Najczęściej zadawane pytania dotyczące szablonów dokumentów drukowanych

Jak dodać własny szablon dokumentu (HTML)?

 • udaj się do działu MODERACJA / Dokumenty drukowane
 • wybierz odpowiedni rodzaj szablonu dokumentu drukowanego i kliknij link [wybierz]
 • wybierz link Dodaj szablon
 • wypełnij formularz
 • wypełnij pole Nazwa szablonu
 • zaznacz odpowiednie opcje
 • wybierz język
 • uzupełnij treść szablonu korzystając z edycji (HTML) lub WYSIWYG.
 • wybierz przycisk Zapisz zmiany
 • wybierz link [Podgląd dokumentu z przykładowymi danymi]

Jakie parametry można definiować samodzielnie dla dokumentów sprzedaży?

Dokumenty sprzedaży, tj. faktury VAT, pro formy i potwierdzenia sprzedaży mogą być przez Ciebie dostosowane w ten sam sposób jak dokumenty drukowane. Szablony dla każdego z typu dokumentów znajdziesz w dziale MODERACJA / Dokumenty drukowane.

Ponadto, edycja najczęściej występujących parametrów dokumentów sprzedaży znajduje się w dziale MODERACJA / Dokumenty drukowane / Ustawienia wydruków dokumentów sprzedaży i jest w pełni odzwierciedlana w domyślnych szablonach dokumentów sprzedaży. Tam też możesz edytować:

 • język dokumentów drukowanych - dla każdego sklepu osobno,
 • numerację i przedrostki dla dokumentów sprzedaży,
 • jakie kolumny wyświetlane będą na dokumentach sprzedaży,
 • sposób grupowania pozycji na fakturach,
 • możliwość drukowania uwag do zamówienia na dokumencie potwierdzenia sprzedaży,
 • logo, które pojawia się na fakturze,
 • dodatkowe teksty na dokumentach sprzedaży (np. numer GIOŚ - Główny Inspektorat Ochrony Środowiska).

Jaką czcionkę użyć we własnych szablonach dokumentów (HTML), aby na dokumentach PDF poprawnie wyświetlały się polskie znaki diakrytyczne?

Aktualnie aby na dokumencie PDF wyświetliły się polskie znaki należy w szablonie dokumentu HTML użyć czcionki "DejaVu Sans".

Wygenerowany dokument PDF jest niepoprawny lub zawiera tylko jeden z zaznaczonych na liście elementów.

Aby wygenerowany z listy towarów / zamówień dokument PDF miał poprawną formę nie używaj w szablonie dokumentu HTML następujących tagów: <!DOCTYPE>, <html>, <head>, <body>.

Wygenerowany dokument PDF ma niepoprawną tabelę (przesunięte wiersze lub kolumny) lub dane w niej nachodzą na siebie.

Aby wygenerowany dokument PDF miał poprawną tabelę nie należy w kodzie HTML stosować znaczników <tbody> i <thead>.

Wygenerowany dokument PDF nie ma numeracji stron.

Aby Twój dokument posiadał numerację stron, dodaj na początku szablonu następujący kod HTML:

  <style>
  #footer { font-family: DejaVu Sans, sans-serif; height: 15px; }
  #footer .page { text-align: right; font-size: 12px; }
  #footer .page:after { content: counter(page); }
  </style>
  <div id="footer">
  <p class="page"></p>
  </div>

Jest to kod węzła numeracji stron, który jest również zawarty w szablonach domyślnych. Możesz także zmodyfikować szablon aby zawierał zawarte w tym bloku elementy.

Przy generowaniu dokumentu PDF pojawia się komunikat "Wystąpił nieoczekiwany błąd".

Aby dokument PDF wygenerował się poprawnie nie używaj w szablonie dokumentu HTML elementu <p style="page-break-after:always"></p>.

Na liście szablonów dokumentów widzę szablon wygenerowany automatycznie dla sklepu. Co to oznacza?

W październiku 2018 roku zmieniliśmy sposób przygotowania dokumentów sprzedaży w sklepach IdoSell Shop, umożliwiając ich samodzielne przygotowanie w języku HTML. Do tego momentu można było na wygląd dokumentów sprzedaży wpływać wyłącznie za pomocą ustawień. Przygotowując nowe rozwiązanie niektóre z ustawień zostały usunięte i umieszczone bezpośrednio w szablonie domyślnym dokumentu. Wszystkim, którzy mieli w dotychczasowych ustawieniach dokumentów sprzedaży indywidualnie pozmieniane opcje które usunęliśmy, jednorazowo automatycznie wygenerowaliśmy szablon dokumentu na podstawie dotychczasowych ustawień oraz oznaczyliśmy go jako szablon domyślny dla sklepu. Dzięki temu wprowadzona zmiana nie powinna była wpłynąć na wygląd tych dokumentów.

Poniżej przedstawiamy listę ustawienia dokumentów sprzedaży, które zostały przesunięte z możliwości ich ustawiania bezpośrednio do szablonu i których ustawienie inne niż domyślne było powodem wygenerowania dodatkowego szablonu. Obok ustawienia przedstawiamy wartość domyślną:

 • zawartość kolumny dodatkowej na potwierdzeniu sprzedaży: PKWiU
 • zawartość dodatkowej kolumny na fakturach i pro formach: PKWiU
 • uwagi do zamówienia na potwierdzeniu sprzedaży: Nie
 • umieść instrukcję zwrotu na potwierdzeniu sprzedaży: Tak
 • umieść numer i login klienta na dokumencie: Nie
 • umieść na wydruku pole na podpis klienta: Tak
 • umieść na dokumencie przyczynę korekty: Tak
 • kolumny pokazywane na dokumentach sprzedaży: Wartość netto, Stawka VAT, Kwota VAT