Najczęściej zadawane pytania dotyczące usługi Banking Pro

Masz pytania dotyczące usługi Banking Pro? Zanim sięgniesz po telefon, przeczytaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

W jakim formacie muszę wprowadzić numer rachunku technicznego (SIMP)?

Numer rachunku technicznego (SIMP) należy wprowadzać w standardzie IBAN, a więc z przedrostkiem informującym o kodzie kraju, do jakiego należy rachunek np. PL11 0000 0000 0000 0000 0000 0000.

Gdzie mogę sprawdzić informację o ostatnich operacjach zarejestrowanych na moim rachunku?

W panelu administracyjnym IdoSell w "ADMINISTRACJA / Konfiguracja Banking Pro" znajduje się sekcja "Lista ostatnich operacji na rachunku", która prezentuje listę ostatnich 10 wykonanych operacji na rachunku usługi Banking Pro:

Wszystkie operacje natomiast znajdziesz w "ADMINISTRACJA / Dziennik zdarzeń".

Jak uruchomić usługę i z kim mam się skontaktować w tej sprawie?

Partnerem technologicznym usługi Banking Pro w IdoSell jest ING Bank Śląski. Skontaktować się najpierw z jego przedstawicielem, który przedstawi Tobie ofertę usługi. Po podpisaniu umowy otrzymasz wszelkie niezbędne dane, konieczne do wprowadzenia w panelu administracyjnym IdoSell.

Kontakt do przedstawiciela ING Bank Śląski znajdziesz na stronie Jak uruchomić usługę Banking Pro w sklepie internetowym IdoSell?.

W jakim banku muszę założyć konto, aby skorzystać z usługi Banking Pro?

Partnerem technologicznym usługi Banking Pro w IdoSell jest ING Bank Śląski i to z tym bankiem musisz podpisać umowę.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronie Jak uruchomić usługę Banking Pro w sklepie internetowym IdoSell?.

ING Bank Śląski i integrację przez Webservice wykorzystujemy w IAI od wielu lat, oferując księgowanie Twoich wpłat gdy opłacasz usługę IdoSell. Banking Pro bazuje na kodzie i doświadczeniach, jakie zdobyliśmy sami, na swoich pieniądzach. Udostępniając Ci tę usługę, jesteśmy pewni, że jest ona stabilna i bezpieczna.

Czy przewidujecie integrację z innymi bankami?

Aby była możliwa usługa Banking Pro, potrzebne są usługi Mass Collect i API umożliwiające bezpieczne i automatyczne przetwarzanie dwukierunkowe transakcji. Taką usługę oferuje obecnie ING Bank Śląski, a przy tym koszty prowadzenia konta bankowego są atrakcyjne. Uruchomienie konta bankowego w ING Bank Śląski nie oznacza przeniesienia wszystkich operacji bankowych do tego banku. Nie musisz tego robić, możesz otwarte konto w ING Bank Śląski wykorzystywać tylko do obsługi płatności w ramach Banking Pro.

Pamiętaj też, że prościej i taniej jest uruchomić konto w ING Bank Śląski, nawet jeżeli go jeszcze nie masz, niż napisać bardzo kosztowną integrację z nowym bankiem, na której dopracowanie poświęcimy wiele miesięcy testów.

ING Bank Śląski i integrację przez Webservice wykorzystujemy w IAI od wielu lat, oferując księgowanie Twoich wpłat gdy opłacasz usługę IdoSell. Banking Pro bazuje na kodzie i doświadczeniach, jakie zdobyliśmy sami, na swoich pieniądzach. Udostępniając Ci tę usługę, jesteśmy pewni, że jest ona stabilna i bezpieczna.

Czy mogę wykorzystać usługę "Banking Pro" dla klientów i zamówień pochodzących z serwisów aukcyjnych np. Allegro?

