Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Narzędzia dla Developerów
IdoSell

Struktura i jej opis

Plik parameters.xml ma drzewiastą strukturę i prezentuje wszystkie sekcje oraz parametry i ich wartości wraz z wielojęzycznymi tłumaczeniami ich nazw, opisów i grafik, jakie mogą wystąpić w ofercie. Plik składa się z trzech niezależnych list:

  • <sections> – zawierającej wszystkie wizualne sekcje, które mogą służyć do grupowania kolejnych parametrów przypisanych to oferowanych towarów,
  • <parameters> – zawierającej wszystkie parametry przypisane do oferowanych towarów,
  • <values> – zawierającej wszystkie wartości parametrów przypisanych do oferowanych towarów.

Każda sekcja (węzeł: <section>), parametr (węzeł: <parameter>) czy jego wartość (węzeł: <value>) posiada swój wymagany i unikalny identyfikator (atrybut @id) oraz nazwę (atrybut @name). Dodatkowo parametry i ich wartości mogą mieć zwrócone grafiki wyświetlana na liście (węzeł: <icons><list>) bądź kartach towarów (węzeł: <icons><card>) oraz dodatkowy opis (węzeł: <description>).

Funkcja wielojęzyczna dostępna jest dla każdego atrybutu @name oraz węzłów <description>, <icons><list> i <icons><card>.

Changelog:

IOF 3.0

brak zmian w stosunku do poprzedniej wersji formatu

Przykładowa struktura pliku XML:

Zależności między danymi:

  • parameters.sections.section@id jest ściśle powiązany z product.parameters.parameter@id z atrybutem @type = "section" w pliku full.xml oraz full_change.xml,
  • parameters.sections.section@name jest ściśle powiązany z product.parameters.parameter@name z atrybutem @type = "section" w pliku full.xml oraz full_change.xml,
  • parameters.parameters.parameter@id jest ściśle powiązany z product.parameters.parameter@id z atrybutem @type = "parameter" w pliku full.xml oraz full_change.xml,
  • parameters.parameters.parameter@name jest ściśle powiązany z product.parameters.parameter@name z atrybutem @type = "parameter" w pliku full.xml oraz full_change.xml,
  • parameters.values.value@id jest ściśle powiązany z product.parameters.parameter@type="parameter".value@id w pliku full.xml oraz full_change.xml,
  • parameters.values.value@name jest ściśle powiązany z product.parameters.parameter@type="parameter".value@name w pliku full.xml oraz full_change.xml.

Pliki do pobrania