Funkcje i możliwości aplikacji Scanner

W skład aplikacji Scanner wchodzą komponenty: Zamówienia, Zwroty, Towary oraz Magazyn. Dzięki nim można przypisać numery paczek do zamówień, numery seryjne do towarów w zamówieniach, zmienić statusy zamówień i zwrotów, weryfikować zamówienia i zwroty, sprawdzić szczegóły towaru oraz przypisać lokalizację półkową dla towaru, tworzyć, edytować, korygować i weryfikować dostawy do magazynu oraz przyjmować bądź wycofywać przesunięcia miedzy magazynami własnymi, a nawet przeprowadzić inwentaryzację.

Funkcje aplikacji Scanner:

 • Działanie online w oparciu o panel administracyjny IdoSell Shop
 • Łatwa obsługa (wbudowany samouczek)
 • Wybór użytkownika panelu administracyjnego IdoSell Shop
 • Automatyczne dostosowanie języka aplikacji do języka ustawionego dla użytkownika panelu administracyjnego IdoSell Shop lub języka urządzenia mobilnego
 • Wybór magazynu na którym będą wykonywane operacje
 • Obsługa klawiszy funkcyjnych na kolektorze danych
 • Szybka zmiana statusów zamówień na realizowane, pakowane, spakowane, gotowe (do wysłania / do odbioru) lub wykonane (wysłane / odebrane)
 • Szybka zmiana statusu zwrotu
 • Weryfikacja zawartości zamówienia
 • Weryfikacja zawartości zamówienia ze zmianą statusu na realizowane, pakowane, spakowane, gotowe (do wysłania / do odbioru) lub wykonane (wysłane / odebrane)
 • Weryfikacja zwrotów sprzedanych towarów wraz ze zmianą statusu
 • Pakowanie towarów do zamówień
 • Informacja o niezeskanowanych kodach towarów w weryfikowanym zamówieniu
 • Możliwość wykonywania zdjęć spakowanych i zweryfikowanych towarów i zapisywania ich w szczegółach zamówienia w panelu
 • Przypisywanie numerów paczek do zamówień
 • Podgląd szczegółów towaru
 • Sprawdzanie lokalizacji magazynowej towaru
 • Przypisanie lokalizacji magazynowej do towaru
 • Obsługa dostaw: tworzenie nowej dostawy, edycja, korekta oraz weryfikacja zawartości otwartej dostawy, możliwość usunięcia niezamkniętego dokumentu
 • Weryfikacja zawartości otwartego dokumentu MM
 • Obsługa numerów seryjnych w zamówieniach (przypisywanie i weryfikowanie)
 • Inwentaryzacja
 • Pobieranie kodów towarów z panelu administracyjnego IdoSell Shop do lokalnej bazy danych
 • Sprawdzanie skanowanych kodów towarów w panelu administracyjnym IdoSell Shop w przypadku gdy nie zostały odnalezione w lokalnej bazie danych
 • Automatyczny wydruk dokumentów sprzedaży i etykiet dla kuriera

Zamówienia

Zmiana statusu zamówienia

Skanuj numery zamówień jeden po drugim, aby zmienić ich status na realizowane, pakowane, gotowe (do wysłania / do odbioru) lub wykonane (wysłane / odebrane). Jeśli status danego zmówienia nie będzie mógł być zmieniony, to aplikacja poinformuje o tym stosownym komunikatem.

Przypisywanie numeru paczki

Skanuj kody zamówień, aby przypisać do nich numery paczek. Po zeskanowaniu wszystkich paczek dla danego zamówienia będziesz mógł od razu zeskanować kod kolejnego zamówienia.

Możesz w każdej chwili pominąć przypisywanie numerów paczek dla danego zamówienia i przejść do skanowania kolejnego kodu zamówienia.

Przypisywanie numerów seryjnych

Skanuj kody zamówień, a następnie kody towarów, aby przypisać do nich numery seryjne.

Możesz w każdej chwili pominąć przypisywanie numerów seryjnych dla danego towaru i przejść do skanowania kolejnego kodu towaru.

Pakowanie towarów do zamówień

Możesz pakować towary do zamówień w trybie ciągłym (zamówienie po zamówieniu) oraz podglądać towary, które należy spakować oraz te, które zostały już spakowane. Po zakończeniu pakowania zamówienia możesz od razu przejść do jego weryfikacji, bądź rozpocząć pakowanie kolejnego zamówienia z listy.

Weryfikacja zamówienia

Skanuj kody zamówień, a następnie kody towarów w nim zwarte, aby zweryfikować poprawność zamówienia. Możesz również wybrać opcję weryfikacji ze zmianą statusu na realizowane, pakowane, gotowe (do wysłania / do odbioru) lub wykonane (wysłane / odebrane).

Jeśli w zamówieniu został zapamiętany numer seryjny dla towaru, to po zeskanowaniu kodu tego towaru pojawi się dodatkowe pole, w którym zeskanujesz numer seryjny w celu zweryfikowania jego poprawności.

Jeśli jakiś towar nie zostanie odnaleziony na zamówieniu lub zostanie zeskanowana zbyt duża jego ilość, to aplikacja poinformuje o tym stosownym komunikatem. Zadecydujesz wtedy czy chcesz kontynuować weryfikację, czy ją przerwać. Pozytywny wynik weryfikacji lub jej przerwanie pozwala na zeskanowanie kolejnego kodu zamówienia.