Niestety nie możesz. Oferując przelew zwykłym przelewem w serwisach aukcyjnych musisz podać jeden numer rachunku dostępny dla wszystkich klientów i jest on zwracany przez serwis aukcyjny, a nie system sklepu internetowego. A nie możesz podać go jako indywidualnego numeru klienta, ponieważ wtedy wszystkie takie płatności będą księgowane na to jedno, wybrane konto klienta. Takie działanie jest zdecydowanie niezalecane.

Jak często sprawdzane jest konto w celu zaksięgowania przelewów?

Konto bankowe w ING Bank Śląski sprawdzane jest na bieżąco, średnio co 10 minut.

W jakich miejscach jest widoczny indywidualny numer rachunku bankowego dla klienta? Czy klient mojego sklepu znajdzie go na dokumentach sprzedaży oraz w wiadomościach transakcyjnych e-mail jako rachunek do wpłaty należności za zamówienie?

Indywidualny numer rachunku bankowego jest generowany dla klienta na wszelkich możliwych dokumentach sprzedaży (np. faktura VAT) i dla zmiennej [iai:shop_accountnumber], która może występować w wiadomościach transakcyjnych czy opisie formy płatności "Przelew". Jeśli usługa Banking Pro jest włączona, to numer konta dla formy zapłaty "Przelew" zawsze jest podmieniany na indywidualny rachunek bankowy do wpłat.

Dlatego bardzo ważne jest uzupełnienie przez Ciebie opisu płatności "Przelew" o zmienną dla numeru konta bankowego [iai:shop_accountnumber]. Dodaj również zmienną dla tytułu płatności [iai:payment_title], ponieważ tytuł przelewu zapisywany jest w historii rozliczenia salda klienta. Poprawnie zdefiniowany tytuł płatności pomoże dodatkowo zidentyfikować wpłatę, gdyby zaszła taka potrzeba.

Klient może podejrzeć swój indywidualny numer w "Twoje konto" w template sklepu (sprawdź czy posiadasz aktualny template, a jeśli nie, to skontaktuj się z nami), a obsługa sklepu może to zrobić na karcie klienta w panelu administracyjnym.

Czy za pomocą usługi Banking Pro mogę księgować wpłaty z pobrań

Tak, w tej chwili możesz za pomocą usługi Banking Pro księgować wpłaty z pobrań przelewane przez Pocztę Polską. Jest to możliwe dzięki temu, że Poczta Polska wykonuje oddzielnie przelew dla każdej paczki, a w tytule przelewu wpisuje jej numer, po którym usługa Banking Pro jest w stanie rozpoznać zamówienie.

Aby włączyć księgowanie pobrań przejdź do ADMINISTRACJA / Banking Pro i włącz opcję "Automatyczne księgowanie pobrań Poczty Polskiej" na "tak":

Wyświetli się Tobie automatycznie przyznany numer rachunku bankowego, na który muszą być przelewane należności z pobrań:

Koniecznie podaj ten numer rachunku bankowego jako rachunek do umowy z Pocztą Polską, na który mają być przelewane należności z pobrań. W przeciwnym razie automatyczne księgowanie pobrań Poczty Polskiej nie będzie możliwe!

Co się stanie, jeśli klient wpłaci za mało, bądź za dużo pieniędzy za zamówienie?

Do zamówienia księgowana jest zawsze dokładnie taka wpłata, jaką wpłacił klient do zamówienia z Twojego sklepu. Jeśli wpłata jest za mała, to różnica zostaje dodana w postaci niezaksięgowanej deklaracji wpłaty. Nadpłata natomiast jest zawsze księgowana i obsługa Twojego sklepu musi taką płatność rozliczyć ręcznie.

Jakie płatności są w pierwszej kolejności księgowane po tym jak klient dokona przelewu środków na swoje indywidualne konto?

