Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Narzędzia dla Developerów
IdoSell

Struktura i jej opis

Plik gateway.xml jest głównym plikiem struktury formatu IOF stanowiącym zbiór szczegółowych informacji o dostawcy oraz adresów URL do podstawowych, różnicowych oraz referencyjnych plików oferty.

Szczegółowe dane dostawcy, czyli pod węzły

 • <long_name> - długa nazwa dostawcy,
 • <short_name> - skrócona nazwa dostawcy (nie może zawierać biały spacji, dopuszcza znak dolnego podkreślenia oraz symbole "0-9", "a-z", "A-Z"),
 • <showcase_image> - adres URL do logotypu dostawcy,
 • <email> - adres poczty elektronicznej dostawcy,
 • <tel> - numer telefonu dostawcy,
 • <fax> - faks dostawcy,
 • <www> - adres URL strony dostawcy,
 • <street> - ulica adresu dostawcy,
 • <zipcode> - kod pocztowy adresu dostawcy,
 • <city> - miasto adresu dostawcy,
 • <country> - kraj adresu dostawcy,
 • <province>- województwo adresu dostawcy.

umieszczone są w wymaganym węźle <meta>, w którym zwracana jest również:

 • informacja o dacie wygenerowania oferty, czyli pod węzeł <meta><time><offer> z atrybutem @created,
 • informację o dacie wygaśnięcia oferty, czyli pod węzeł <meta><time><offer> z atrybutem @expires.

Dalsze węzły wskazują na adresy URL do poszczególnych plików formatu:

Węzły wymagane

 • <full> – adres URL do pierwszego podstawowego pliku oferty full.xml - zawierającego podstawowe informacje o towarach np. opisy, zdjęcia, atrybuty, załączniki czy grupy towarów bądź składowe zestawów i kolekcji itp.,
 • <light> – adres URL do drugiego podstawowego pliku oferty light.xml - zawierającego informacje m.in. o rozmiarach, ich lokalizacji na magazynie i stanach dyspozycyjnych, kodach producenta, wagach oraz cenach uwzględniających rabaty i walutę indywidualnego odbiorcy,
 • <categories> – adres URL do referencyjnego pliku oferty categories.xml - stanowiącego zbiór wszystkich kategorii towarów dostawcy,
 • <sizes> – adres URL do referencyjnego pliku oferty sizes.xml - stanowiącego zbiór wszystkich rozmiarów towarów dostawcy,
 • <producers> – adres URL do referencyjnego pliki oferty producers.xml - stanowiącego zbiór wszystkich producentów towarów dostawcy.

Węzły opcjonalne

 • <change> - adresy URL do opcjonalnych plików oferty full_changeYYYY-MM-DDThh-mm-ss.xml - stanowiących pliki różnicowe dla podstawowego pliku oferty full.xml i zawierających informacje o głównych węzłach towarów, które uległy ostatnio zmianie,
 • <series> – adres URL do referencyjnego pliku oferty series.xml - stanowiącego zbiór wszystkich serii towarów dostawcy,
 • <warranties> – adres URL do referencyjnego pliku oferty warranties.xml - stanowiącego zbiór wszystkich gwarancji towarów dostawcy.,
 • <parameters> – adres URL do referencyjnego pliku oferty parameters.xml - stanowiącego zbiór wszystkich parametrów towarów dostawcy,
 • <units> – adres URL do referencyjnego pliku oferty units.xml - stanowiącego zbiór wszystkich jednostek miary towarów dostawcy,
 • <stocks> - adres URL do referencyjnego pliku oferty stocks.xml - stanowiącego zbiór wszystkich magazynów towarów dostawcy,
 • <preset> - adres URL do ostatniego opcjonalnego pliku oferty preset.xml - przechowującego informacje na temat konfiguracji oferty na potrzeby programu służącego do jej synchronizacji (np. Downloader).
Uwaga dotycząca znaczników opcjonalnych
W przypadku braku jednostki miary, serii, gwarancji czy parametrów dla danego towaru w pliku full.xml, puste tagi dodatkowe np. <unit/>, czy <series/> nie będą akceptowane, w takim przypadku nie należy takich tagów określać w pliku w ogóle.

Wycinek struktury z niepoprawnym zapisem węzłów opcjonalnych

Wycinek struktury z poprawnym zapisem węzłów opcjonalnych

Changelog:

IOF 3.0

 • dodaliśmy opcjonalny atrybut @generated_by w węźle <provider_description>, który umożliwia zwrócenie informacji o platformie, z której została wygenerowana oferta,
 • dodaliśmy w węźle <provider_description><meta><adress> dodatkowy węzeł <province>, który pozwala na przekazanie informacji o prowincji, dzielnicy, regionie, województwie lub stanie adresu dostawcy,
 • w węzłach <provider_description><meta><time><offer> zmieniliśmy nazwy atrybutów @date_created i @date_expires na @created i @expires,
 • dodaliśmy dla do węzłów wszystkich plików oferty za wyjątkiem węzła <light> wymagany atrybut @hash zwracający klucz md5 danego pliku oraz opcjonalny atrybut @changed zwracający datę i godzinę ostatniej modyfikacji danego pliku,
 • w węźle <full> dodaliśmy opcjonalny węzeł <changes> zawierający dowolną ilość węzłów <change> zwracających adresy URL do plików różnicowych zawierających informacje o towarach i ich węzłach, które zmieniły się w ciągu ostatnich 30 minut.

Przykładowa struktura pliku XML:

Pliki do pobrania

 • Download example XML file gateway
 • Download the XSD schema validator gateway