Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Narzędzia dla Developerów
IdoSell

Najważniejsze funkcje synchronizacji danych o towarach:


Aktualizuj ceny towarów
Aktualizuj ceny swoich towarów wybierając odpowiedni kierunek synchronizacji. Sprzedawaj towary swoim klientom zawsze w aktualnych cenach, a jeśli posiadasz więcej niż jeden sklep w panelu administracyjnym IdoSell, to synchronizuj różne ceny dla każdego ze sklepów.

Aktualizacja stanów magazynowych
Aktualizuj stany magazynowe i już nigdy więcej nie martw się o rozbieżności w stanach magazynowych pomiędzy panelem administracyjnym IdoSell, a Twoim programem sprzedażowo-magazynowym.

Zarządzaj promocjami
Ustawiaj promocje w towarach w panelu administracyjnym IdoSell w oparciu o wybrane poziomy cen z Twojego programu sprzedażowo-magazynowego. Steruj wyróżnieniem w strefach promocyjnych.

Ustawiaj indywidualne ceny i rabaty
Ustalaj indywidualne ceny i rabaty klientom swojego sklepu internetowego na poszczególne towary.

Dowiedz się więcej o ustawianiu indywidualnych cen i rabatów w Uniwersalnym Trybie Pracy

IconZwracamy uwagę na to, że formatem bazowym we wszystkich aplikacjach pomocniczych IdoSell które generują dane opisowe towarów jest format IOF. Dzięki temu zachowujemy spójność rozwiązań technicznych, które opierają się o jeden mechanizm przesyłania informacji do panelu administracyjnego IdoSell w sposób bezpieczny i optymalny, a którym to mechanizmem jest IAI Downloader.

Dlatego, jeżeli chcesz wpłynąć na postać generowanych danych (np. dodać fragment tekstu do opisu każdego towaru), wystarczy że albo zmodyfikujesz generowany plik IOF i przekażesz go do IAI Downloader w zmienionej formie, albo możesz plik IOF wygenerować od początku sam. Dzięki takiemu otwartemu podejściu, w pełni kontrolujesz jakie dane, jaki program generuje i masz możliwość modyfikowania tych danych, budując bazę opisów z gotowych "klocków".

Dowiedz się więcej na temat formatu IOF

Zapoznaj się ze strukturą tabel i opisem funkcjonalności

Informacja: Treść tej strony nie jest publicznie dostępna. Podaj swój adres e-mail i kliknij w link, który ci na niego prześlemy, aby wyswietlić pełną zawartość tej strony.
Po otrzymaniu linka będziesz mógł zapoznać się z pełną treścią tego, co dla Ciebie przygotowaliśmy.