  • W pierwszej kolejności księgowane są przeterminowane należności za zamówienia opłacane kredytem kupieckim.
  • Następnie księgowane są płatności dokonywane za pomocą zwykłego przelewu dla zamówień o statusie wyższym niż "nieobsłużone".
  • Na samym końcu są księgowane nieprzeterminowane należności za zamówienia opłacane kredytem kupieckim.

Jeśli wpłata nie zostanie rozpoznana do żadnego zamówienia, to trafia ona na saldo klienta. Algorytm usługi Banking Pro stara się jednak za każdym razem rozdysponować wpłaty do zamówień jeśli tylko jest to możliwe. Jeśli więc w zamówieniu nie ma utworzonej deklaracji wpłaty, to taka deklaracja zostanie utworzona, a następnie zaksięgowana w takiej kwocie, w jakiej możliwe jest pokrycie zamówienia.

Jaki numer rachunku dla wypłat powinienem podać?

"Numer rachunku bankowego do wypłat", to nic innego jak numer Twojego rachunku głównego w ING Bank Śląski. Musisz koniecznie podać ten rachunku głównego. Jeśli podasz numer rachunku technicznego, numer rachunku wirtualnego, czy jakikolwiek inny numer rachunku bankowego, to żadne operacje zlecania przelewów wychodzących nie będą możliwe do zrealizowania z poziomu panelu administracyjnego IdoSell.

Ustawienia obsługi przelewów wychodzących (zwroty i reklamacje

W jakiej walucie usługa Banking Pro obsługuje przelewy?

Usługa Banking Pro obsługuje automatyczne księgowanie przelewów jedynie w walucie PLN. Przelewy dla innych walut niż PLN możliwe są do obsługiwania jedynie na dotychczasowych zasadach, a więc ręcznie.

W jaki sposób mam wygenerować certyfikat?

Instrukcja generowania certyfikatu powinna być zawarta w załączniku nr 1 do umowy dotyczącej WebService, którą podpisałeś z ING Bank Śląski.

Zapoznaj się z instrukcją przygotowaną przez naszego partnera ING Bank Śląski: plik

Uwaga! Jeśli powyższa instrukcja nie zadziała i po próbie wgraniu certyfikatu w panelu administracyjnym IdoSell wyświetli się komunkat "Nie udało się wgrać pliku. Podany certyfikat nie należy do klienta WebService w banku ING o numerze", to spróbuj wygenerować certyfikat w poniższy sposób:

1) Wygeneruj w aplikacji ING certyfikat i zapisz go w formacie JKS.
2) Następnie w programie Portecle otwórz zapisany certyfikat w formacie JKS i wyeksportuj go do formatu PEM.
3) Wyeksportowany certyfikat w formacie PEM wgraj w panelu administracyjnym IdoSell.

Z jakiej komunikacji z WebService ING Bank Śląski korzysta usługa Banking Pro?

Usługa Banking Pro zapewnia komunikację z ING Bank Śląski za pomocą metody pasywnej, która służy do odbierania informacji z banku oraz do przesyłania paczki przelewów do systemu ING Business do zakładki "zarządzanie zleceniami".

Jaki muszę mieć włączony tryb uznawania rachunku w ING Bank Śląski, aby usługa Banking Pro działała poprawnie?

Aby usługa Banking Pro działała poprawnie musisz mieć ustawiony parametr "Tryb uznawania rachunku" na "Pojedynczo z rachunkiem technicznym" (przelewy pojedyncze).

IAI, IdoSell, ING, Banking PRO


Przy takim ustawieniu każdy przelew na konto indywidualne będzie automatycznie uznawany na Twoim rachunku, w przeciwnym razie nie będziemy mogli poprawnie odczytać zaksięgowanych transakcji na Twoim rachunku technicznym.

Dlatego zanim włączysz usługę Banking Pro w panelu administracyjnym IdoSell - upewnij się, że masz włączony tryb uznawania rachunku "pojedynczo z rachunkiem technicznym". W razie wątpliwości skontaktuj się ze swoim opiekunem handlowym w ING Bank Śląski.

