Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Narzędzia dla Developerów
IdoSell

Generowanie przyrostowe Internet Offer Format (IOF)


Głównym zadanie zastosowanego w IdoSell mechanizmu generowania przyrostowego jest:

  • oszczędność wykorzystywanego transferu i mocy obliczeniowej serwera sklepu, poprzez:
    • generowanie daty utworzenia oraz daty wygaśnięcia głównego pliku gateway.xml,
    • generowanie daty ostatniej zmian i sum kontrolnych poszczególnych plików formatu (full.xml, full_change.xml, light.xml, sizes.xml, series.xml, warranties.xml, categories.xml, producers.xml, parameters.xml, stocks.xml),
    • generowanie sum kontrolnych zdjęć oraz ikon .
  • szybsze przygotowywanie zmian dotyczących tych towarów, które uległy ostatniej zmianie, poprzez:
    • tworzenie w ciągu dobry wielu przyrostowych plików full_change.xml zawierających informacje tylko o tych towarach, które uległy zmianie w ciągu 60 minut od ostatnio wygenerowanego pliku przyrostowego.

Punktem wyjścia do tworzenia plików przyrostowych full_change.xml jest przygotowanie pełnej oferty full.xml generowanej raz na dobę. Od tego momentu system na podstawie daty ostatniej modyfikacji zapisywanej przy edycji każdego towaru porównuje ich obecny stan ze stanem zapisanym w pełnej ofercie, a następnie co godzinę ze stanem ostatniego wygenerowanego pliku przyrostowego. Umieszczając w kolejnym pliku full_change.xml jedynie te towary, których dane uległy zmianie w przeciągu ostatnich 60 minut od czasu generowania poprzedniego pliku. Po upływie 24h cały cykl jest powtarzany.

Różnicowanie odbywa się na poziomie głównego węzła towaru <product>, w którym nastąpiła dana zmiana. Przykładowo, jeśli zmianie ulegnie jeden z parametrów produktu (zostanie do niego np. dodany nowy parametr) to w pliku full_changel.xml umieszczony zostanie cały węzeł <product> tego towaru zawierający zarówno niezmienione dane z ostatniego pliku przyrostowego jak i węzeł <parameters>, w którym nowy parametr został dodany.

Powiązane treści