Możliwości i funkcje Udostępniania oferty do integracji

Eksport całej oferty towarów sklepu do plików gotowych do udostępnienia partnerowi

Udostępnianie oferty do integracji posiada kilka opcji konfiguracyjnych, które dopilnują, aby w ofercie były umieszczone te towary, które chcesz ze względu na posiadanie ich w magazynie. Moduł zbiera wszystkie dane o towarach, ich ceny, opisy, zdjęcia i ilości i generuje pliki oferty. Raz dziennie system automatycznie generuje “świeże” pliki, aby oferta była aktualna. Dodatkowo co 60 minut generuje również pliki różnicowe, zawierające informacje o towarach, które uległy w tym czasie zmianie. Moduł wygeneruje URL do plików oferty, które po prostu możesz przekazać partnerowi.

Udostępnianie oferty dla danego klienta

Udostępnienie oferty odbywa się z poziomu edycji konta wybranego partnera (klienta sklepu). Ma to na celu wygenerowanie informacji o cenach, które będą dostosowane do rabatów, jakie przyznałeś partnerowi. Dla każdego klienta ceny towarów w ofercie mogą być zupełnie różne - to zależy od Ciebie. Gdy przestaniesz współpracować z jednym z partnerów, wystarczy, że
wyłączysz udostępnianą z poziomu jego konta ofertę i system nie pozwoli mu na pobieranie plików oferty nie ingerując w oferty generowane dla innych partnerów.

Posiadasz kilka sklepów w IAI-Shop.com? Możesz eksportować ofertę z każdego sklepu osobno!

Jeżeli posiadasz kilka sklepów w Panelu Administracyjnym IAI-Shop.com, możesz z każdego z nich udostępniać ofertę oddzielnie. W każdej z ofert znajdą się te towary, które są widoczne w danym sklepie. Jeżeli towar jest dostępny np. w trzech sklepach, to znajdzie się w ofercie eksportowanej ze wszsytkich trzech sklepów z zachowaniem ceny w danym sklepie.

Dystrybucja międzynarodowa - opisy towarów w wielu językach i ceny w walucie klienta!

Moduł Udostępniania oferty do integracji wspiera wielojęzyczność dla ofert w formacie IOF. W ofercie wygenerują się opisy towarów w językach, która posiadasz w Panelu Administracyjnym IAI-Shop.com. Dodatkowo pliki oferty zawierają ceny w walucie klienta.

Możliwość eksportu plików w wielu formatach

Możesz eksportować bazę towarów do plików IOF (opartych o XML) i CSV.

Dowiedz się więcej o formatach eksportowanych plików