Uniwersalny Tryb Pracy (UDB) w aplikacji IAI Bridge do integracji sklepu internetowego z ERP

Uniwersalny Tryb Pracy (tzw. UDB) aplikacji IAI Bridge jest idealnym rozwiązaniem dla klientów, których system magazynowo-sprzedażowy nie został dotychczas zintegrowany w aplikacji IAI Bridge (np. został napisany na zamówienie), a także dla tych klientów, którzy dla obsługiwanych przez IAI Bridge systemów oczekują innego sposobu działania, niż zaprogramowane przez nas scenariusze.

W trybie UDB aplikacja IAI Bridge udostępnia określoną strukturę bazodanową, która pracuje jako bufor pomiędzy panelem administracyjnym IAI-Shop.com a system klienta, a sam IAI Bridge odpowiada za komunikację pomiędzy strukturą UDB a panelem administracyjnym IAI-Shop.com. Prosta struktura bazy UDB pozwoli Tobie szybko i tanio zintegrować oprogramowanie wykorzystywane w Twojej firmie z panelem administracyjnym IAI-Shop.com. Możesz to zrealizować choćby poprzez aplikację, którą może stworzyć bez problemu np. firma, która już opiekuje się Twoim oprogramowaniem lub możesz zlecić jej napisanie jednemu z partnerów IAI.

Dlaczego warto wykorzystać Uniwersalny Tryb Pracy aplikacji IAI Bridge skoro mogę skorzystać z API IAI-Shop.com?

Zaletą wykorzystania Uniwersalnego Trybu Pracy aplikacji IAI Bridge w Twojej firmie jest to, że dzięki naszej integracji otrzymujesz już w pełni oprogramowaną szybką i niezawodną komunikację z panelem administracyjnym IAI-Shop.com. Tak więc wymianą informacji pomiędzy panelem administracyjnym IAI-Shop.com, a Twoim oprogramowaniem zajmie się w całości aplikacja IAI Bridge, dzięki wykorzystaniu sprawdzonego i stale rozwijanego API IAI-Shop.com.

IAI Bridge + UDB + API IAI-Shop.com = 75% gotowej integracji. Po Twojej stronie zostaje już naprawdę niewiele do zrobienia, abyś mógł cieszyć się w pełni integracją sklepu internetowego z programem sprzedażowo-magazynowym.

Postaw na doświadczenie Duża szybkość i niezawodność wynikają z tego, że IAI Bridge jest rozwijany od wielu lat i zawiera dziesiątki algorytmów synchronizacji i rozwiązywania problemów przy komunikacji.

Niski koszt wdrożenia Napisanie programu, który będzie pobierał z bazy Twojego programu sprzedażowo-magazynowego informacje i wgrywał je w odpowiednie pola Uniwersalnej Bazy Danych nie kosztuje zbyt wiele. Resztą zajmie się nasza aplikacja IAI Bridge, która dba o komunikację, wymianę informacji, rozwiązywanie konfliktów i wprowadzeniem logiki do procesu wymiany informacji.

Elastyczność wdrożenia Masz możliwość wybrania dowolnego środowiska bazy danych, a to umożliwia wykorzystanie już istniejących baz danych, również na serwerach hostingowych.