Uruchomienie systemu Credit Agricole Raty

Prosty system ratalny Credit Agricole Bank Polska w zasięgu Twoim i Twoich klientów

Podpisanie umowy z Credit Agricole Bank Polska


By korzystać z Credit Agricole Raty, trzeba podpisać umowę z Credit Agricole Bank Polska. To właśnie z niej będzie wynikało, jakie towary z asortymentu sklepu mogą być kredytowane, a jakie - nie. Dodatkowo do integracji potrzebne są Identyfikator sklepu oraz informacje o minimalnej i maksymalnej wartości zamówienia. Wszystkie te informacje uzyskasz od opiekuna handlowego z Credit Agricole. Gdy umowa zostanie już podpisana, można łatwo i szybko skonfigurować płatność w panelu IAI-Shop.com.

Konfiguracja Credit Agricole Raty w panelu IAI-Shop.com

Krok 1. - konfiguracja profilu płatności

Udaj się do działu ADMINISTRACJA / Konfiguracja płatności / profile płatności i edytuj właściwy profil płatności. Następnie Dodaj formę płatności Credit Agricole Raty do profilu i skonfiguruj dane otrzymane podczas podpisania umowy:

  • Identyfikator sklepu,
  • Minimalna wartość zamówienia,
  • Maksymalna wartość zamówienia,

Po wykonaniu tych czynności forma płatności Credit Agricole Raty będzie wstępnie skonfigurowana.

Krok 2. - konfiguracja kategorii

Teraz należy przypisać kategorie otrzymane podczas podpisywania umowy od Credit Agricole Bank Polska do Kategorii towarów w panelu. Udaj się zatem do do działu TOWARY / Kategorie towarów w panelu, kliknij na wybraną kategorię i z poziomego menu wybierz opcję edytuj ustawienia. W nowym oknie, w sekcji Kategorie Credit Agricole Raty ustaw pożądaną kategorię (wynikającą z podpisanej umowy) i zapisz zmiany. Operację tę powtórz dla wszystkich kategorii objętych sprzedażą ratalną.

Uwaga:

Nawet gdy dany towar jest objęty systemem ratalnym, czasami może być niedostępny do kupienia przez Credit Agricole Raty np. z powodu ograniczeń, którymi są limity minimalnej i maksymalnej wartości zamówienia.