Udostępnianie oferty do integracji - FAQ

Czy IdoSell w jakiś sposób ułatwia udostępnianie oferty?

Tak - IdoSell dostarcza moduł Udostępnianie oferty do integracji, czyli wyspecjalizowaną funkcję aktywacji eksportu stanów magazynowych wybranego sklepu dla tych odbiorców (partnerów), z którymi zdecydujesz się podpisać umowę o dystrybucji Twoich towarów. Mechanizm ten aktywujesz w ramach panelu administracyjnego IdoSell na stronie ADMINISTRACJA / Ustawienia udostępniania ofert do integracji

Samą zaś ofertę będziesz mógł udostępnić klientowi (partnerowi) z poziomu edycji jego konta w sekcji Udostępnianie oferty do integracji i obsługa zamówień dropshippingowych.

Aktywacja modułu udostępniania ofert do integracji z poziomu edycji konta klienta

Oczywiście, jak w podobnych przypadkach, abyś w ramach danego konta mógł udostępniać oferty jego właścicielowi, musisz najpierw uaktywnić moduł przełącznikiem konfigurującym Włącz generowanie ofert w formacie IOF, XML lub CSV i ustawić konfigurację dotyczącą formatu i typu plików udostępnianej oferty oraz dodać sklep, z którego oferta będzie dla klienta (partnera) dostępna.

UWAGA: Ustawiona konfiguracja formatu i typu plików dotyczy wszystkich ofert udostępnionych w ramach konta danego klienta (partnera), dlatego pamiętaj, że zmiana tych ustawień, skutkować będzie zmianą we wszystkich ofertach, do których klient (partner) ma dostęp.

Zachęcamy Cię do korzystania z modułu, który może stanowić doskonałe rozszerzenie mechanizmu integracji Twojego sklepu z wybranymi odbiorcami.

Jak skonfigurować moduł udostępniania oferty?

Po aktywacji modułu w edycji konta danego klienta (partnera) w sekcji Udostępnianie oferty do integracji i obsługa zamówień dropshippingowych musisz wskazać Format danych generowanej oferty oraz Typ jej pliku/plików

a następnie dodać sklep lub sklepy do których ofert klient (partner) ma mieć dostęp.

Po zakończeniu konfiguracji kliknij Zapisz zmiany.

W kolejnym kroku powinieneś kliknąć na link [ustawienia] w wierszu ofert ustawionej dla wybranego sklepu i na nowo otwartej stronie Konfiguracji ustawień udostępniania oferty dla sklepu zaznaczyć i zapisać, które towary i o jakim typie system powinien w tej ofercie zwracać.

Teraz wystarczy, że klikniesz na link [plik eksportu] aby móc skopiować właściwy link oferty i następnie przekazać go swojemu klientowi (partnerowi).

Wyświetlone okienko dostarczy Ci również informacji o dacie i godzinie wygenerowania oferty, ilości wyeksportowanych w niej towarów (ilości towarów zwracanej z pliku full.xml) oraz dacie i godzinie ostatniego pobrania oferty, dzięki którym będziesz mógł śledzić czy klient (partner) aktywnie korzysta z udostępnionych mu ofert.

Dodatkowo obsługując zamówienia dropshippingowe i cross-dockingowe w swojej hurtowni możesz umożliwić klientowi (partnerowi) ich składanie, wystarczy wówczas, że w kolumnie Dostęp do CustomerAPI w wierszu oferty dla danego sklepu zaznaczysz wartość TAK.

W jakim formacie mogę udostępnić swoją ofertę?

Możesz wybrać spośród dwóch formatów danych oraz trzech typów plików:

 • IOF, jako plik gateway.xml (zbiór linków do wszystkich plików standardu),
 • IOF, jako same pliki full.xml i light.xml,
 • CSV, jako same pliki full.csv i light.csv,

Wszystkie mechanizmy generowania działają niezależnie i generują dwa najważniejsze pliki:

 • full - jest to oferta zawierająca podstawowe informacje o towarach np. opisy, zdjęcia, atrybuty, załączniki czy towary składowe,
 • light - jest to oferta zawierająca informacje m.in. o rozmiarach i ich stanach magazynowych (z wyłączeniem zestawów), kodach producenta, wagach oraz cenach w walucie odbiorcy.

Ogólna część informacji o ofercie, czyli plik o nazwie full.xml, lub full.csv generowany jest okresowo.

Dodatkowo w przypadku formatu IOF i pliku gateway.xml w wersji 3.0 oprócz pozostałych referencyjnych plików formatu generowane są również pliki różnicowe full_changeYYYY-MM-DDThh-mm-ss.xml (gdzie YYYY-MM-DDThh-mm-ss wskazuje datę i godzinę ostatniej zmiany w normie ISO 8601) zawierające informacje o węzłach towarów, które zmieniły się w ciągu ostatnich 30 minut

Plik light.xml, lub light.csv jest przygotowywany dla indywidualnego odbiorcy, który musi być zarejestrowany jako klient danego sklepu. Dlatego też jest on generowany na żądanie, przy każdym pobraniu.

Do czego służy opcje "Wygeneruj ręcznie plik z ofertą w formacie IOF 2.5 lub CSV" dostępne na stronie Konfiguracji udostępniania oferty do integracji?

