Jak działa obsługa płatności Klarna w IdoSell

Płatności Klarna, jak np. "Zapłać za 30 dni", mają nieco inny sposób obsługi w panelu administracyjnym IdoSell, niż inne zintegrowane formy płatności. Aby Klarna uruchomiła środki dla merchanta za opłacone zamówienie, musi otrzymać od sklepu informację o tym, że towar został wysłany do klienta sklepu. Aby to zrobić, merchant musi przyjąć zamówienie w Klarna. Integracja w IdoSell pozwala robić to automatycznie (po ustawieniu statusu zamówienia na „Wysłane” / „Odebrane”) oraz ręcznie (przy zadeklarowanej wpłacie na karcie zamówienia w panelu administracyjnym IdoSell).

Dane dostępowe do API Klarna

Jeśli masz już podpisaną umowę z Klarna, to wystarczy, że w ustawieniach profilu płatności wprowadzisz, wygenerowane w panelu Klarna, dane dostępowe do API Klarna. Dane te znajdziesz w panelu administracyjnym Klarna, w sekcji "Ustawienia / Dane uwierzytelniające API Klarna".

Utwórz nowy zestaw danych, bądź skorzystaj z wcześniej utworzonego. Uzupełnij "Nazwa użytkownika (UID)" oraz hasło (opcja "Zmień hasło do API") w profilu płatności, w zakładce "Klarna" ("ADMINISTRACJA / Konfiguracja płatności -> wybrany profil płatności").

Musisz jeszcze ustalić "Region powiązany z kontem Klarna", który jest zgodny z krajem punktu sprzedaży.

Konfiguracja on-site messaging ("Wysyłanie wiadomości w witrynie")

Pamiętaj również, aby skonfigurować "Wysyłane wiadomości w witrynie", aby wyświetlać wymaganą w sklepie informację o tym, że klienci Twojego sklepu mogą dokonać płatności Klarna.

Przejdź do sekcji "Wysyłane wiadomości w witrynie" w panelu administracyjnym Klarna, wybierz odpowiedni punkt sprzedaży, a następnie skopiuj wartość z pola "data-client-id" i wprowadź go do pola "Data Client ID" w konfiguracji profilu płatności.

Dodatkowo w sekcji "Konfiguracja wyświetlania wiadomości w witrynie (On-site Messaging)" w profilu płatności, możesz ustalić jeden z wybranych przez nas rodzajów wyświetlanej informacji oraz jej schemat kolorystyczny.

Widoczność Klarna w procesie zakupowym w Twoim sklepie

Klarna musi być eksponowana na stronie sklepu, w procesie zakupowym, jako oddzielna grupa płatności. Po wybraniu Klarna klient Twojego sklepu zostanie ostatecznie przekierowany na paywall Klarna, na którym będzie mógł wybrać sposób płatności i wypełni dane, konieczne do przyjęcia płatności.

W szablonie mojego sklepu Klarna wyświetla się w grupie płatności "Przelew online" - co zrobić?

Jeśli Klarna nie jest eksponowana w Twoim sklepie jako oddzielna grupa płatności, to oznacza, że korzystasz ze starszej wersji szablonu STANDARD, bądź posiadasz szablon indywidualny, który nie wspiera tej funkcjonalności.

Jeśli korzystasz z szablonu STANDARD, to wystarczy, że zaktualizujesz go do najnowszej wersji.

W przypadku szablonu indywidualnego możesz skorzystać z pobierania kroków procesu zakupowego z innego, dowolnego szablonu np. najnowszej wersji STANDARD. Moduł ten znajdziesz w sekcji MODERACJA / Panel klienta i Proces Składania Zamówienia (COP) / Kroki procesu zakupowego.

Jeśli w Twoim indywidualnym szablonie został opracowany niestandardowy proces zakupowy, to konieczne będzie jego dostosowanie, które najczęściej będzie wiązać się z dodatkowymi opłatami (nie dotyczy sytuacji, kiedy samodzielnie dokonujesz modyfikacji szablonu sklepu w oparciu o SMARTY).

