Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Narzędzia dla Developerów
IdoSell

IdoSell to platforma e-commerce używana przez firmy z całego świata. Staramy się, aby przygotowane przez nas metody integracji, takie jak API Panelu administracyjnego, czy moduły w panelu administracyjnym, aplikacje pomocnicze, opierały się o formaty danych o jasnej i przejrzystej strukturze, którą uzgadniamy wspólnie z ekspertami w branży ecommerce. W ten sposób chcemy ułatwić firmom planowanie integracji z naszymi usługami oraz skrócić sam proces integracji, udostępniając gotowe już schematy.

Opisane poniżej formaty danych oparte są o standard XML. Do każdego udostępniamy schematy XSD pozwalające na walidację struktury danych w systemach zewnętrznych.

IOF - aktualizacja oferty sklepu, wymiana danych o towarach

Internet Offer Format (IOF) umożliwia wymianę informacji o charakterystykach oferowanych towarów, ich cenach oraz dostępnych ilościach pomiędzy sklepami internetowymi, hurtowniami oraz innymi dowolnymi systemami informatycznymi. Obsługiwany jest zarówno przez rekomendowane przez IdoSell narzędzie webowego import, aktualizacja i przywracanie towarów z kopii zapasowej jak i znaną już wszystkim aplikację IAI Downloader, bądź moduł udostępniania oferty porównywarkom cen i katalogom. Wykorzystuje tzw. meta-informacje o produkcie wpisywane w odpowiednie miejsca w plikach, wchodzących w skład oferty w formacie IOF.

ICF - automatyzacja konfiguracji modułów i elementów w panelu administracyjnym

Dzięki Internet Content Format (ICF), wszelkie treści, załączniki i ustawienia elementów z panelu administracyjnego można zapisać do jednego pliku. W ten sposób można znacznie ułatwić użytkownikom końcowym integracje polegające np. na konfiguracji kampanii webhooków, czy snippetów HTML i JavaScript w panelu administracyjnym.

ISF - integracja usług kurierskich

Internet Shipment Format (ISF) zaplanowany jet tak, aby kurierzy i brokerzy usług kurierskich mogli realizować dostawy w e-commerce na podstawie otwartego API i formatu danych o przejrzystej i jasno zdefiniowanej strukturze. Format ten umożliwia rozbudowany opis przesyłek w kontekście zdarzeń typowych dla handlu internetowego (zamówień oraz zwrotów).

ICDF - automatyzacja zamówień B2B

Internet Cross-docking and Drop-shipping Format (ICDF) pozwala na opisywanie struktury zamówień, a powiązane interfejsy pozwalają na automatyczne zarządzanie zawartością koszyka, weryfikowanie dostępności produktów oraz składanie dyspozycji. Dzięki temu możliwa jest np. pełna automatyzacja procesu zamówień B2B w hurtowni internetowej.

IMF - integracja z marketplace

Internet Marketplaces Format (IMF) za pomocą prostego webserwisu API umożliwia składanie zamówień w dowolnym sklepie przez dowolny marketplace i wymianę danych o tak złożonych zamówieniach pomiędzy sklepem, a tym marketplace.

IPF - integracja płatności (wkrótce!)

W celu ułatwienia integracji systemów płatności z IdoSell pracujemy obecnie nad implementacją Internet Payment Format (IPF). Implementacja otwartego interfejsu oraz pierwsza wersja specyfikacji formatu zaplanowana jest na drugą połowę 2016.

Nasz wkład w rozwój rynku ecommerce

Jako lider na rynku stawiamy na innowacyjność i przyszłościowość naszych rozwiązań. Dużo czasu i energii poświęcamy pracy nad szeregiem standardów integracji obejmujących najważniejsze scenariusze sprzedaży online. Nie chcemy tym samym blokować rozwoju branży, dlatego przygotowane przez nas rozwiązania udostępniamy na podstawie otwartych licencji. Integrując się w oparciu o przygotowane przez nas otwarte standardy masz możliwość dalszego ukierunkowania ich rozwoju.

Zawsze tam gdzie to możliwe stosujemy gotowe, otwarte standardy

Oprócz udostępniania interfejsów i formatów danych przeznaczonych kontkretnym scenariuszom, system IdoSell jest przystosowany do obsługi istniejących już i szeroko przyjętych standardów. W ten sposób staramy się zapewnić kompatybilność z jak największą liczbą zewnętrznych systemów.

Generowanie dokumentów i szablonów

Wszystkie dokumenty dostępne w systemie można eksportować w formacie OpenDocument (np. pliki tekstowe ODT, arkusze ODS), co pozwala na ich odczyt w dowolnym programie biurowym.

Dane o towarach i kontrahentach

IdoSell umożliwia eksport dokumentów magazynowych oraz dokumentów sprzedaży do uniwersalnego formatu EPP. Dzięki temu w łatwy sposób zintegrować można systemy pozwalające na import danych w takim formacie, np. Subiekt, Rachmistrz, Rewizor.

Tłumaczenie sklepów

Sklepy na platformie IdoSell działają na całym świecie, dlatego możliwość przetłumaczenia ich na dodatkowe języki to podstawa. Teksty zawarte w szablonach sklepów można eksportować i importować w otwartych formatach XLIFF i TMX. Dzięki temu w łatwy sposób przetłumaczysz cały sklep w profesjonalnych programach do tego przeznaczonych.