Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Narzędzia dla Developerów
IdoSell

Najważniejsze funkcje synchronizacji zamówień:


Przenoszenie zamówień z panelu administracyjnego IdoSell do Twojego programu magazynowo-sprzedażowego
Przenoś do swojego programu sprzedażowo-magazynowego zamówienia z panelu administracyjnego IdoSell. Jeśli posiadasz w panelu więcej niż jeden sklep, to możesz wybrać z którego mają być przenoszone zamówienia.

Aktualizuj zmiany w zamówieniach w wybranym kierunku
Jeśli w zamówieniu zaszła jakakolwiek zmiana, to zostanie ona odnotowana w wybranym przez Ciebie kierunku. Wybierz aktualizację zamówień z programu sprzedażowo-magazynowego do panelu administracyjnego IdoSell, bądź odwrotnie.

Aktualizacja statusów zamówień
Informuj klientów o postępie w realizacji zamówień dzięki możliwości zmiany statusu zamówień w panelu administracyjnym IdoSell. Możesz też synchronizować status zamówienia w swoim programie sprzedażowo-magazynowym dzięki aktualizacji statusu zamówienia z panelu administracyjnego IdoSell w Uniwersalnej Bazie Danych.

Obsługa zamówień w walucie obcej
Jeśli w Twoim sklepie internetowym rozliczenia prowadzone są w innej walucie niż PLN, to Uniwersalny Tryb Pracy zapewnia prawidłowe przenoszenie zamówień do Twojego programu sprzedażowo-magazynowego złożonych w Twoim sklepie internetowym w walucie obcej, z uwzględnieniem ustalonego kursu zamówienia.

Zapoznaj się ze strukturą tabel i opisem funkcjonalności

Informacja: Treść tej strony nie jest publicznie dostępna. Podaj swój adres e-mail i kliknij w link, który ci na niego prześlemy, aby wyswietlić pełną zawartość tej strony.
Po otrzymaniu linka będziesz mógł zapoznać się z pełną treścią tego, co dla Ciebie przygotowaliśmy.