Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Narzędzia dla Developerów
IdoSell

Najważniejsze funkcje exportu towarów:


Generowanie oferty towarów z Twojego programu sprzedażowo-mgazynowego
Przekaż odpowiednie informacje do bazy UDB, a aplikacja IdoSell Bridge wygeneruje ofertę towarów w uniwersalnym formacie IOF.

Dowiedz się więcej na temat eksportu zdjęć i opisów towarów z Twojego programu sprzedażowo-magazynowego


Prosty i szybki import towarów do panelu administracyjnego IdoSell
Zaimportuj wygenerowaną ofertę towarów do panelu administracyjnego IdoSell za pomocą aplikacji IAI Downloader.

Dowiedz się więcej na temat procesu przenoszenia towarów do panelu administracyjnego IdoSell


Umożliwienie synchronizacji danych o cenach i stanach magazynowych zaimportowanych towarów
Po zaimportowaniu towarów do swojego sklepu internetowego, będziesz mógł za pomocą aplikacji IdoSell Bridge działającym w Uniwersalnym Trybie Pracy wymieniaj informacje o stanach magazynowych pomiędzy programem sprzedażowo-magazynowym, a panelem administracyjnym IdoSell oraz o cenach w wybranym kierunku.

Dowiedz się więcej na temat wymiany informacji o towarach


Potrzebujesz zaawansowanego eksportu oferty swoich towarów?
IdoSell Bridge pozwala na generowanie informacji o towarach z Twojego programu sprzedażowo-magazynowego do postaci formatu IOF, które szybko zaimportujesz do panelu administracyjnego IdoSell za pomocą aplikacji IAI Downloader.

Pamiętaj jednak, że zakres przekazywanych informacji jest uproszczony i pozwala na zaimportowanie do panelu administracyjnego IdoSell tylko takich informacji o towarze jak: nazwa towaru, producent, dostawca, kategoria, opis, czy zdjęcia.

IconZwracamy uwagę na to, że formatem bazowym we wszystkich aplikacjach pomocniczych IdoSell, które generują dane opisowe towarów jest format IOF. Dzięki temu zachowujemy spójność rozwiązań technicznych, które opierają się o jeden mechanizm przesyłania informacji do panelu administracyjnego IdoSell w sposób bezpieczny i optymalny, a którym to mechanizmem jest IAI Downloader.

Dlatego, jeżeli chcesz wpłynąć na postać generowanych danych (np. dodać fragment tekstu do opisu każdego towaru), wystarczy że albo zmodyfikujesz generowany plik IOF i przekażesz go do IAI Downloader w zmienionej formie, albo możesz plik IOF wygenerować od początku sam. Dzięki takiemu otwartemu podejściu, w pełni kontrolujesz jakie dane, jaki program generuje i masz możliwość modyfikowania tych danych, budując bazę opisów z gotowych "klocków".

Dowiedz się więcej na temat eksportu informacji o towarach do formatu IOF

Zapoznaj się ze strukturą tabel i opisem funkcjonalności

Informacja: Treść tej strony nie jest publicznie dostępna. Podaj swój adres e-mail i kliknij w link, który ci na niego prześlemy, aby wyswietlić pełną zawartość tej strony.
Po otrzymaniu linka będziesz mógł zapoznać się z pełną treścią tego, co dla Ciebie przygotowaliśmy.