Złożenie zamówienia w sklepie

Po złożeniu zamówienia Klarna weryfikuje zamówienie. Jeśli je zaakceptuje i pozwoli na finansowanie, to wpłata w zamówieniu zostanie automatycznie zaksięgowana. Zwykle Klarna weryfikuje zamówienie od razu, ale może zdarzyć się sytuacja, w której weryfikacja może potrwać dłużej.

Aby odróżnić zamowienie zaakceptowane w Klarna, od tego, które oczekuje jeszcze na akceptację - dla zamówień zaakceptowanych przez Klarna od razu księgujemy wpłatę w zamówieniu. Zaakceptowane zamówienie przez Klarna i zaksięgowana wpłata w zamówieniu, w panelu administracyjnym IdoSell, oznaczają, że możesz, bez żadnych obaw, wysłać zamówienie do klienta. To również oznacza, że po przyjęciu zamówieniu w Klarna zostaną wypłacone przez Klarna środki za to zamówienie.

Dodatkowo takie zamówienie w panelu administracyjnym IdoSell jest oznaczone odpowiednią informacją.

Informacja na karcie zamówienia w panelu administracyjnym IdoSell - Informacja na karcie zamówienia w panelu administracyjnym IdoSell - zamówienie zaakceptowane przez Klarna

Zamówienie opłacone jedną z form płatności Klarna możesz procesować tak samo jak każde inne zamówienie, działają m.in. ustawione automaty, czy obsługa zamówień realizowanych w modelu fulfillment, czy dropshipping. Nie musisz na tym etapie wykonywać żadnych dodatkowych, ręcznych czynności.

Zamówienia w Klarna oczekujące i odrzucone

W przypadku zamówienia oczekującego na zaakceptowanie przez Klarna, wpłata w zamówieniu nie będzie zaksięgowana. Dla takich zamówień (niezaakceptowanych, ale nieodrzuconych przez Klarna) sprawdzamy ich status (i aktualizujemy w razie potrzeby) przez 7 dni od momentu złożenia zamówienia.

W przypadku zamówienia odrzuconego przez Klarna, wpłata w zamówieniu będzie anulowana. Dodatkowo klient sklepu otrzyma komunikat informujący o odrzuceniu wpłaty przez Klarna jeśli takie odrzucenie nastąpi od razu w procesie zakupowym.

Odrzucenie płatności przez Klarna - Odrzucenie płatności przez Klarna - informacja w procesie zakupowym

Automatyczne przyjęcie zamówienia w Klarna

Jeśli Klarna otrzyma informację o tym, że zamówienie zostało wysłane do klienta, to np. od tego momentu zaczyna liczyć dla klienta termin 30 dni na spłatę zobowiązania, jeśli klient Twojego sklepu wybrał formę płatności „Zapłać za 30 dni”.

Dlatego przy zmianie statusu zamówienia na "wykonane" ("Wysłane" / "Odebrane") automatycznie wysyłamy informację do Klarna o przyjęciu zamówienia, co oznacza, że zamówienie zostało wysłane do klienta.

Manualne przyjęcie zamówienia w Klarna

Od samego początku, kiedy tylko zamówienie pojawiło się w panelu administracyjnym IdoSell, możesz dla zaksięgowanych wpłat ręcznie przyjąć zamówienie w Klarna. W tym momencie prekażesz do Klarna informację o tym, że wysłałeś do klienta jego zamówienie.