Zwroty

Weryfikacja zwrotów

Skanuj kody zwrotów, a następnie kody towarów w nim zwarte, aby zweryfikować poprawność zwrotu przesłanego przez klienta Twojego sklepu internetowego. Po zweryfikowaniu zwrotu zostanie nadany mu odpowiedni status w panelu administracyjnym IdoSell Shop.

Możesz również wybrać opcję samej zmiany statusu zwrotu.

Towary

Szczegóły towaru

Zeskanuj kod towaru, aby zobaczyć jego szczegóły tj. dane techniczne, opis, stan magazynowy itp.

Podgląd lokalizacji towaru

Zeskanuj kod towaru, aby zobaczyć jego lokalizację półkową. Możesz też od razu przypisać mu nową. Dzięki temu szybko znajdziesz towar, którego poszukujesz.

Przypisywanie lokalizacji towaru

Zeskanuj kod towaru, aby przypisać mu lokalizację półkową.

Magazyn

Tworzenie nowego dokumentu dostawy (PZ)

Utwórz nową dostawę w programie i dodaj do niej towary poprzez zeskanowanie ich kodów, numer dokumentu zostanie automatycznie nadany po przesłaniu wyników do panelu administracyjnego IdoSell Shop.

Możesz w każdej chwili zakończyć skanowanie towarów i wrócić do utworzonej dostawy w module "MAGAZYN - OTWARTA DOSTAWA". Przyjmowanie dostaw odbywa się się w panelu administracyjnym IdoSell Shop.

Podgląd i edycja otwartego dokumentu dostawy (PZ)

Wybierz otwartą dostawę z listy pobieranej z panelu administracyjnego IdoSell Shop, aby podejrzeć jej zawartość. Możesz dodać do niej kolejne towary, bądź skorygować już istniejące poprzez zeskanowanie kodów towarów. Masz również możliwość usuwania otwartego dokumentu bezpośrednio z poziomu programu. Przyjmowanie dostaw odbywa się już tylko w panelu administracyjnym IdoSell Shop.

Weryfikacja dokumentu dostawy (PZ)

Wybierz otwartą dostawę z listy pobieranej z panelu administracyjnego IdoSell Shop, a następnie skanuj kody towarów, aby zweryfikować poprawność dostawy.

Jeśli jakiś towar nie zostanie odnaleziony na dostawie lub zostanie zeskanowana zbyt duża jego ilość, to aplikacja poinformuje o tym stosownym komunikatem. Zadecydujesz wtedy czy chcesz kontynuować weryfikację, czy ją przerwać.

Możesz w każdej chwili pominąć weryfikację dostawy i przejść do skanowania kolejnej (wybranej z listy otwartych dostaw).

Tworzenie nowego dokumentu przesunięcia między magazynami własnymi (MM)

Utwórz nowe przesunięcie miedzy magazynami własnymi w programie i dodaj do niego towary poprzez zeskanowanie ich kodów, numer dokumentu zostanie automatycznie nadany po przesłaniu wyników do panelu administracyjnego IdoSell Shop.

Możesz w każdej chwili zakończyć skanowanie towarów i wrócić do utworzonego dokumentu w module MAGAZYN - PRZESUNIĘCIA MM - NOWY DOKUMENT. Przyjmowanie, bądź wycofywanie przesunięcia między magazynami własnymi odbywa się w module MAGAZYN - PRZESUNIĘCIA MM - WERYFIKACJA PRZYJĘCIA.

Podgląd i edycja otwartego dokumentu przesunięcia między magazynami własnymi (MM)

Wybierz otwarte przesunięcie między magazynami własnymi z listy pobieranej z panelu administracyjnego IdoSell Shop, aby podejrzeć jego zawartość. Możesz dodać do niego kolejne towary, bądź skorygować już istniejące poprzez zeskanowanie kodów towarów. Masz również możliwość usuwania otwartego dokumentu bezpośrednio z poziomu programu. Przyjmowanie, bądź wycofywanie przesunięcia między magazynami własnymi odbywa się w module MAGAZYN - PRZESUNIĘCIA MM - WERYFIKACJA PRZYJĘCIA.

Weryfikacja dokumentu przesunięcia między magazynami własnymi (MM) przed jego wysyłką z magazynu źródłowego

Przejdź do modułu MAGAZYN - PRZESUNIĘCIA MM - WERYFIKACJA WYDANIA i wybierz otwarty dokument z listy pobieranej z panelu administracyjnego IdoSell Shop, a następnie skanuj kody towarów, aby zweryfikować jego poprawność przed wydaniem.

Weryfikacja dokumentu przesunięcia między magazynami własnymi (MM) przed jego przyjęciem do magazynu docelowego

Przejdź do modułu MAGAZYN - PRZESUNIĘCIA MM - WERYFIKACJA PRZYJĘCIA i wybierz dokument w drodze z listy pobieranej z panelu administracyjnego IdoSell Shop, a następnie skanuj kody towarów, aby zweryfikować jego poprawność przed przyjęciem. Może również wycofać ten dokument do magazynu źródłowego.

Inwentaryzacja

Utwórz nową lub kontynuuj otwartą inwentaryzację na danym magazynie. Skanuj kody towarów w celu wykonania inwentaryzacji. Pracuj na wielu urządzeniach jednocześnie.

Możesz w każdej chwili przerwać inwentaryzację i przesłać wyniki skanowania do panelu administracyjnego IdoSell Shop. Kontynuacja inwentaryzacji możliwa jest na dowolnym urządzeniu. Informacje o skanowaniu zostaną pobrane z panelu administracyjnego IdoSell Shop dla zalogowanego użytkownika.

Obejrzyj webinar