Płatności IAI - najczęściej zadawane pytania

Masz jakieś pytania? Coś jest niejasne? Zanim sięgniesz po telefon, przeczytaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Czy przelewy realizowane przez IAI w systemie pay-by-link są bezpieczne dla mnie i moich klientów?


Tak. Ta operacja jest dokładnie tak samo bezpieczna jak każdy inny przelew bankowy, a nawet bardziej gdyż klient nie popełni pomyłki wpisując niepoprawny numer konta lub kwotę.

Mój klient się pomylił i wpłacił pieniądze na konto IAI bezpośrednio. Klient przesłał mi potwierdzenie przelewu, ale nie widzę tych środków na moim koncie. Co mogę teraz zrobić i jak to naprawić?

Najprawdopodobniej nasz system wykryje taką sytuację i automatycznie zwróci klientowi pieniądze, bez żadnych opłat.

Jeżeli tak się nie stanie, to pieniądze nie znikają z naszego konta, tylko nie są widoczne w systemie. Po prostu przelew trafia na konto z błędnym opisem, a to uniemożliwia jego automatyczną identyfikację. Możemy wtedy taką płatność przypisać ręcznie. W tym celu prosimy o dodanie komunikatu, w którym:

  • będzie załączone potwierdzenie dokonania przelewu przez klienta (najlepiej PDF z jego banku),
  • zawarta będzie informacja o numerze zamówienia, którego dotyczy ta sprawa.

Na podstawie tych dwóch informacji znajdziemy tę wpłatę i dodamy ją do sklepu. Po zidentyfikowaniu takiej płatności, nie zwracamy jej na konto klienta lub nie przelewamy jej bezpośrednio na konto sklepu, tylko płatność jest księgowana normalnie do zamówienia klienta. Powstała w ten sposób nadpłata jest regulowana bezpośrednio przez sklep. To Państwo decydują czy chcą przelać środki na konto klienta czy wliczyć je na saldo klienta na poczet przyszłych zamówień.

Jak szybko otrzymam środki z płatności IAI Pay?


Środki za płatności w sklepie są przekazywane bezpośrednio na Twoje konto bankowe. Sama informacja, że klient zapłacił jest odnotowywana w zamówieniu błyskawicznie - to daje Ci pewność, że pieniądze dotrą i możesz wysyłać zamówienie. Środki na Twoim koncie zazwyczaj pojawiają się następnego dnia roboczego i zależą od tzw. sesji Elixir.

Przez pomyłkę wypłaciłem środki z płatności realizowanych przez IAI na saldo w IAI, a nie na własny rachunek bankowy. Jak mogę to naprawić?


Po przelaniu środków na saldo w IAI sprzedaż realizowana jest z naszej strony automatycznie i od razu, a co za tym idzie, wystawiana jest faktura VAT. Można ją pobrać z panelu administracyjnego razem z innymi fakturami. Niestety, ale ten fakt, konieczny ze względów księgowych, komplikuje procedurę zwrotu salda - nie możemy po prostu przelać z powrotem tej kwoty. W tym celu musimy mieć podpisaną fakturę korygującą.

W praktyce procedura zwrotu salda wygląda następująco:
1. Prosimy o dodanie komunikatu, w którym określona jest kwota do wypłaty. Prosimy pamiętać o:

  • tym, że saldo rozliczane jest w kwotach netto, a faktury i zasilenie salda jest kwotą brutto;
  • realnym określeniu kwoty do zwrotu. Jeżeli sklep w ciągu miesiąca generuje koszty, np. z tytułu prowadzonych prac graficznych być może lepiej jest je pokryć z tego zasilenia, niż wycofywać środki, które następnie będzie trzeba wpłacić ponownie;
  • podaniu numeru konta do zwrotu.

2. Po ustaleniu kwoty do zwrotu przygotowywana jest przez nas faktura VAT korygująca i wysyłana pod adres sklepu (jeżeli ma być to inny adres, prosimy zaznaczyć to w komunikacie).
3. Zawsze wysyłamy dwie kopie faktury VAT korygującej. Prosimy o czytelne podpisanie w odpowiednim miejscu i odesłanie pod nasz adres jednej kopii.
4. Po otrzymaniu tej kopii realizujemy przelew i potrącamy środki z salda.

Koszt tej operacji to 20 złotych netto.

W jaki sposób otrzymam fakturę VAT za płatności realizowane przez IAI sp. z o.o.?


Opłaty z tytułu prowizji płatności realizowanych przez IAI rozliczane są z Salda rozliczeń z IAI sp. z o.o. Oznacza to, że zostają one ujęte w jednej, zbiorczej fakturze za Usługę IdoSell. Nie jest zatem wystawiana odrębna faktura VAT tylko za prowizje od płatności realizowanych przez IAI.

Czy istnieje możliwość wysłania pieniędzy klientowi zwrotnie (cashback) przez Płatności IAI? Czy możliwe jest anulowanie prowizji za płatności zwracane?

Operacja cash back możliwa jest tej chwili jedynie dla kart kredytowych. Cash back wykonany z poziomu panelu administracyjnego spowoduje zlecenie przelania środków na kartę klienta bezpośrednio z salda IAI, jeżeli nie będziesz posiadał wystarczającej kwoty w danej walucie na swoim saldzie IAI na pokrycie zwrotu środków, taka operacja nie będzie możliwa i powinieneś wówczas postępować tak, jak w przypadku zwrotu środków dla pay-by-link.

