id – identyfikator rozmiaru,
 • @code – unikalny kod produktu np. 1454-03.

Atrybuty opcjonalne:

 • @panel_name - unikalna nazwa rozmiaru,
 • @name - nazwa rozmiru wyświetlana w sklepie,
 • @code_producer – kod producenta,
 • @iaiext:code_external - kod zew. systemu (atrybut rozszerzenia IOF Extensions),
 • @weight – waga towaru z opakowaniem podana w gramach.
 • @iaiext:weight_net - waga towaru bez opakowania podana w gramach (atrybut rozszerzenia IOF Extensions).

Stany magazynowe

Stany dyspozycyjne każdego z rozmiarów zwracane są w węźle <product><sizes><size><stock>, którego wymaganym atrybutem jest identyfikator magazynu (atrybut @id) oraz dostępna ilość (atrybut @quantity). Atrybut @quantity może zawierać wartość ułamkową oraz wartość nieskończoności (-1).

Przykładowe magazyny i ich identyfikatory dostępne w panelu administracyjnym Idosell Shop:

 • M0 - id="0",
 • M1 - id="1",
 • M2 - id="2" itp.

Changelog:

IOF 3.0

 • zmieniliśmy nazwę węzła <strikethrough_price> na <strikethrough_retail_price>, aby była zgodna z nazwą tego węzła w pliku full.xml,
 • dodaliśmy nowy atrybut @name w węźle <sizes><size> odpowiadający unikalnej nazwie rozmiaru.

Przykładowa struktura pliku XML:

Zależności między danymi:

 • product.sizes.size@id jest ściśle powiązany z sizes.group.size@id w pliku sizes.xml,
 • product.sizes.size@name jest ściśle powiązany z sizes.group.size@name w pliku sizes.xml,
 • product.sizes.size.stock@id jest ściśle powiązany z stocks.stock@id w pliku stocks.xml.

Pliki do pobrania

 • Pobierz przykład pliku XML light
 • Pobierz walidator schematu XSD light