Dokumentacja CustomerAPI umożliwiającego przyjmowanie zamówień dropshippingowych przez hurtownie

Przedstawiamy możliwości CustomerAPI, które wykorzystując możliwości protokołu ICDF, pozwoli Twojej hurtowni na przyjmowanie zamówień dropshippingowych od sklepów, z którymi współpracujesz w tym modelu.

Icon

Czym jest i do czego służy Customer API?

Większość systemów posiada tzw. "API". Niektórzy myślą błędnie, że "API, to API". W IAI-Shop.com wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom różnych grup developerów, dbając jednocześnie o najwyższe standardy bezpieczeństwa. Stąd w IAI-Shop.com znajdziesz różne APIs, każde dedykowane specjalistycznym celom:

 1. API Panelu Administracyjnego - umożliwia wykonywanie takich samych operacji jak w panelu administracyjnym. Przydzielanie do niego dostępu, które pozwala na wykonywanie operacji w taki sam sposób jak wykonuje je "ręcznie" w panelu administracyjnym IAI-Shop.com użytkownik. Tym samym, dostępu do tego API nie przydzielasz np. klientowi, który składa wiele zamówień. Mógłby bowiem np. dodać zamówienie i oznaczyć je jako opłacone, mimo iż takie nie jest.
 2. CustomerAPI - umożliwia wykonywanie takich samych operacji jak w części do której dostęp ma klient w sklepie lub hurtowni internetowej. To API zostało zaprojektowane z myślą o odzwierciedleniu procesu zakupowego (Checkout Process). Do CustomerAPI użytkownik loguje się tymi samymi danymi co do hurtowni internetowej. Osobne API, pozwoliło nam na dostosowanie budowy i przepływu komunikacji zgodnie z procesem sklepu, a nie obsługi zamówienia. Pozwala też na pełne bezpieczeństwo, poprzez odseparowanie operacji krytycznych (jnp. księgowanie wpłat czy zmiany statusów) od składania zamówienia. Pozwala też na odseparowanie poszczególnych użytkowników.

Składanie zamówień dropshippingowych w Customer API

Wykorzystując możliwości CustomerAPI-ICDF w zautomatyzowany sposób, przekażesz dane o zamówieniach ze sklepu internetowego do systemu dostawcy. CustomerAPI-ICDF umożliwia sklepom zrealizowanie następujących scenariuszy w systemie hurtowni:

 • sprawdzenie, czy towary są dostępne w magazynach hurtowni już w momencie składania przez konsumenta zamówienia detalicznego w sklepie internetowym!
 • przekazywanie listy zamawianych przez konsumenta towarów do koszyka hurtowni
 • złożenie zamówienia dropshippingowego, przekazując:
  • dane adresowe odbiorcy
  • preferowany sposób dostawy
  • dane billingowe sklepu składającego zamówienie
 • pobranie informacji o wszystkich kurierach, których oferuje hurtownia - dzięki temu sklep może odwzorować w swoich profilach dostaw kurierów oferowanych przez hurtownię
 • pobranie informacji tylko o kurierach dostępnych dla konkretnego zamówienia - brany jest pod uwagę koszyk klienta, adres dostawy i na tej podstawie zwracana jest lista dostępnych kurierów
 • odpytanie o status zamówień w hurtowni - po co dzwonić do hurtowni, wystarczy odpytać API-ICDF aby dowiedzieć się, jaki status ma zamówienie
 • pobranie i modyfikacja danych adresowych tych klientów, których sklep przekazał do hurtowni

Schemat obsługi zautomatyzowanych zamówień dropshippingowych z wykorzystaniem protokołu ICDF

Schemat automatycznego dropshippingu z wykorzystaniem CustomerAPI

Możliwość wysłania z hurtowni powiadomienia do sklepu, o wysłaniu zamówienia dropshippingowego (webhook)

Hurtownie IAI-Shop.com posiadają w standardzie wbudowany mechanizm wysyłki powiadomień tzw. webhook, który wykorzystujemy do powiadomienia sklepu, który złożył zamówienie dropshippingowe, o tym, że hurtownia wysłała już zamówienie. W ramach tego powiadomienia hurtownia przesyła także numer przesyłki zrealizowanego zamówienia, który po stronie sklepu powinien zostać połączony z linkiem do kuriera, tworząc w całości link do śledzenia przesyłki. Oczywiście w sklepach IAI-Shop.com to wszystko dzieje się automatycznie.

Jak zacząć?

Chcesz wypróbować CustomerAPI? Zapoznaj się z poniższymi wskazówkami, które ułatwią Tobie odkrywanie możliwości CustomerAPI i otrzymaj swój sandbox, rejestrując się na stronie: Kontakt dla Developerów.

 • Komunikację z CustomerAPI rozpocznij od bramki Authenticate. W tym celu musisz podać login w systemie hurtowi (dostawcy) i parametr [systemKey]. W odpowiedzi z bramki Authenticate, otrzymasz klucz dostępu do pozostałych bramek [sessionKey]. Składowe parametru [systemKey] to:

sha1(date('YYYYMMDD') . sha1('hasło do konta sklepu w hurtowni')) (przykład dostępny w FAQ API Panelu Administracyjnego)

 • Klucz [sessionKey] aktywny jest przez 15 minut. Po tym czasie konieczne jest wygenerowanie nowego.
 • Do pozostałych bramek uwierzytelnisz się, podając [sessionKey] i [dropshippingKey] (w hurtowniach IAI dropshippingKey ustawia się w menu ADMINISTRACJA / Dropshipping i cross-docking).
 • Maksymalny rozmiar żądania nie może przekroczyć 10 MB.

Masz już niezbędne informacje, teraz poznaj możliwości CustomerAPI.

Dedykowane narzędzie do nasłuchu wywołań bramek API Customer

Tworząc indywidualne integracje działające w oparciu o nasze otwarte standardy integracji i nasze bramki API masz dostęp do gotowego dedykowanego narzędzia, które w określonym przez Ciebie czasie pozwoli Ci zebrać logi w postaci plików XML zawierających sumaryczne informacje o prędkości i czasie wykonania oraz treści wykonanych w danej bramce żądań i otrzymanych dla nich z tej bramki odpowiedzi.

Zebrane w trakcie nasłuchu dane są zapisywane i udostępniana do wglądu w formie raportu Raport prędkości działania nasłuchiwanych bramek API oraz do pobrania w formie zbiorczego archiwum ZIP.