Najczęściej zadawane pytania dotyczące szablonów dokumentów drukowanych

Jak dodać własny szablon dokumentu (HTML)?

 • udaj się do działu MODERACJA / Dokumenty drukowane
 • wybierz odpowiedni rodzaj szablonu dokumentu drukowanego i kliknij link [wybierz]
 • wybierz link Dodaj szablon
 • wypełnij formularz
 • wypełnij pole Nazwa szablonu
 • zaznacz odpowiednie opcje
 • wybierz język
 • uzupełnij treść szablonu korzystając z edycji (HTML) lub WYSIWYG.
 • wybierz przycisk Zapisz zmiany
 • wybierz link [Podgląd dokumentu z przykładowymi danymi]

Jakie parametry można definiować samodzielnie dla dokumentów sprzedaży?

Dokumenty sprzedaży, tj. faktury VAT, pro formy i potwierdzenia sprzedaży mogą być przez Ciebie dostosowane w ten sam sposób jak dokumenty drukowane. Szablony dla każdego z typu dokumentów znajdziesz w dziale MODERACJA / Dokumenty drukowane.

Ponadto, edycja najczęściej występujących parametrów dokumentów sprzedaży znajduje się w dziale MODERACJA / Dokumenty drukowane / Ustawienia wydruków dokumentów sprzedaży i jest w pełni odzwierciedlana w domyślnych szablonach dokumentów sprzedaży. Tam też możesz edytować:

 • język dokumentów drukowanych - dla każdego sklepu osobno,
 • numerację i przedrostki dla dokumentów sprzedaży,
 • jakie kolumny wyświetlane będą na dokumentach sprzedaży,
 • sposób grupowania pozycji na fakturach,
 • możliwość drukowania uwag do zamówienia na dokumencie potwierdzenia sprzedaży,
 • logo, które pojawia się na fakturze,
 • dodatkowe teksty na dokumentach sprzedaży (np. numer GIOŚ - Główny Inspektorat Ochrony Środowiska).

Jaką czcionkę użyć we własnych szablonach dokumentów (HTML), aby na dokumentach PDF poprawnie wyświetlały się polskie znaki diakrytyczne?

Aktualnie aby na dokumencie PDF wyświetliły się polskie znaki należy w szablonie dokumentu HTML użyć czcionki "DejaVu Sans".

Wygenerowany z listy towarów / zamówień dokument PDF jest niepoprawny lub zawiera tylko jeden z zaznaczonych na liście elementów.

Aby wygenerowany z listy towarów / zamówień dokument PDF miał poprawną formę nie należy w szablonie dokumentu HTML umieszczać następujących tagów: <!DOCTYPE>, <html>, <head>, <body>.

Wygenerowany dokument PDF ma niepoprawną tabelę (przesunięte wiersze lub kolumny) lub dane w niej nachodzą na siebie.

Aby wygenerowany dokument PDF miał poprawną tabelę nie należy w kodzie HTML stosować znaczników <tbody> i <thead>.

Wygenerowany dokument PDF nie ma numeracji stron.

Aby Twój dokument posiadał numerację stron, dodaj na początku szablonu następujący kod HTML:

  <style>
  #footer { font-family: DejaVu Sans, sans-serif; height: 15px; }
  #footer .page { text-align: right; font-size: 12px; }
  #footer .page:after { content: counter(page); }
  </style>
  <div id="footer">
  <p class="page"></p>
  </div>

Jest to kod węzła numeracji stron, który jest również zawarty w szablonach domyślnych. Możesz także zmodyfikować szablon aby zawierał zawarte w tym bloku elementy.