Zaimportuj przesyłki Royal Mail do narzędzia Despatch Manager Online

Wybierz jeden z dwóch trybów importu przesyłek Royal Mail do narzędzia DMO - na żądanie (monitorowanie folderu, w którym generujesz plik z przesyłkami) lub z ręcznym wyborem pliku z dysku.

Import przesyłek w trybie na żądanie

Jeśli wysyłasz przesyłki nawet kilka razy dziennie, skorzystaj z importu w trybie na żądanie. W tym trybie narzędzie DMO monitoruje w ustalonych odstępach czasowych wskazany przez Ciebie folder na dysku Twojego komputera i - gdy tylko pojawią się w nim dwa pliki we właściwym formacie i wybranych nazwach - generuje przesyłki na wybranej drukarce.

Tryb na żądanie jest dostępny w dziale Shipping Services / On Demand Shipping, gdzie:
a. w sekcji On Demand Settings:

 • wybierasz folder, z którego DMO ma pobierać plik z przesyłkami i w którym ma weryfikować plik kontrolny (Pickup Folder Location),
 • wybierasz folder, gdzie DMO ma umieszczać plik ze statusami importowanych przesyłek (Result Folder Location),
 • ustawiasz częstotliwość (w sekundach), z jaką DMO ma sprawdzać folder z plikami,
 • podajesz nazwę pliku z przesyłkami (Data File Name) - w IAI-Shop.com pobierzesz plik o nazwie Data.txt i taką nazwę proponujemy ustawić,
 • podajesz nazwę pustego pliku kontrolnego (Lock File Name), który ma się znaleźć w folderze monitorowanym przez DMO (Pickup Folder Location) - domyślna nazwa to Lock.txt i taki plik udostępniamy dla Twojej wygody do pobrania poniżej:
 • Pusty plik Lock.txt niezbędny do generowania przesyłek w trybie na żądanie
 • możesz określić nazwę pliku wynikowego ze statusami przesyłek (Result File Name), nie jest on jednak wykorzystywany w integracji,
 • zatwierdzasz ustawienia, klikając Submit.

b. w sekcji z ustawieniami drukarek:

 • w kolumnie Label Printer Settings ustawiasz drukarkę etykiet - domyślną (Default Printer) lub wybraną (Specify another printer),
 • w kolumnie A4 Printer Settings ustawiasz drukarkę A4 - domyślną (Default Printer) lub wybraną (Specify another printer),
 • zapisujesz ustawienia, klikając Save Printer Settings.

c. w sekcji On Demand System Status weryfikujesz czy:

 • zainstalowana wersja oprogramowania Java [/pl/shop/integrations/shipping/royal-mail/faq.phtml#2 spełnia wymagania techniczne],
 • wybrany folder do pobierania plików (Pickup Folder Location) jest dostępny.

Możesz także wywołać ponowną weryfikację, klikając Recheck System Requirements.

d. w sekcji On Demand Application Status:

 • rozpoczynasz monitorowanie wybranego folderu, klikając Start,
 • widzisz status aplikacji w wierszu Application status,
 • sprawdzasz statystyki dotyczące przetworzonych plików oraz przesyłek.

Import przesyłek z ręcznym wyborem pliku

Jeśli generujesz przesyłki bez ciągłego działa narzędzie DMO lub tylko wtedy, gdy pojawi się zamówienie z dostawą Royal Mail, skorzystaj z ręcznego wyboru pliku. W tym trybie wybierasz format danych, lokalizację pliku oraz ustawienia pliku. Po zaimportowaniu pliku wybierasz sposób przetworzenia przesyłek i wygenerowania etykiet.

Tryb ręczny jest dostępny w dziale Shipping Services / Import Shipments, gdzie:
a. w sekcji 1. Select a file format wybierasz zdefiniowany format ISD, klikając IdoSell,
b. w sekcji 2. Select file to import wybierasz plik z danymi o przesyłkach przygotowany w IAI-Shop.com,
c. w sekcji 3. Import file zaznaczasz pomijanie pierwszej linii w pliku, klikając Ignore File's First line i zlecasz import, klikając Import,
d. w sekcji 4. Process the imported Shipments podejmujesz decyzję, jak przetwarzać przesyłki:

 • Cancel the current importation - anuluje aktualny import,
 • Half auto mode - wyświetla przesyłki jedna po drugiej, umożliwiając sprawdzenie oraz wydruk etykiety dla każdej z osobna,
 • Full auto mode - przetwarza wszystkie przesyłki automatycznie i drukuje etykiety automatycznie,
 • Open the imported shipments list - wyświetla listę zaimportowanych przesyłek i podjęcie dalszych kroków - wyświetlania przesyłek po kolei lub automatycznego wydruku etykiet.

Przetwarzanie rozpoczynasz, klikając Process.