Manualne przyjęcie zamówienia w Klarna - Manualne przyjęcie zamówienia w Klarna - opcja dostępna dla zaksięgowanej wpłaty

Nie zalecamy jednak tej praktyki, z uwagi na wcześniej wspomnianą np. kwestię rozpoczęcia dla klienta liczenia 30 dni na spłatę zadłużenia (jeśli płacił usługą „Zapłać za 30 dni”). Funkcja ta powinna służyć wyłącznie w celach:

  • awaryjnych, gdyby z jakiegoś powodu (np. nieoczekiwany błąd komunikacji z Klarna) Klarna nie otrzymała informacji o wysyłce zamówienia, po zmianie jego statusu na "Wysłane" / "Odebrane";
  • jeśli sprzedajesz towary wirtualne i klient po złożeniu i opłaceniu zamówienia od razu otrzymuje możliwość ich pobrania.

Jeśli zamówienie nie zostało jeszcze wykonane (status "Wysłane" / "Odebrane"), ale zamówienie zostało przyjęte w Klarna, to takie zamówienie dodatkowo w panelu administracyjnym IdoSell jest oznaczone odpowiednią informacją.

Informacja na karcie zamówienia w panelu administracyjnym IdoSell - Informacja na karcie zamówienia w panelu administracyjnym IdoSell - zamówienie zostało przyjęte w Klarna

Automatyczne przedłużanie ważności zamówień w Klarna

Zaakceptowane zamówienie przez Klarna jest ważne przez 21 dni. To bardzo dużo czasu i zakładamy, że zdążysz wysłać w tym terminie zamówienie do swojego klienta. Gdyby jednak z jakiegoś powodu wysyłka zamówienia opóźniała się, bądź czas realizacji zamówienia z góry był ustalony na dłuższy, to po 18 dniach od momentu złożenia zamówienia, przedłużamy automatycznie zamówienia w panelu Klarna o kolejne 20 dni.

Informacja o zamówieniach, które zostały wysłane, ale nie zostały przyjęte w Klarna

Jeśli z jakiegoś powodu (np. nieoczekiwany błąd komunikacji z Klarna) Klarna nie otrzymała informacji o wysyłce zamówienia, po zmianie jego statusu na "Wysłane" / "Odebrane", to możesz sprawdzić ile takich zamówień posiadasz w panelu administracyjnym IdoSell.

Skorzystaj z kafelka informacyjnego w sekcji "Ostrzeżenia". Jeśli wyświetla się on na stronie głównej panelu administracyjnego IdoSell, to oznacza, że wymagana jest Twoja interwencja.

Kafelek informacyjny na stronie głównej panelu IdoSell - Kafelek informacyjny na stronie głównej panelu IdoSell - nieprzyjęte zamówienia w Klarna, które zostały już wysłane

Wprowadziliśmy ten sposób informowania Ciebie po to, abyś miał pełną kontrolę nad zamówieniami opłacanymi za pośrednictwem Klarna i nie przegapił przyjęcia zamówienia i otrzymał należne środki za zamówienie od Klarna.

Dodatkowo w panelu merchanta Klarna również znajdziesz informacje o zamówieniach, które mają bliski termin ważności, a które nie zostały jeszcze przyjęte.

Limity w Klarna i kiedy Klarna odrzuca zamówienia?

Klarna nie deklaruje jasno ani dolnych, ani górnych limitów finansowania. Zawsze są one ustalane indywidualne dla klienta końcowego, na podstawie np. badania jego zdolności kredytowej i historii dotychczasowych zakupów. Czynnikiem decydującym jest również rynek oferowanych przez Klarna usług. Dlatego takich limitów również nie wprowadzaliśmy w naszej integracji.

Transakcja dla klienta z adresem wysyłki w innym kraju niż billingowy może (ale nie musi) zostać odrzucona przez Klarna. Również jest to sytuacja indywidualna, dlatego również nie blokujemy takiego scenariusza.

Zwrot wpłaty za zamówienie, czyli cashback

Klarna pozwala na dokonanie zwrotu wpłaty za zamówienie, czyli tzw. cashback. Możesz zlecić taki zwrot na karcie zamówienia w panelu administracyjnym IdoSell, korzystając z przycisku przy zaksięgowanej wpłacie Klarna.

Cashback w Klarna - Cashback w Klarna