Mam podpisaną z ING Bank Śląski umowę z księgowaniem transakcji pojedynczo na rachunku bieżącym bez rachunku technicznego. Czy usługa Banking Pro będzie działać poprawnie jeśli nie posiadam rachunku technicznego?

Aby usługa Banking pro działała poprawnie musisz posiadać rachunek techniczny.

Dlaczego nie mogę zmienić danych po zapisaniu konfiguracji?

Po włączeniu konfiguracji usługi Banking Pro takie pola jak np. "Identyfikator klienta WebService w banku ING" są nieaktywne i nie można zmienić w nich wartości. Jest to nasze zabezpieczenie na wypadek, gdyby niechcący prawidłowe dane zostały zmienione na nieprawidłowe, bądź prawidłowe ale inne od dotychczas wprowadzonych. Zmiana poprawnej konfiguracji na inną spowodowałaby, że zaczęły by się klientom Twojego sklepu generować błędne numery kont.

Jeśli potrzebujesz z jakiegoś powodu zmienić konfigurację usługi Banking Pro pod kątem danych dostępowych, to najpierw koniecznie skontaktuj się z naszym Działem wsparcia.

Przy próbie wgrania certyfikatu otrzymuję komunikat, że plik nie jest prawidłowym certyfikatem SSL

W takiej sytuacji upewnij się, że wgrywasz certyfikat komunikacyjny wraz z kluczem prywatnym w formacie .pem.

Od kiedy zaczną być księgowane przelewy w usłudze Banking Pro?

Przelewy w usłudze Banking Pro zaczną być księgowane dopiero po prawidłowym podaniu certyfikatu i uzyskaniu w ten sposób poprawnego połączenia z API banku. To oznacza, że jeśli włączyłeś usługę np. 2.01.2017, a poprawny certyfikat wgrałeś w dniu 5.01.2017, to przelewy z dni 2-4.01.2017 nie będą zaksięgowane. Transakcje na rachunku zostaną pobrane przez usługę Banking Pro dopiero z dnia 5.01.2017.

Czy edycja, bądź anulowanie deklaracji wypłaty środków wpływa na deklarację dodaną po stronie banku?

Dodanie deklaracji wypłaty środków w zwrocie, bądź reklamacji skutkuje dodaniem po stronie serwisu transakcyjnego banku przelewu możliwego do zatwierdzenia przez operatora. Tylko operator serwisu może zmienić przelew dodany do koszyka przelewów, bądź anulować go. Niestety nie ma technicznej możliwości edycji, bądź anulowania takiej deklaracji poprzez WebService banku ING. Tak więc edycja, czy anulowanie deklaracji wypłaty po stronie panelu administracyjnego IdoSell nie wpłynie na deklarację przelewu dodaną w systemie online banku ING.

Wpłata od klienta do zamówienia jest już zaksięgowana od kilku godzin na rachunku bankowym, dlaczego więc w zamówieniu wpłata widnieje jeszcze jako niezatwierdzona?

Taka sytuacja może mieć miejsce w przypadku, kiedy bank nie przesłał nam jeszcze informacji o takiej transakcji. Opieramy się na danych zwracanych przez webserwis banku i nie mamy wpływu na ewentualne opóźnienia kiedy np. wpłata została zaksięgowana na rachunku bankowym o godz. 11:50, a bank przekazał nam informację o niej dopiero o godz. 13:50.

Uwaga! Takich wpłat nie należy ręcznie księgować w zamówieniu w panelu sklepu. W przypadku takiego działania, gdy już Banking Pro pobierze informacje o wpłacie klienta i zaksięguje ją w panelu, to powstanie nadpłata (która zostanie przekazana na saldo klienta), którą obsługa Twojego sklepu będzie musiała wyjaśnić i skorygować, a to jest zawsze niepotrzebnie dodatkowa praca.