Aplikacje Indywidualne jako rozszerzenia panelu administracyjnego IdoSell

Moduł integracji aplikacji indywidualnych daje możliwość bezpiecznego uruchamiania własnych aplikacji rozszerzających panel administracyjny IdoSell, tak jak by były jego częściami. Dzięki modułowi aplikacji indywidualnych użytkownicy zyskali możliwość dostępu do własnych rozwiązań w panelu korzystając przy tym z gotowych modułów autoryzacji i kontroli uprawnień oraz styli CSS panelu administracyjnego.

Masz własne rozszerzenia stworzone przez Ciebie (bądź zlecone do wykonania naszym specjalistom ) będące osobnymi programami (z osobnym logowaniem, adresem i interfejsem niespójnym z resztą panelu) ?

W ramach naszego finalnego kroku na drodze połączenia świata SaaS i Open Source, czyli Otwartego SaaS™ możesz dodawać je do panelu i bezpiecznie uruchamiać, bez ryzyka zepsucia czegoś w sklepie, utraty gwarancji i darmowego wsparcia naszych specjalistów, tak jak by to były własne modyfikacje kodu panelu.

Własna aplikacja w panelu - opensaas, IdoSell Shop, docker, IAI, Integracja

Aplikacje tak jak do tej pory, integrują się przez API panelu administracyjnego lub inne dostępne API. Możesz np. zbudować własną integrację z kurierem wykorzystując otwarte API kurierów czyli ISF i umieścić moduł generowania księgi nadawczej i wykonywania dodatkowych procesów bezpośrednio w swoim panelu administracyjnym, przez ikonkę w dziale SPRZEDAŻ.

Dowiedz się jak przygotować skrypt aby był rozszerzeniem panelu IdoSell