W przypadku pay-by-linków aby zwrócić klientowi pieniądze należy dokonać przelewu bankowego na jego konto. W BOK można sprawdzić z jakiego dokładnie konta i z jakimi danymi wysłany był przelew. Nie zalecamy jednak przelewania na tak pozyskane konto. Klient powinien zawsze wskazać konto na które chce otrzymać zwrot. Silnie rekomendujemy więc zawsze poproszenie klienta o podanie dla pewności numeru konta na jakie należy zwrócić pieniądze. Przekazywanie pieniędzy bez sprawdzenia numeru konta, może doprowadzić do zwrotu pieniędzy do np. osoby, którą klient prosił o przelew lub pośrednika płatności. W takim przypadku, gdy klient nie będzie mógł odzyskać pieniędzy może wystąpić z uzasadnionym wnioskiem o ponowny przelew.

W przypadku umów z bankami na pay-by-linki nie ma znaczenia jak przy kartach kredytowych, czy zamówienie jest zrealizowane, czy nie. Banki bowiem nie ubezpieczają takich transakcji. Ważne jest to, czy pieniądze zostały poprawnie przesłane, czy nie. Wnioski o anulowanie prowizji do IAI mogą być zatem kierowane tylko w sytuacjach identycznych jak w przypadku banków tj. płatności nie wykonały się poprawnie, a opłata naliczyła się. Sam fakt anulowania zamówienia, zwrot towarów nie jest powodem do zwrotu opłatę za przekaz pieniędzy, który się odbył poprawnie.

Przy okazji zachęcamy do przekazywania wpłat na saldo klienta. Dzięki temu, unikną Państwo przekazywania w kółko pieniędzy, a klienci automatycznie będą mieli pomniejszone opłaty do kolejnego zamówienia.

Zrobiłem przelew za pośrednictwem IAI Pay, ale nie otrzymałem jeszcze towaru.


W związku z tym, że IAI nie jest stroną transakcji (a jedynie pośredniczy w przekazaniu płatności w ramach usługi IAI Pay), prosimy w pierwszej kolejności kontaktować się ze sklepem, w którym dokonano zakupu. W szczególnych przypadkach, w których kontakt ze sprzedawcą jest niemożliwy lub istnieje realne i uzasadnione podejrzenie oszustwa, konieczne jest przesłanie kompletu informacji dotyczących transakcji m.in:

  • dowód wpłaty
  • numer zamówienia (wraz z datą jego złożenia)
  • korespondencja ze sklepem
  • informacje kiedy i w jaki sposób następowały próby kontaktu ze sklepem (poza kontaktem mailowym).

Proszę mieć jednak na uwadze, że nie będziemy rozpatrywali spraw, w których opóźnienie w realizacji transakcji jest krótsze niż 2 tygodnie od deklarowanego czasu realizacji.

W przypadku, w którym istnieje realne podejrzenie, że sprzedawca jest nieuczciwy, sprawę należy zgłosić do odpowiednich organów zajmujących się ich rozwiązywaniem.

Czy mogę ustawić dla każdego sklepu inne konto, na które będą przekazywane wpłaty za zamówienia?

Tak, istnieje taka możliwość. Warunkiem jest posiadanie kilku [/blog/zmiany-w-sposobie-ustawiania-konta-bankowego-do-wyplat-srodkow-z-iai-pay-i-iai-broker-1235326011?preview=71b0ec49ae zweryfikowanych numerów kont bankowych]. Jeśli chcesz zweryfikować kolejne konto, opłać z niego dowolną fakturę, bądź zasil z niego saldo BOK korzystając z opcji zwykłego przelewu. Gdy nowy rachunek zostanie przez nas zweryfikowany, będziesz mógł go ustawić jako konto do wypłat dla wybranego sklepu. Przypisań kont do sklepów dokonasz w panelu administracyjnym, przechodząc do zakładki BOK / Zarządzanie kontem lub w BOK w sekcji "Zarządzanie kontem".

Wypłaty z IAI Pay


Jak wygląda kwestia reklamacji w ramach płatności IAI Pay?


Reklamacje składa IAI w imieniu własnym jako pośrednik, a środki w zależności od sytuacji są zwracane albo nadawcy albo odbiorcy(naszemu klientowi). Zwrot środków trwa zazwyczaj do 90 dni.

Jak mogę za pomocą IAI Pay przyjmować wpłaty w innych walutach niż PLN?


Opcja przyjmowania płatności w innych walutach jest możliwa dla płatności kartowych - w tej chwili poza złotówkami obsługujemy cztery najpopularniejsze waluty: EUR, GBP, USD, CZK.

Aby uruchomić możliwość przyjmowania wpłat w tych walutach wystarczy, że dodasz je w panelu administracyjnym swojego sklepu jako waluty rozliczeniowe, a klienci kupujący w tych walutach będą mieli od razu możliwość opłacenia zamówienia.

Aby móc wypłacać środki na własne konto, nie zapomnij w BOK zdefiniować dla każdej waluty osobnego konta walutowego. Na te konta będą trafiać opłaty za zamówienia w wybranych walutach.