Dzięki tym opcjom możesz ręcznie wygenerować plik full.xml (dla wersji IOF 2.5), lub full.csv, zawierający pełną informację o towarach nadających się do eksportu.

Kliknij w [Wygeneruj ręcznie plik z ofertą w formacie IOF 2.5], lub [Wygeneruj ręcznie pliki z ofertą w formacie CSV]], aby wygenerować nowy plik. Nastąpi generowanie pliku. Po udanym zakończeniu otrzymasz informację, że plik został wygenerowany w systemie i jest gotowy do udostępnienia. Informacja będzie także zawierać dane dotyczące przeprowadzenia kolejnego wygenerowania świeżego pliku full.

Nie musisz za każdym razem generować pliku full.xml/full.csv. Ta opcja służy do odświeżania informacji, które w bazie są zawsze.

Informacja: Pliki full.xml i full.csv możesz wygenerować dla każdego aktywnego sklepu w panelu niezależnie.

W jaki sposób mogę zablokować swojemu klientowi (partnerowi) dostęp do pobieranej przez niego oferty?

Istnieje kilka sposób blokady możliwości pobierania przez danego klienta (partnera) udostępnionej mu wcześniej oferty. Możesz:

 • ręcznie zablokować dostęp do wybranej oferty,

W tym celu udaj się do edycji konta wybranego klienta (partnera) i tam w sekcji Udostępnianie oferty do integracji i obsługa zamówień dropshippingowych w wierszu oferty ustawionej dla wybranego sklepu w kolumnie Operacje kliknij na link [zablokuj].

Wybór tego sposóbu daje Ci możliwość decydowania która z ofert ma być zablokowana. Zablokowaną ofertę możesz ponownie udostępnić klikając na link [odblokuj] - link będzie widoczny po zablokowaniu oferty.

 • wyłączyć moduł udostępniania oferty do integracji i obsługi zamówień dropshippingowych,
W tym celu udaj się do edycji konta wybranego klienta (partnera) i tam w sekcji Udostępnianie oferty do integracji i obsługa zamówień dropshippingowych przestaw opcję Włącz generowanie ofert w formacie IOF, XML lub CSV na nie.

Wybór tego sposobu daje Ci możliwość szybkiego dezaktywowania dostępu do wszystkich ofert klienta (partnera) jednocześnie, same oferty nie zostaną jednak trwale usunięte. Ponowne właczenie modułu automatycznie je uaktywni.

 • zablokować konto wybranego klienta (partnera),

W tym celu udaj się do edycji konta wybranego klienta (partnera) i tam w sekcji Login i hasło ustaw opcje Zablokuj konto: na tak.

Wybór tego sposobu daje Ci możliwość odcięcia klinta (partnera) zarówno od możliwości pobierania samej oferty jak i możliwości logowania się w sklepie.

 • usunąć wybraną ofertę (całkowicie).

W tym celu udaj się do edycji konta wybranego klienta (partnera) i tam w sekcji Udostępnianie oferty do integracji i obsługa zamówień dropshippingowych w wierszu oferty ustawionej dla wybranego sklepu w kolumnie Operacje kliknij na link [usuń].

Wybór tego sposobu daje Ci możliwość całkowitego usunięcia wybranej oferty, aby ponownie ją udostępnić będziesz musiał dodać ją na nowo.

W jaki sposób mogę sprawdzić ilu klientom (partnerom) udostępniam swoje oferty?

Listę klientów posiadających dostęp do oferty w danej konfiguracji możesz wyświetlić:

 • z poziomu zaawansowanej wyszukiwarki klientów,

W tym celu udaj się na stronę KLIENCI / Szukaj klientów, a następnie kliknij na link wyszukiwarki zaawansowanej. W wyświetlonym formularzu znajdź opcję Filtruj po formacie danych ofert i ich plików oraz dostępie do Customer API i przestaw ją na tak.

Pojawią Ci się wówczas dodatkowe opcje filtracji umożliwiające zawężenie wyników na podstawie określonej konfiguracji ofert udostępnionych klientom.

System przeniesie Cię wówczas do strony wyników wyszukiwarki klientów z załadowanym specjalnym widokiem Raportu udostępniania ofert do integracji.

 • z poziomu Raportu udostępniania ofert do integracji.

W tym celu udaj się na stronę ADMINISTRACJA / Ustawienia udostępniania ofert do integracji gdzie znajdziesz tabelę Raport udostępniania ofert do integracji.

Raport udostępniania ofert do integracji

Każda z prezentowanych liczb umożliwi Ci aktywne przejście do listy klientów posiadających daną ofertę. Kliknięcie wybranej z nich przeniesie Cię do strony wyników wyszukiwarki klientów z załadowanym specjalnym widokiem Raportu udostępniania ofert do integracji.

Czym jest "Alternatywna wersja oferty do integracji"?

Alternatywna wersja oferty do integracji jest lżejszą wersją pliku full IOF. W ustawieniach B2B (Administracja/B2B zakładka Ustawienia udostępniania ofert do integracji) istnieje możliwość ograniczenia danych w ofercie. Możesz to zrobić poprzez wyłączenie przekazywania do pliku zdjęć i/lub opisów długich.

b2b

Na karcie klienta możesz wybrać, jaki plik full zostanie dostarczony klientowi - pełny czy ograniczony.

klient