Najczęściej zadawane pytania dotyczące płatności PayU

Masz jakieś pytania? Coś jest niejasne? Zanim sięgniesz po telefon, przeczytaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Czy obsługiwane są systemy PayU dla innych krajów niż Polska?

W IdoSell możesz przyjmować płatności przez system płatności PayU od klientów z całego świata. Oprócz Polski możesz skorzystać z kont klienta PayU dedykowanych Czechom (konta dostępne wcześniej jako forma płatności PayU.cz), Rumunii oraz Węgrom. Wszystkie kraje obsłużysz poprzez formę płatności PayU, wprowadzając konfigurację dla każdej waluty z osobna.

Czy w przypadku kont dedykowanych innym krajom niż Polska można skorzystać z rozbicia na poszczególne formy płatności?

Rozbicie na poszczególne formy płatności działa dla form dostępnych w IdoSell oraz dostępnych na danym koncie klienta w PayU (identyfikowanym przez parametr pos_id).

Oznacza to, że o ile na Twoim koncie w PayU masz uruchomione karty płatnicze, będziesz je mógł obsłużyć za pomocą PayU z bezpośrednim przejściem do formatki płatniczej. Jeśli chodzi o banki, to najlepiej wybrać formę ogólną PayU, która pokaże Twojemu klientowi wszystkie uruchomione i dostępne na moment transakcji formy płatności już po stronie PayU.

Jakie ustawienia ma mieć punkt płatności dla sklepu w panelu PayU?

Tworząc punkt płatności w panelu PayU, nadaj mu dowolną nazwę, a kodowanie danych na UTF-8. Szczegóły znajdziesz na stronie "Jak uruchomić płatności PayU w sklepie internetowym?".

Pamiętaj, że integracja IdoSell z PayU obsługuje najnowszą wersję, tzw. REST API. Jeżeli Twój punkt płatności opiera się o starszą wersję, tzw. Classic API, skontaktuj się z PayU, aby przejść na REST.

Czy w ramach integracji z PayU.pl obsługiwany jest formularz płacenia kartą bez opuszczenia strony sklepu i tzw. płatności cykliczne "one-click" na podstawie danych ostatnio użytej karty płatniczej?

Tak, integracja IdoSell z PayU obejmuje:

  • standardowe kanały Pay-By-Link (dotyczy przelewów bankowych oraz płatności kartą)
  • formularz płatności kartą bez opuszczania sklepu (wymaga włączenia na Twoim koncie w PayU po podpisaniu lub rozszerzeniu umowy)
  • płatności cykliczne "one-click", w których dane karty są bezpiecznie zapisywane po stronie PayU i wykorzystywane do dokonania kolejnych transakcji jednym kliknięciem (wymagają włączenia na Twoim koncie w PayU po podpisaniu lub rozszerzeniu umowy)

Jak udostępnić płatności bez opuszczania sklepu (on-site) z możliwością dokonania kolejnych zakupów jednym kliknięciem?

Aby korzystać z płatności on-site oraz one-click musisz podpisać aneks do umowy z PayU, aby obsługa tych typów płatności została włączona na Twoim koncie PayU. Skontaktuj się w tym celu z Twoim opiekunem po stronie PayU.

Formularz płatności bez przechodzenia do strony serwisu płatności (z zakupami one-click) jest dostępny we wszystkich maskach stworzonych po listopadzie 2015. Maski indywidualne stworzone wcześniej wymagają stosownej aktualizacji przez dział graficzny. Jeżeli korzystasz z darmowej maski STANDARD, nowe formularze obsłużysz, aktualizując maskę do najnowszej wersji.

Gdy masz pewność, że PayU aktywowało nowe metody i Twoja maska obsługuje pożądane funkcje, przejdź do instrukcji uruchomienia PayU w IdoSell.

Jak uruchomić zwroty cash back dla PayU?

Zwroty cash back są dostępne dla wszystkich wpłat dokonanych od maja 2016 roku za pomocą PayU z poziomu karty zamówienia w Panelu Administracyjnym, dla zamówień będących w realizacji. Po wysłaniu zamówienia istnieje możliwość wypłacenia środków w ramach obsługi zwrotów. Wtedy analogicznie jak dla zamówień wypłatę zatwierdzisz na karcie zwrotu w Panelu Administracyjnym w sekcji "Wypłaty".

Aby korzystać ze zwrotów cash back dla systemu PayU, potrzebujesz skonfigurować PayU w IdoSell w oparciu o API REST.

Jak szybko klient otrzyma z powrotem środki wypłacone cash backiem?

Zlecenie wypłaty cash back jest przekazywane do PayU w czasie rzeczywistym, zaś okres jego realizacji zależy od operatora płatności i wykorzystanej formy płatności. Dla kart płatniczych zlecenie akceptowane jest standardowo w przeciągu kilkunastu minut, a dla płatności szybkim przelewem - w ciągu 24 godzin. Ostateczna wypłata następuje kolejnego dnia roboczego po akceptacji zlecenia po stronie PayU.

Dostałem informacje od PayU o konieczności włączenia tzw. SIG. Co mam zrobić?

Rozwiązanie dla Płatności przez PayU z zastosowanie SIG działa już w sklepach IdoSell o wielu lat. Zapoznaj się z informacją na stronie naszego bloga