Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Narzędzia dla Developerów
IdoSell

Dowiedz się jak stworzyć własną aplikację indywidualną

Konfiguracja aplikacji indywidualnej w panelu

Zarządzanie aplikacjami indywidualnymi dostępne jest w module Administracja\Aplikacje Indywidualne w którym możesz skonfigurować własną aplikację znajdującą się poza IdoSell a którą chciałbyś udostępnić użytkownikom.

Open Saas, IdoSell.com, integracja, IAI-Shop.com

Dodanie nowej aplikacji wymaga określenia:

  • nazwy
  • opisu
  • pozycji menu w której aplikacja będzie widoczna
  • adresu głównego aplikacji
  • adresu URL na który zostanie przekierowana aplikacja po poprawnej autoryzacji
  • unikalnego identyfikatora określonego przez developera w kodzie źródłowym aplikacji (identyfikator będzie przekazywany przez aplikację podczas autentykacji jako parametr client_id)
  • unikalnego klucza (ciągu znaków) (klucz będzie przekazywany przez aplikację podczas autentykacji jako parametr client_secret)

Open Saas, IdoSell.com, integracja, IAI-Shop.com

Uprawnienia użytkowników do aplikacji indywidualnej

Uprawnienia użytkowników do aplikacji indywidualnej można określić na dwa sposoby:

  • wskazując konkretnych użytkowników zarejestrowanych w panelu - tylko użytkownicy wskazani na liście będą mieli dostęp do aplikacji (wymagane będzie jawne wskazanie każdego nowego użytkownika)

Open Saas, IdoSell.com, integracja, IAI-Shop.com

  • określając zestaw uprawnień do modułów jakie ma mieć użytkownik aby uzyskać dostęp do aplikacji (dzięki temu rodzajowi konfiguracji każdy nowy użytkownik panelu, jeżeli otrzyma odpowiedni zestaw uprawnień, automatycznie uzyska dostęp do aplikacji)

Open Saas, IdoSell.com, integracja, IAI-Shop.com

Utworzona aplikacja indywidualna dostępna będzie w wybranym menu dla użytkowników z odpowiednimi uprawnieniami.

Open Saas, IdoSell.com, integracja, IAI-Shop.com