Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Narzędzia dla Developerów
IdoSell

Czym są formuły do wyliczania cen w JavaScript?

Moduł formuł do wyliczania cen w JavaScript daje możliwość uruchomiania w kartach oferowanych towarów własnych mini-programów JavaScript, które mogą stanowić rozszerzenie dla modułu wariantów bądź działać niezależnie dając możliwość zdefiniowania nawet najbardziej zaawansowanej logiki wyliczania ich cen.

Kiedy jest sens stosowania modułu?

Dzięki wykorzystaniu modułu formuł do wyliczania cen w JavaScript zyskujesz możliwość definiowania dowolnych atrybutów (parametrów formuły) o dowolnej kombinacji (np. opisujących roletę, oferowaną zarówno w standardowych jak i niestandardowych wymiarach, w przypadku której personalizacja będzie miała znaczący wpływ na jej cenę) jak również nawet bardzo zaawansowanych funkcji matematycznych (funkcji formuły) wyliczających cenę oferowanego towaru z uwzględnieniem złożonej konfigurację określonych dla niego atrybutów (np. wyliczających cenę takiej rolety, która będzie rosła wraz z jej długością czy szerokością, przy czym będzie to funkcja wykładnicza). Takich funkcjonalności nie da się osiągnąć standardowymi, "wyklikiwanymi" konfiguracjami.

Czemu to rozwiązanie jest unikalne i ciekawe?

Dzięki możliwości stosowania formuł do wyliczania cen w JavaScript, nie musisz używać oprogramowania typu open-source, modyfikując sposób wyliczania cen, na nieliniowy. Możesz nadal korzystać ze wszystkich zalet systemu SaaS, a jednocześnie, dodawać własny program do wyliczania cen.

Jak to działa w sklepie IdoSell?

Na karcie towaru (projektor)
Parametry określone przez developera w strukturze formuły, zwracane są na karcie towaru w masce sklepu w postaci selektorów, inputów, radiobutonów lub checkboxów (wymagany jest indywidualny komponent w masce). Kupujący określa, w jakiej konfiguracji parametrów chce dany towar nabyć, wybierając ich wartości. Wartości te są następnie przekazywane przez maskę do bramki API, która przetwarza je zgodnie z logiką zapisaną w funkcji formuły. Uwzględniając lub nie aktywne rabaty klienta w sklepie zwraca w odpowiedzi właściwą cenę po jakiej kupujący może nabyć wybrany towar.

W procesie zakupowym (COP)
Wybrane przez kupującego na karcie towaru parametry i ich wartości przez całą ścieżkę procesu zakupowego, aż do momentu złożenia zamówienia w sklepie przekazywane są w masce jako multiwarianty i ich wartości (wykorzystywany jest standardowy komponent w masce). Serwer kalkulując cenę danego towaru uruchamia kod użytej w nim formuły bezpośrednio po swojej stronie dbając tym samym o prawidłowy przebieg całego procesu i jego zgodność z przyjętą logiką, nie pozwalając jednocześnie na jakiekolwiek nieautoryzowane próby jego modyfikacji.

Jak zacząć pracę z formułami do wyliczania cen w JavaScript?

Udaj się na stronę nowej karty wybranego towaru w panelu IdoSell i na zakładce Ceny ustaw, aby Tryb wyliczania ceny wskazywał na opcję Formuła wyliczająca cenę. Będziesz mógł wówczas przystąpić do edycji i wprowadzenia przygotowanego kodu formuły.

Po jego uzupełnieniu będziesz mógł również jeszcze przed zapisem sprawdzić czy Twoja formuła działa poprawnie oraz czy czas jej wykonywania nie przekracza dopuszczalnych norm. Wystarczy, że skorzystasz z dostępnego w edycji przycisku Sprawdź wprowadzoną formułę. W efekcie system wyświetli Ci podgląd formularza określonych przez Ciebie w formule dostępnych atrybutów, gdzie po wybraniu odpowiednich dla nich wartości system wyliczy końcową cenę towaru oraz sprawdzi czy czas kalkulacji nie przekroczył dopuszczalnej normy 2 sekund.

Przejdź do szczegółowego opisu struktury formuły do wyliczania cen w JavaScript

Bezpieczeństwo i obostrzenia

By uchronić Cię przed nieuczciwymi klientami, którzy chcieliby zmodyfikować wyliczoną dla nich cenę przed złożeniem swojego zamówienia wprowadziliśmy zabezpieczenie polegające na tym, że kod przygotowanej formuły w całości wykonywany jest nie po stronie przeglądarki ale bezpośrednio na serwerze sklepu.

W celu zapewnienia sprawnego działanie sklepu wprowadzone zostały dwa obostrzenia dotyczące:

  • maksymalnego dopuszczalnego czasu wykonywania się danej formuły, który wynosi 2 sekundy,
  • maksymalnej dopuszczalnej ilości wykorzystywanej przez formułę pamięci, która dla wynosi 1024MB.

Moduł wymaga dostępu do dedykowanego micro-serwisu, dlatego też aby móc z niego skorzystać wymagane jest posiadanie elastycznego planu abonamentowego ELASTIC CLOUD lub CLOUD PRO.